DRUGAJANJE 2017

Festival Drugajanje bo letos že šestnajstič poskušal nagovoriti Maribor in mlade v njem. Prvotna ideja, pripeljati v Maribor angažirano sodobno uprizoritveno umetnost, ostaja; je pa v preteklem desetletju in pol festival sicer obdržal prvotno poslanstvo, a ga tudi nadgradil. V preteklih letih smo poskušali mlade nagovoriti kot gledalce in kot ustvarjalce ter jih pregnesti z navdušenjem nad odrom. Festival pa se je razvil tudi produkcijsko, letos bodo od štirih predstav kar tri, ki so festivalske (ko)produkcije, in večina predstav je mednarodnih.

Letošnje Drugajanje nagovarja mlade (pa tudi vse ostale) z vrhunsko domišljenimi uprizoritvenimi postopki, ki gledalca ne spustijo z vajeti v udobje stola v temi. Že Brecht se je uprl interpretaciji umetnosti kot ogledala družbi. Razmišljal je o umetnosti kot o kladivu, s katerim sooblikujemo svet – letošnje predstave pa umetnost uporabijo bolj kot sredstvo, s katerim svet sicer uzremo v drugi luči, poskušamo najti nastavke rešitev, drugih interpretacij, a mu – tudi v maniri mladostniške navihanosti – pokažemo jezik!

Od leta 2012 je festival Drugajanje vpet v mrežo Festivals in transition, mrežo trinajstih festivalov, ki si trenutno v okviru projekta Urban Heat prizadeva z umetniškimi raziskovanji proučevati razmerja med mestom in umetnostjo ter nevidnimi skupnostmi v mestih.

VEČ O drugajanju

Bunker že od leta 2001 v Mariboru organizira festival Drugajanje. Začeli smo na iniciativo ravnatelja II. gimnazije Maribor Ivana Lorenčiča in skupaj razvili dolgotrajno partnerstvo med Bunkerjem in II. gimnazijo in obenem med Mariborom in Ljubljano.

Drugajanje je koncentriran kratek festival sodobne umetnosti, ki večinoma poteka v gledališču II. gimnazije, v Amfiteatru, programski fokus vsa leta ostajata sodobno gledališče in ples. Festival smo začeli z željo, da mlade seznanimo s sodobno uprizoritveno umetnostjo in da predstave, ki redko zapustijo Ljubljano (tudi če gostujejo po vsem svetu, po Sloveniji redko), pripeljemo v Maribor. Prepričani smo, da so za srednješolce primerne vse sodobne predstave, ki so kvalitetne, le predstaviti jim jih je treba na pravi način: ponuditi uvod in kontekst. Zato že vsa leta ne programiramo mladinskih predstav, ampak najbolj kvalitetne presežke uprizoritvene sezone.

V zadnji letih se je Drugajanje razvilo in gosti vedno več mednarodnega programa, obenem pa se vedno bolj orientiramo v procesno delo: ne le predstavljanje umetniških del, ampak vključevanje mladih v delo z umetniki in v procese, ki trajno spreminjajo socialno krajino njihovega bivanjskega okolja.