CREATE TO CONNECT -> CREATE TO IMPACT

 •  je nadaljevanje projekta Create to Connect (CtC), ki se je začel leta 2013 kot skupen projekt desetih evropskih kulturnih organizacij (in treh pridruženih partnerjev), katerega cilji so ustvariti močne in trajne povezave med umetniki, kulturnimi izvajalci, raziskovalci in občinstvom, najti nove produkcijske modele za vključevanje gledalcev na nove, inovativne načine, ter v dialogu in s sodelovanjem skupaj ustvariti nove javne prostore.

S projektom CtC -> CtI se je mreža razširila na novih pet partnerjev in dva pridružena partnerja, najpomembneje pa je, da se je preusmerila s privabljanja občinstva na vplivanje – na pomen in vrednost, ki jo lahko ima naše delo v smislu sprememb, inovacij, opolnomočenja in emancipacije.

Ključne aktivnosti projekta CtC -> CtI se osredotočajo na umetniško ustvarjanje: Space to Connect si prizadeva za spremembo uporabe prostora z umetniškimi orodji, tako v gledališčih kot izven njih; Create to Connect je skupina (ko)produkcij, ki poizkušajo v produkcijske procese vpeljati nove kolektivne modele; cilj aktivnosti Adapt to Connect je prilagoditi delo, ki si ga delijo partnerji, lokalnim kontekstom; Working Encounters pa združuje umetnike, kulturne delavce, raziskovalce in študente z namenom izmenjave znanja in idej o koncepti »L/ljudi«.

Za merjenje in ukrepanje glede vpliva projekta CtC -> CtI bo partnerski Raziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti s pomočjo etnografskih in antropoloških metodologij izvedel poglobljeno kvalitativno raziskavo za ocenjevanje vpliva dejavnosti partnerskih organizacij v družbi.

Spletna stran projekta: www.ctc-cti.eu

Projekt se je pričel septembra 2018 in bo trajal do 31. avgusta 2022.

Projekt podpira program Evropske skupnosti Ustvarjalna Evropa.

Partnerji

 • Bunker, Ljubljana, Slovenija – glavni partner
 • Artsadmin, London, Velika Britanija
 • AltArt, Cluj-Napoca, Romunija
 • BIT Teatergarasjen, Bergen, Norveška
 • La Villette, Pariz, Francija
 • Noorderzon, Groningen, Nizozemska
 • Theater Rotterdam, Nizozemska
 • Arts and Theatre Institute, Praga, Češka
 • Culturgest, Lizbona, Portugalska
 • Raziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (ZRC SAZU), Ljubljana, Slovenija
 • Drugo more, Reka, Hrvaška
 • Santarcangelo dei Teatri, Santarcangelo di Romagna, Italija
 • NTGent, Gent, Belgija
 • Public Art Platform – Tbilisi, Gruzija
 • United Artist Labour, Beograd, Srbija

Pridruženi partnerji:

– Hammana Artist House, Bejrut, Libanon

Časovni okvir projekta: September 2018 – August 2022

Naše aktivnosti v okviru projekta CtC->CtI:
Create to Connect:

Adapt to Connect:
*Kate McIntosh: V mnogih rokah, Mladi levi 2019
*God’s Entertainment: Pometeno pod preprogo, Mladi levi 2020
*Francesca Grilli: Iskre, Mladi levi 2020
*Marta Pulk: Leto polno drame, Mladi levi 2020

Space to Connect:
*Urša Vidic: Zid, Mladi levi 2019
*Namestitev slušne zanke, spominske knjige ter vzpostavitev javnih vodstev v Stari mestni elektrarni, 2019
*Name:: SOS_SMS, Mladi levi 2020