DRUGAJANJE 2016

Politične krize današnjega sveta so oglušujoče in ne ostajajo več na mejah naših držav in regij. Konec koncev je tudi Maribor le nekaj deset kilometrov oddaljen od bodeče žice in dijaki se še predobro zavedajo lastne negotove prihodnosti, ki jo deloma povzroča prav izpelost sedanje politične ureditve. Kateri so torej tereni upora, boja ali celo sploh razumevanja današnje situacije in prihodnosti?

Letošnji nabor umetnikov Drugajanja je v dialogu z mislijo, da je osebno politično. Že od šestdesetih let, od drugega vala feminizma in od študentskih gibanj naprej, vemo, da je tudi zasebno politično, da so ravno najbolj intimne, osebne odločitve tiste, ki obenem reflektirajo globalno politično in ga obenem soustvarjajo. Tako je na primer Mark Požlep prepotoval domove ostarelih po bivši skupni državi, da bi pogledal v oči naši prihodnosti, Deborah Pearson skozi zgodovino Madžarske, skozi film, skozi svojo osebno zgodovino išče pot do sedanjosti in prihodnosti, Beton Ltd. pa se odrečejo velikim zgodbam in se podajo na teren lastne intime, lastne komune, kot da so resnične spremembe in spoznanja možna le v mikro-okoljih. Ekipa umetnikov Balkan Kavkaz pa bo poskušala požgečkati nevralgične točke Maribora z različnimi intervencijami, saj so včasih ravno mikro spremembe ali mikro »motnje« vsakdana tiste, ki sprožijo širše razmisleke in akcije.

Od leta 2012 je festival Drugajanje vpet v mrežo Festivals in transition, mrežo trinajstih festivalov, ki si trenutno v okviru projekta Urban Heat prizadeva z umetniškimi raziskovanji proučevati razmerja med mestom in umetnostjo ter nevidnimi skupnostmi v mestih. Letos v okviru festivala poteka t. i. laboratorij za umetnike; tema laboratorija je Maribor in preživetveni narativi – socioekonomske strukture mo

VEČ O drugajanju

Bunker že od leta 2001 v Mariboru organizira festival Drugajanje. Začeli smo na iniciativo ravnatelja II. gimnazije Maribor Ivana Lorenčiča in skupaj razvili dolgotrajno partnerstvo med Bunkerjem in II. gimnazijo in obenem med Mariborom in Ljubljano.

Drugajanje je koncentriran kratek festival sodobne umetnosti, ki večinoma poteka v gledališču II. gimnazije, v Amfiteatru, programski fokus vsa leta ostajata sodobno gledališče in ples. Festival smo začeli z željo, da mlade seznanimo s sodobno uprizoritveno umetnostjo in da predstave, ki redko zapustijo Ljubljano (tudi če gostujejo po vsem svetu, po Sloveniji redko), pripeljemo v Maribor. Prepričani smo, da so za srednješolce primerne vse sodobne predstave, ki so kvalitetne, le predstaviti jim jih je treba na pravi način: ponuditi uvod in kontekst. Zato že vsa leta ne programiramo mladinskih predstav, ampak najbolj kvalitetne presežke uprizoritvene sezone.

V zadnji letih se je Drugajanje razvilo in gosti vedno več mednarodnega programa, obenem pa se vedno bolj orientiramo v procesno delo: ne le predstavljanje umetniških del, ampak vključevanje mladih v delo z umetniki in v procese, ki trajno spreminjajo socialno krajino njihovega bivanjskega okolja.