DRUGAJANJE 2015

Včasih je bilo najstništvo tisto obdobje, v katerem se je izoblikovala posameznikova identiteta. Danes identiteta ni več nekaj izoblikovanega, ampak je dinamičen proces, ki se vse življenje prepleta v vedno novo celoto. V kakofoniji identitetnih izbir obstaja nevarnost, da nas izbira ogluši ali pa da postanejo izbire kategorične, kot da ni več časa in volje za celotno polje med črnim in belim. Prav v tem je pomembnost umetnosti; polje nedefiniranega, kjer vznikajo nove izbire in kjer so življenja in identitete zunaj kategorij, zunaj dihotomij.

Letošnji program Drugajanja vabi prav k razmisleku o identitetah in k doživetju identitet zunaj centra, naj bodo spolne, politične ali lokalno-globalne naj bo to videnje drugačnega Maribora kot v vodenih ogledih Petra Šoureka, doživetje deziluzij generacije, polne pričakovanj kolektiva Beton Ltd., ali zgodbi odraščanja, bildungspredstavi MDLSX in Vzporedno.

Kdo smo, kaj so naše želje in kdo so drugi? Iz polja vživetja v drugega, doživetja drugega, pa ne vznika samo boljše razumevanje sebe, ampak tudi ustvarjalnost in empatija. In prav to je polje, ki bi ga radi odprli z Drugajanjem, ne samo polje kulturno-umetnostne vzgoje, ampak polje doživetja, kjer lahko vsak, soočen z zgodbami drugih, najde svoje mesto v svetu – svojo identiteto.

VEČ O drugajanju

Bunker že od leta 2001 v Mariboru organizira festival Drugajanje. Začeli smo na iniciativo ravnatelja II. gimnazije Maribor Ivana Lorenčiča in skupaj razvili dolgotrajno partnerstvo med Bunkerjem in II. gimnazijo in obenem med Mariborom in Ljubljano.

Drugajanje je koncentriran kratek festival sodobne umetnosti, ki večinoma poteka v gledališču II. gimnazije, v Amfiteatru, programski fokus vsa leta ostajata sodobno gledališče in ples. Festival smo začeli z željo, da mlade seznanimo s sodobno uprizoritveno umetnostjo in da predstave, ki redko zapustijo Ljubljano (tudi če gostujejo po vsem svetu, po Sloveniji redko), pripeljemo v Maribor. Prepričani smo, da so za srednješolce primerne vse sodobne predstave, ki so kvalitetne, le predstaviti jim jih je treba na pravi način: ponuditi uvod in kontekst. Zato že vsa leta ne programiramo mladinskih predstav, ampak najbolj kvalitetne presežke uprizoritvene sezone.

V zadnji letih se je Drugajanje razvilo in gosti vedno več mednarodnega programa, obenem pa se vedno bolj orientiramo v procesno delo: ne le predstavljanje umetniških del, ampak vključevanje mladih v delo z umetniki in v procese, ki trajno spreminjajo socialno krajino njihovega bivanjskega okolja.