DRUGAJANJE 2020

OD-POVED in NA-POVED DRUGAJANJA

19. Drugajanje po etapah: »takoj«, »ko bo možno«, »pomladi«
24. november 2020–31. maj 2021

V torek, 24. novembra, smo načrtovali začetek 19. festivala Drugajanje – veselili smo se začetka, Maribora, predstav in vizualnega zavzetja šole, ki sta ga načrtovali Lea Kukovičič in Toni Soprano. Veselili smo se tudi vseh sodelovanj, srečanj, skupnih gledanj predstav, ki so na Drugajanju kljub temu, da je festival prerasel mladinske okvire, ohranil neko mlado so-gledanje, kjer so običajno mladi v večini, njihovi odzivi so tisti, ki najmočneje valovijo do odra.
Vedeli smo, da bo letošnje Drugajanje drugačno, a vendarle smo upali, da bo Drugajanje mogoče izpeljati – radikalni optimizem je treba negovati, čeprav morda letos raje pesimizem intelekta in optimizem duha? Nekako smo se že pripravili na Drugajanje v maskah, na razdalji, v manjših skupinah – a brez predstav … ne!
Kljub temu da na Drugajanju trenutno ni mogoče izvesti predstav, se jim ne bomo odrekli: prestavljamo jih v pomladni čas, ko bo – upamo – ukrepov manj ali pa jih ne bo več. Tudi če ne bo predstav novembra in decembra, pa Drugajanje vseeno bo! V treh etapah:

Prva etapa bo v tradicionalnem terminu konec novembra, začetek decembra. Toni Soprano in Lea Kukovičič sta načrtovali zavzetje šole, a delati na šoli, kjer ni dijakov? Za koga? Zato sta se odločili, da dijake dosežeta tam, kjer so – doma! Projekt ToniMajica jih bo poiskal na njihovih domovih, a ne prek zaslonov. Vsi dijaki drugih letnikov bodo dobili predmet, otipljiv uporaben umetniški izdelek, ki jih bo vabil h komunikaciji, zabavi, ustvarjanju – analogno!

V času, ko dijaki preživijo ure in ure pred zasloni, načrtujemo še Papir, pisma umetnikov dijakinjam in dijakom. Umetnost nas trenutno nagovarja prek zaslonov – v galerijah se sprehajamo virtualno, predstave gledamo prek ekranov … dijake pa bodo umetniki nagovorili prek papirja. Papir prenese vse? Upamo, da bo prenesel tudi izziv časa in da bo nagovor dosegel naslovnike in sprožil kakšen odgovor.

Korespondenca bo – vsaj deloma – objavljena pomladi – spet na papirju.
Druga etapa še nima datumov. Zgodila se bo – takoj ko bo mogoče! V sodelovanju z Rajzefibrom bomo ponudili vodene sprehode po mestu, da v skupinah odkrivamo Maribor. Da užijemo mesto spet kot kolektivno izkušnjo in spoznamo mesto tudi tematsko.

Pomladi pa bomo v Amfiteatru, na odprtem odru in na drugih lokacijah gostili predstave Drugajanja. Za zdaj sta potrjeni predstavi Iden (Tina Kozin, Saška Rakef, Bojana Šaljić Podešva), Memememe (Jan Rozman) in inštalacija Arhiv samozadostnosti (Tery Žeželj, Ivana Vogrinc Vidali). Mednarodne predstave bodo, a bomo mednarodni program dokončno potrdili, ko bo bolj jasno, kakšna bo možnost potovanj pomladi.
Drugačno Drugajanje, a vseeno Drugajanje!
Vabljeni!

Alma R. Selimović, izvršna producentka festivala Drugajanje

DRUGAJANJE NA DALJAVO

Letošnje 19. Drugajanje smo vsi pričakovali z velikim zanimanjem. Veselili smo se novih predstav, dogodkov, srečanj, posebej obiska predstav naših gimnazijcev, katerih večina bi se prvič srečala s takšnim kulturnim ustvarjanjem. Vsa velika pričakovanja so se razblinila ob spoznanju, da ob še tako dobri volji zaradi epidemije Drugajanja ne bo mogoče izpeljati, kot je bilo načrtovano. Grenko spoznanje za umetnike in občinstvo.

Odpoved Drugajanja (upam, da le začasna) ima zaradi svojega poslanstva še dodatno razsežnost: namenjeno je predvsem mlademu občinstvu, ki takšnega kulturnega dogajanja še ni bilo deležno in ga večina brez Drugajanja tudi ne bi bila. Gledanje predstav, ki v času odraščanja zahtevajo samodisciplino, koncentracijo in lastno domišljijo, je še toliko pomembnejše. Mladim odpira nove svetove in ustvari odnos do ustvarjanja; ni najpomembnejše, kakšen je – najslabše je ne imeti odnosa do umetniškega ustvarjanja.

Drugajanje 2020 bo v načrtovanem terminu vseeno izvedlo nekaj dejavnosti, ki so drugačne in se zgodijo na neposreden način. Srečanja z mladimi ne bodo virtualna prek zaslonov, saj jih imamo danes že vsi prek glave. Drugajanje prihaja k dijakom domov skozi vrata.

Verjamem, da bo pomlad 2021 prinesla vrnitev v pravo, prejšnje življenje in da bosta na odru II. gimnazije ponovno zaživeli drugačnost in imaginacija, značilni za Drugajanje.

