URBAN HEAT

Od leta 2012  je zavod Bunker s  festivalom Drugajanje vpet v mrežo Festivals in Transition, ki je z letom 2016 pričela projekt URBAN HEAT. Ta združuje trinajst evropskih festivalov. Mreža partnerskih festivalov si bo prizadevala z umetniškimi raziskovanji nasloviti razmerja med mestom in umetnostjo, v okviru projekta Urban Heat pa bodo partnerske organizacije producirale predstave in druge umetniške dogodke, ki jih bodo ustvarjali vabljeni umetniki. Izbrani slovenski umetnik, ki sodeluje v projektu, je režiser Mare Bulc.

Projekt URBAN HEAT je nadaljevanje projekta Global City – Local City, v okviru katerega je bilo od leta 2012 – 2015 vpetih osem partnerjev – osem evropskih festivalov. Partnerji so si skozi projekt prizadevali z umetniškimi raziskovanji nasloviti socialne, ekološke in politične razsežnosti sodelujočih mest in tudi globalne tendence pri spreminjanju urbanih središč. Po raziskovalni fazi, ki bo v obliki tedenskih CityLAB-ov, torej mestnih laboratorijev, bodo umetniki povabljeni na rezidence, kjer bodo ustvarjali umetniška dela, ki bodo predstavljena na festivalih.

Naše aktivnosti v okviru projekta

V okviru projekta Global City – Local City

  • Kviss búmm bang: GALA – Celebration of Minorities (umetniška rezidenca)
  • City Lab Maribor (25. 11.-1. 12. 2012)