DRUGAJANJE 2014

Čas, v katerem živimo, zahteva pogum! Ne brezglavega zaletavanja v težave, zahteva ljudi, ki so sposobni premisleka, uvida in šele potem je na vrsti pogum za akcijo. Sploh Maribor je priča temu, da je včasih pomemben upor, a sledi še pomembnejši del – gradnja novega po uporu! Mladi morajo biti vključeni v odločevalske procese in umetnost je eden izmed načinov opolnomočenja mladih, da vstopijo najprej v areno premisleka in potem akcije. Letošnji program prav dreza v mlade. Drugajanje 2014 bo skoraj kot »teater u fris«, mladih ne bo le vabilo, ampak jih bo prav vleklo v sodelovanje in k premisleku.

Vse predstave, ki jih gostimo, so angažirane, pospremili jih bodo tudi pogovori z umetniki; obe delavnici pa bosta usmerjeni v pridobivanje novih znanj, enih iz preteklosti, drugih iz sedanjosti. Letos se Drugajanju pridružuje še projekt Igrišče za gledališče, kjer bomo program pripravili tudi za osnovne šole. Tako bomo nadaljevali tradicijo Drugajanja, ki mladim prinaša sodobno, angažirano umetnost. Vabilo, da sodelujejo pri ustvarjanju in da niso samo potrošniki umetnosti, bo upamo prispevalo k pridobivanju znanja, idej in poguma za spremembe.

VEČ O drugajanju

Bunker že od leta 2001 v Mariboru organizira festival Drugajanje. Začeli smo na iniciativo ravnatelja II. gimnazije Maribor Ivana Lorenčiča in skupaj razvili dolgotrajno partnerstvo med Bunkerjem in II. gimnazijo in obenem med Mariborom in Ljubljano.

Drugajanje je koncentriran kratek festival sodobne umetnosti, ki večinoma poteka v gledališču II. gimnazije, v Amfiteatru, programski fokus vsa leta ostajata sodobno gledališče in ples. Festival smo začeli z željo, da mlade seznanimo s sodobno uprizoritveno umetnostjo in da predstave, ki redko zapustijo Ljubljano (tudi če gostujejo po vsem svetu, po Sloveniji redko), pripeljemo v Maribor. Prepričani smo, da so za srednješolce primerne vse sodobne predstave, ki so kvalitetne, le predstaviti jim jih je treba na pravi način: ponuditi uvod in kontekst. Zato že vsa leta ne programiramo mladinskih predstav, ampak najbolj kvalitetne presežke uprizoritvene sezone.

V zadnji letih se je Drugajanje razvilo in gosti vedno več mednarodnega programa, obenem pa se vedno bolj orientiramo v procesno delo: ne le predstavljanje umetniških del, ampak vključevanje mladih v delo z umetniki in v procese, ki trajno spreminjajo socialno krajino njihovega bivanjskega okolja.