DRUGAJANJE 2011

Ko smo začeli s festivalom Drugajanje, leta 2002, smo si zamislili majhen festival, kjer bi lahko v koncentrirani obliki mladim prikazali raznolikost sodobnih uprizoritvenih praks. Ta majhen festival je kljub podobnemu časovnemu okviru iz leta v leto rasel – na njem je bilo vedno več delavnic, ki so pokrivale različna vsebinska področja, od sodobnega plesa in cirkusa, do pripovedovanja zgodb in hip hopa. Tudi predstave so bile vedno bolj raznolike in vse pogosteje mednarodne. Tako tudi letos. Na letošnjem, 10. festivalu Drugajanje, predstavljamo bogat mozaik predstav, delavnic in debat. Najprej je na vrsti predstava Allege francosko nemških umetnikov Public in private, nato predstavljamo slovensko belgijske Lirične utrinke v mestu, koščke klasike v novi preobleki. Zadnji dan festivala si lahko ogledate španskega umetnika Xavierja Bobésa s predstavo Head in the Clouds, magično in pravljično zgodbo o ljubezni. Predstavljamo pa tudi stare znance festivala Drugajanje, skupino Betontanc Ltd. s predstavo Tam daleč stran, uvod v ego-logijo, ki razpira temo ekologije na svoj, umetniški način. S temo ekologije pa se bomo ukvarjali tudi v okviru debate z naslovom Kakšne sledi puščamo za seboj? Letos bodo na Drugajanju tri zelo različne več dnevne delavnice. Teden dni pred festivalom organiziramo tehnične delavnice oblikovanja svetlobe in tona v gledališču, da bi udeleženci lahko znanje že uporabljali kot tehnični pomočniki na festivalu samem. Prvič pa organiziramo tudi delavnici gledališke fotografije in DJ-janja, ki se bosta zaključili na Chill out večeru zadnji dan festivala. Vabljeni!

Letošnje Drugajanje je že deseto po vrsti. V tem času se je zvrstilo veliko odličnih predstav, ki so si jih ogledali številni mladi. Na ta način je Drugajanje odigralo pomembno vzgojno- izobraževalno vlogo , saj so se mladi gledalci seznanili z zvrstjo gledališča, ki je za njih drugačno in manj znano. Tudi letošnje Drugajanje prinaša predstave, ki bodo na zanimiv način odkrile svet fizičnega in plesnega teatra. Z gostovanjem tujih umetnikov dobiva Drugajanje tudi mednarodno dimenzijo. Delavnice s področja odrske tehnike bodo tudi letos dobrodošla popestritev festivala. Drugajanje 2011 na najboljši način povezuje kulturo in izobraževanje ter na neposreden način spreminja šolo v gledališki prostor. S tem opravlja dragoceno poslanstvo približevanja umetnosti mladim.

VEČ O drugajanju

Bunker že od leta 2001 v Mariboru organizira festival Drugajanje. Začeli smo na iniciativo ravnatelja II. gimnazije Maribor Ivana Lorenčiča in skupaj razvili dolgotrajno partnerstvo med Bunkerjem in II. gimnazijo in obenem med Mariborom in Ljubljano.

Drugajanje je koncentriran kratek festival sodobne umetnosti, ki večinoma poteka v gledališču II. gimnazije, v Amfiteatru, programski fokus vsa leta ostajata sodobno gledališče in ples. Festival smo začeli z željo, da mlade seznanimo s sodobno uprizoritveno umetnostjo in da predstave, ki redko zapustijo Ljubljano (tudi če gostujejo po vsem svetu, po Sloveniji redko), pripeljemo v Maribor. Prepričani smo, da so za srednješolce primerne vse sodobne predstave, ki so kvalitetne, le predstaviti jim jih je treba na pravi način: ponuditi uvod in kontekst. Zato že vsa leta ne programiramo mladinskih predstav, ampak najbolj kvalitetne presežke uprizoritvene sezone.

V zadnji letih se je Drugajanje razvilo in gosti vedno več mednarodnega programa, obenem pa se vedno bolj orientiramo v procesno delo: ne le predstavljanje umetniških del, ampak vključevanje mladih v delo z umetniki in v procese, ki trajno spreminjajo socialno krajino njihovega bivanjskega okolja.