bunker in stara elektrarna

No event found!
MESTO ŽENSK: Catherine Malabou: Izbrisani užitek • 4. 10. ob 17.30
MESTO ŽENSK: Svet brez žensk (svet bez žena) • 5. 10. ob 20.00
MESTO ŽENSK: Ostanki, kar puščamo za sabo • 10. 10. ob 17.00
MESTO ŽENSK: Gneča teles • 10. 10. ob 21.00
MESTO ŽENSK: Na tleh • 13. in 14. 10. ob 19.00
En K te gleda • 16. 10. ob 20.00
KATALENA: KONCERT ZA MALE IN VELIKE OTROKE • 19. 10. ob 17.00
KATALENA: KONCERT • 19. 10. ob 20.00
Zdravo, seno! • 26., 27. in 28. 10. ob 20.00
APLAVZ
ABONMA TRANSFERZALA 2023/2024

BUNKER IN STARA ELEKTRARNA

Bunker je neprofitni zavod za izvedbo in organizacijo kulturnih prireditev, ki ga je leta 1997 ustanovila Nevenka Koprivšek. Zavod Bunker producira in predstavlja sodobne uprizoritvene gledališke in plesne predstave, organizira različne delavnice in druge izobraževalne programe s poudarkom na kulturno-umetnostni vzgoji, sodeluje v številnih mednarodnih projektih, organizira mednarodne forume in pogovorne večere ter oblikuje enega najvidnejših mednarodnih festivalov sodobne uprizoritvene umetnosti Mladi levi.

Od leta 2004 upravlja in programsko vodi inspirativni prostor Stare mestne elektrarne – Elektra Ljubljana.

Nevenka Koprivšek je nenadno preminula februarja 2021. V Žalni knjigi lahko preberete misli, zapisane Nevenki.

Stara mestna elektrarna – Elektro Ljubljana je prostor sodobne uprizoritvene umetnosti, kjer potekajo vaje, izobraževanja, raziskovalni procesi ter priprava in izvedba sodobnih gledaliških in plesnih predstav. Program elektrarne je prerez najboljših tujih uprizoritev, ki jih v elektrarno prinašajo mednarodni festivali, in odličnih domačih ustvarjalcev.

Elektrarnin programski profil vključuje širok spekter sodobnih scenskih umetnosti, od performansa do (post)dramskega gledališča, od prostorskih intervencij do predavanj.

Rdeča nit vseh dogodkov v Stari elektrarni je želja po raziskovanju in premikanju meja estetskega in pričakovanega ter želja po angažiranosti v lokalnem in globalnem okolju.