DRUGAJANJE 2010

Sodobna odrska umetnost že desetletja postaja vedno bolj interdisciplinarna, bogati jo prepletanje z drugimi žanri in zato je predstave včasih kar težko enoznačno poimenovati za plesne, gledališke … Letošnji program Drugajanja je dokaz prepletanja žanrov. Če bi že morali najti skupni imenovalec, bi lahko rekli, da vse tri predstave močno zaznamuje glasba: Škrip Orkestra je zbir songov, ki jih izvajajo umetnice, ki niso primarno glasbenice; Tri zdrave Marije in en oče naš zajema tradicijo pripovedništva in zakladnice pravljic, vendar celota deluje kot koncert; Možda smo mi Miki Maus je še najbolj klasična »predstava«, vendar ji tempo daje izjemen izbor glasbe, ki se razteza vse od prezrtih jugoslovanskih šlagerjev do udarnih komadov sedanje beograjske scene. Festivalske delavnice se letos osredotočajo na vključevanje dijakov v umetniške procese: sooblikovali bodo svojo himno, uredili del šolskega prostora in ljudsko pripoved spreminjali v avtorsko delo. Tako dijake spodbujamo, da se iz gledalcev in opazovalcev spreminjajo v aktivne ustvarjalce, ki sooblikujejo svoj bivanjski prostor, in svet okrog sebe dojemajo ne kot danost, ampak kot priložnost.

Spoznavanje novih in drugačnih gledaliških oblik je tudi letos osnovno vodilo Drugajanja, ki ga II. gimnazija Maribor in zavod Bunker organizirata že deveto leto. Letošnji izbor predstav je še posebej primeren za gimnazijsko občinstvo, saj odpira svet, ki je mladim blizu in zanimiv. Vrhunski izvajalci bodo dodatno oplemenitili letošnji festival. Delavnice, ki so pomemben del festivala, prinašajo novost. Dve delavnici se namreč navezujeta na konkretno dejavnost šole in življenjski prostor II. gimnazije Maribor: Naša šola bo dobila svojo himno, atriju šole pa bomo poskusili prinesti novo življenje in drugačen utrip. II. gimnazija tudi z letošnjim Drugajanjem izpolnjuje pomembno vlogo šole – iskanje novega in drugačnega.

 

VEČ O drugajanju

Bunker že od leta 2001 v Mariboru organizira festival Drugajanje. Začeli smo na iniciativo ravnatelja II. gimnazije Maribor Ivana Lorenčiča in skupaj razvili dolgotrajno partnerstvo med Bunkerjem in II. gimnazijo in obenem med Mariborom in Ljubljano.

Drugajanje je koncentriran kratek festival sodobne umetnosti, ki večinoma poteka v gledališču II. gimnazije, v Amfiteatru, programski fokus vsa leta ostajata sodobno gledališče in ples. Festival smo začeli z željo, da mlade seznanimo s sodobno uprizoritveno umetnostjo in da predstave, ki redko zapustijo Ljubljano (tudi če gostujejo po vsem svetu, po Sloveniji redko), pripeljemo v Maribor. Prepričani smo, da so za srednješolce primerne vse sodobne predstave, ki so kvalitetne, le predstaviti jim jih je treba na pravi način: ponuditi uvod in kontekst. Zato že vsa leta ne programiramo mladinskih predstav, ampak najbolj kvalitetne presežke uprizoritvene sezone.

V zadnji letih se je Drugajanje razvilo in gosti vedno več mednarodnega programa, obenem pa se vedno bolj orientiramo v procesno delo: ne le predstavljanje umetniških del, ampak vključevanje mladih v delo z umetniki in v procese, ki trajno spreminjajo socialno krajino njihovega bivanjskega okolja.