DRUGAJANJE 2008

Skozi leta Drugajanja se je na odru Amfiteatra ll. gimnazije Maribor zvrstilo mnogo predstav različnih sodobnih žanrov, od gledališča do plesa in celo dokumentarnega umetniškega filma. Drugajanje pa skuša vsako leto znova in vsakokrat malo drugače postreči z najzanimivejšimi, raznolikimi in kvalitetnimi izbranimi produkcijami, ki bi v gledalcih poleg pomembne informacije o dogajanjih na sodobnih uprizoritvenih odrih zbujale tudi kritični premislek o videnem ter vsakič novo izkušnjo drugačne umetniške dogodivščine. Drugajanje 2008 obsega štiri zanimive predstave, tri plesno gledališke in eno popolnoma drugačno – intimno in eksperimentalno, in njihov izbor obeta raznolike odzive občinstva. Iz želje po kontekstualizaciji nekaterih predstav in razširitvi znanj s področja uprizoritvenih umetnosti smo na letošnjem Drugajanju pripravili tudi štiri različne delavnice, ki obsegajo elemente praktične produkcije, tehničnih spretnosti in akrobatskega giba sodobnega cirkusa. Delavnice z možnostjo aktivne participacije v ustvarjalnem procesu omogočajo vpogled v zaodrje ter lastno izkušnjo ustvarjanja sodobne scenske umetnosti. Letos se bo Drugajanje odvijalo po vsem mestu, saj so nam pri izvedbi festivalskih dogodkov na pomoč priskočili novi partnerji. Veseli smo razširitve festivala na različna prizorišča in upamo, da bodo nove sinergije prinesle še večjo vpetost festivala v lokalno okolje ter da bomo skupaj s partnerji in publiko tudi v prihodnjih letih gradili krajino kreativne umetniške izkušnje.

II. gimnazija Maribor in zavod Bunker iz Ljubljane letos organizirata že sedmo Drugajanje. Letošnje se od prejšnjih razlikuje po izbiri prizorišč, saj bodo zaradi prenove II. gimnazije predstave v Pekarni in I. gimnaziji, kar daje Drugajanju novo dimenzijo. Letošnji program nadaljuje tradicijo odličnih predstav z vrhunskimi izvajalci in odpira mladim svet gledališča iskanja, svet giba in abstrakcije. Poživitev festivala so tudi letos delavnice iz osnov tehničnih veščin in oblikovanja svetlobe v gledališču. Drugajanje na najboljši način uresničuje širšo vlogo šole. Z letošnjo širitvijo na druga prizorišča nakazuje možnost širšega razvoja in vpetosti v mariborski prostor ter morebitne vključitve Drugajanja v program Evropske prestolnice kulture Maribor 2012.