Beyond FRONT@ - BRIDGING PERIPHERY

Projekt Onkraj Fronte (Beyond Front@) je uspešen projekt Evropske plesne mreže, ki ga je pred desetletjem podprl kulturni program Evropske unije. Iz prejšnjih projektov se je rodila želja po nadaljnjem razvoju sodelovanja z novimi usmeritvami, novimi aktivnostmi in novimi partnerji ter želja okrepiti zmogljivosti in pristope sodelovanja v srednjeevropski regiji. Na podlagi prejšnjih rezultatov in praks se nova izdaja z naslovom Onkraj fronte – Preseganje periferij (Beyond Front@ – Bridging Periphery) osredotoča na periferno situacijo plesnih akterjev srednjeevropskih držav, ki jih pokriva širši krog partnerjev. Vsi partnerji so zavezani spodbujanju lokalnega razvoja sodobnega plesa in vsi se posvečajo premagovanju ovir v svojih specifičnih kontekstih s povečanjem medsebojnega sodelovanja.
Tri glavna področja delovanja v projektu Onkraj fronte – Preseganje periferij so strategije sodelovanja, krepitev zmogljivosti in trajnostna kulturna produkcija v regiji. Prednostne naloge so podpora usposabljanju, medsebojnemu povezovanju in večji regionalni prepoznavnosti. Partnerstvo se osredišča tudi okrog treh glavnih medsebojno povezanih tem, ki opredeljujejo vizijo in poslanstvo projekta za naslednja tri leta kot krovne teme za kritike, strokovnjake in akademike: virtualno – interaktivno – lokalno kontekstualizirano.

partnerji

  •  Central European Dance Theater, Madžarska (koordinator)
  • Bunker, Ljubljana, Slovenija
  • Hrvatski institut za pokret i ples, Hrvaška
  • Stowarzyszenie Krakowski Teatr Tanca, Poljska
  • Asociatia Culturala si de Tineret Moira, Romunija
  • Vitlycke – Centre for performing arts, Sweden

Pridruženi partnerji:

  • Flota, Murska Sobota, Slovenija
  • Pro Progressione, Madžarska

Odprti razpisi:

Tekom projekta bomo redno objavljali različne razpise oziroma pozive za sodelovanje plesnih umetnikov, kritikov, strokovnjakov s polja uprizoritvenih umetnosti ter soorganizirali rezidenco z delavnicami za mlade plesne kritike, za mlade plesalce ter izobraževanja za mlade producente in sodelavce v polju sodobnih scenskih umetnosti.

Pretekli razpisi: