DRUGAJANJE 2012

O umetnosti že dolgo ne razmišljamo kot o odsevu realnosti. Sploh ko jo predstavljamo mladim, si želimo, da bi izpolnjevala tudi nalogo razpiranja nepoznanega, da bi jih nagovorila, jih morda tudi sprovocirala ali spodbudila k akciji ter da je ne bi dojemali kot nekaj, kar se konzumira, ampak kot nekaj, kar jih povabi h komunikaciji. V že drugo dekado Drugajanja vstopamo s programom, ki je razpet med angažiranim in intimističnim; predvsem pa je polemičen – naj gre za dojemanje svetega grala današnjega časa, osebne sreče ali za notoričen film o imenih, o Janezih Janšah … Letos bo Drugajanje tudi del širšega projekta Global City – Local City, kjer bodo domači in tuji umetniki poskušali odkriti nevralgične točke mesta in se nanje odzvati skozi umetniška dela na prihodnjih Drugajanjih. Za prihodnost Drugajanja nam torej ni treba skrbeti, začenja se že letos, dokler imamo mlade, ki obiskujejo tovrstne festivale, pa smo pomirjeni tudi glede prihodnosti današnjih generacij.

Festival Drugajanje vstopa v drugo desetletje svojega dogajanja na II. gimnaziji Maribor. V tem času je festival v Maribor prinesel številne kakovostne predstave, ki so mlade popeljale v svet drugačnega, včasih tudi zapostavljenega fizičnega in plesnega gledališča. Letošnje Drugajanje nadaljuje tradicijo prvih desetih let. Kakovosten izbor predstav bo gledalcem spet odprl svet abstraktnosti in giba. II. gimnazija Maribor z letošnjim Drugajanjem izpolnjuje pomembno vlogo šole, to je iskanje in spoznavanje drugačnega umetniškega sveta, ki je zaradi potrošniškega dojemanja kulture danes pogosto zapostavljen.

VEČ O drugajanju

Bunker že od leta 2002 v Mariboru organizira festival Drugajanje. Začeli smo na iniciativo ravnatelja II. gimnazije Maribor Ivana Lorenčiča in skupaj razvili dolgotrajno partnerstvo med Bunkerjem in II. gimnazijo in obenem med Mariborom in Ljubljano.

Drugajanje je koncentriran kratek festival sodobne umetnosti, ki večinoma poteka v gledališču II. gimnazije, v Amfiteatru, programski fokus vsa leta ostajata sodobno gledališče in ples. Festival smo začeli z željo, da mlade seznanimo s sodobno uprizoritveno umetnostjo in da predstave, ki redko zapustijo Ljubljano (tudi če gostujejo po vsem svetu, po Sloveniji redko), pripeljemo v Maribor. Prepričani smo, da so za srednješolce primerne vse sodobne predstave, ki so kvalitetne, le predstaviti jim jih je treba na pravi način: ponuditi uvod in kontekst. Zato že vsa leta ne programiramo mladinskih predstav, ampak najbolj kvalitetne presežke uprizoritvene sezone.

V zadnji letih se je Drugajanje razvilo in gosti vedno več mednarodnega programa, obenem pa se vedno bolj orientiramo v procesno delo: ne le predstavljanje umetniških del, ampak vključevanje mladih v delo z umetniki in v procese, ki trajno spreminjajo socialno krajino njihovega bivanjskega okolja.