Ivan Lorenčič, ravnatelj ll. gimnazije Maribor

drugajanje 2020 - drugi del

Drugajanje junija, ko vam bo v enem dnevu na voljo vrtoglavih sedem dogodkov, je še preostanek Drugajanja 2020. Novembra smo poskušali komunicirati z občinstvom mimo ekranov, a del programa smo vseeno prihranili za čase, ko oči gledajo direktno na oder, na ljudi – ne v ekran. Sedaj pa vas vabimo na predstave, vodstva in instalacijo – povsod se bomo z umetnicami in umetniki srečali v živo, tukaj in zdaj.
Predstavo Iden, ki so jo za vas izbrale mlade kuratorke, bomo prihranili za jesen, Papir in ToniShirt, ki sta bila izvedena že novembra, pa bosta predstavljena na Mladem gledališču v okviru Borštnikovega srečanja.
Naj vas junijsko Drugajanje popelje v ponovno obiskovanje dogodkov in pa v … poletje!

Alma R. Selimović
producentka, festival Drugajanje
Bunker, Ljubljana

Covid-19 je spremenil številne načrte. Drugajanje 2020 novembra prvič (in, upamo, zadnjič) ni bilo izvedeno v živo. Vseeno je bil na daljavo izveden del programa in omogočen vpogled v drugačno umetniško ustvarjanje.
Program Drugajanja temelji na živem stiku gledalcev z izvajalci. Zato smo še toliko bolj veseli, da bodo 16. junija 2021 po (pre)dolgem času omogočene predstave, instalacija ter vodenje in bo Drugajanje 2020 izvedeno kot v preteklosti. Ponovno bo zaživel vpogled v drugačni svet umetniškega ustvarjanja, ki smo ga toliko časa pogrešali. Verjemimo, da bo tudi Drugajanje 2021 izvedeno v živo in da bo na odru II. gimnazije Maribor še naprej živel magični svet drugačnosti in ustvarjalnosti.

Ivan Lorenčič
ravnatelj ll. gimnazije Maribor

PROGRAM FESTIVALA 2020

PRVA ETAPA: TAKOJ

november, december / doma
ToniMajica / ToniShirt
Lea Kukovičič, Toni Soprano

november, december / Berlin, Maribor, Ljubljana, Utrecht, Bruselj, Jesenice, domovi drugogimnazijcev
Papir

DRUGA ETAPA: ko bo možno - poleti

Sreda, 16.6., ob 14.30 in 16.30
Lutkovno gledališče Maribor
Tery Žeželj, Ivana Vogrinc Vidali
Arhiv samozadostnosti
Instalacija
voden ogled in pogovor

Sreda, 16.6., ob 16.00 in 19.00
Amfiteater II. gimnazije
Jan Rozman
MEMEMEME
Predstava

Sreda, 16.6., ob 14.30 in 17.30
Ulica Škofa Maksimiljana Držečnika 2
Rajzerfiber
MARIBOR METROPOLA
voden ogled po Mariboru z Vidom Kmetičem

Sreda, 16.6, ob 18.00
Narodni dom Maribor
Beton Ltd.: MAHLZEIT
uprizoritveni koncert

TRETJA ETAPA: JESENI

Maribor
Tina Kozin, Saška Rakef, Bojana Šaljić Podešva
Iden
Elektro akustična radijska opera

Predstavo so v program uvrstile članice Kluba mladih kuratork.

tonigalerija

V.B.: To je prt
Z.G.P.
M.J.: tonikostko
V.K.: To je deka
M.J.: toničlovek
Š.K.: tojeokno
T.R.: tojeluster
L. in P.: tojeavtoprevleka
Z.G.P.
A.R.S.: tinizombi
T.B.V.: To so zavese
A.R.S.: tinomačka
L. in P.: tojepregrinjalo
L. in P.: To so zavese
D.G.C.: je to preproga
E.R.: ugani kaj je to 2
E.R.: ugani kaj je to 1
Z.D: tojelovilecsanj
A.M.M.: to je totem umetnosti
L.D.: to je dizajn


VSTOPNICE

Vstopnice za predstave na Drugajanju stanejo 1 kulturni EUR.
Rezervacije in informacije na: +386 51 269 906, info@bunker.si

VEČ O drugajanju

Bunker že od leta 2002 v Mariboru organizira festival Drugajanje. Začeli smo na iniciativo ravnatelja II. gimnazije Maribor Ivana Lorenčiča in skupaj razvili dolgotrajno partnerstvo med Bunkerjem in II. gimnazijo in obenem med Mariborom in Ljubljano.

Drugajanje je koncentriran kratek festival sodobne umetnosti, ki večinoma poteka v gledališču II. gimnazije, v Amfiteatru, programski fokus vsa leta ostajata sodobno gledališče in ples. Festival smo začeli z željo, da mlade seznanimo s sodobno uprizoritveno umetnostjo in da predstave, ki redko zapustijo Ljubljano (tudi če gostujejo po vsem svetu, po Sloveniji redko), pripeljemo v Maribor. Prepričani smo, da so za srednješolce primerne vse sodobne predstave, ki so kvalitetne, le predstaviti jim jih je treba na pravi način: ponuditi uvod in kontekst. Zato že vsa leta ne programiramo mladinskih predstav, ampak najbolj kvalitetne presežke uprizoritvene sezone.

V zadnji letih se je Drugajanje razvilo in gosti vedno več mednarodnega programa, obenem pa se vedno bolj orientiramo v procesno delo: ne le predstavljanje umetniških del, ampak vključevanje mladih v delo z umetniki in v procese, ki trajno spreminjajo socialno krajino njihovega bivanjskega okolja.