AKTUALNI MEDNARODNI PROJEKTI

Projekt Onkraj Fronte (Beyond Front@) je uspešen projekt Evropske plesne mreže, ki ga je pred desetletjem podprl kulturni program Evropske unije. Iz prejšnjih projektov se je rodila želja po nadaljnjem razvoju sodelovanja z novimi usmeritvami, novimi aktivnostmi in novimi partnerji ter želja okrepiti zmogljivosti in pristope sodelovanja v srednjeevropski regiji. Na podlagi prejšnjih rezultatov in praks se nova izdaja z naslovom Onkraj fronte – Preseganje periferij (Beyond Front@ – Bridging Periphery) osredotoča na periferno situacijo plesnih akterjev srednjeevropskih držav, ki jih pokriva širši krog partnerjev. Vsi partnerji so zavezani spodbujanju lokalnega razvoja sodobnega plesa in vsi se posvečajo premagovanju ovir v svojih specifičnih kontekstih s povečanjem medsebojnega sodelovanja.
Tri glavna področja delovanja v projektu Onkraj fronte – Preseganje periferij so strategije sodelovanja, krepitev zmogljivosti in trajnostna kulturna produkcija v regiji. Prednostne naloge so podpora usposabljanju, medsebojnemu povezovanju in večji regionalni prepoznavnosti. Partnerstvo se osredišča tudi okrog treh glavnih medsebojno povezanih tem, ki opredeljujejo vizijo in poslanstvo projekta za naslednja tri leta kot krovne teme za kritike, strokovnjake in akademike: virtualno – interaktivno – lokalno kontekstualizirano.

PREBERI VEČ…

Tekom projekta bomo redno objavljali različne razpise in pozive za sodelovanje plesnih umetnikov, kritikov, strokovnjakov s polja uprizoritvenih umetnosti ter soorganizirali rezidenco z delavnicami za mlade plesne kritike, za mlade plesalce ter izobraževanja za mlade producente in sodelavce v polju sodobnih scenskih umetnosti.

Odprti razpisi …

Uprizarjati krajino je projekt umetniškega kolektiva Rimini Protokoll, režiser bo Stefan Kaegi, in pa partnerskih organizacij. Rimini Protokoll bo razvil hibriden sestavljen umetniški dogodek za izvajanje na podeželju oziroma v ruralni krajini. Sestavljeni dogodek bo splet različnih predstav, dogodkov in drugih uprizoritvenih akcij, ki jih bo povezovala skupna dramaturgija in pa ekspertiza strokovnjakov za lokalna okolja ter lokalnih ekip (umetniških, produkcijskih, tehničnih).
Projekt cilja na vzpostavitev drugačnih sodelovanj in pa predvsem na prenosu gledališkega dogajanja iz mest na podeželje.

Uprizarjati krajino je projekt sodelovanja, ki povezuje 8 organizacij iz 6 držav – skupaj z umetniškim kolektivom Rimini Protokoll bodo partnerji poskušali povezati občinstva in »naravo« pri izkušnji umetnosti v ruralni krajini. Partnerji bomo skupaj eksperimentirali in reflektirali – skupne teme vzdržnega razvoja in socialnih tem bomo pokušali nasloviti z umetnostjo.
Ključni temi sta deurbanizacija in decentralizacija (sodobne) umetnosti – kar seveda ne naredi umetnosti samo bolj dostopne različnim občinstvom, ampak jo naredi tudi bolj odporno in razvija lokalno vzdržne in zanimive formate in dogodke izven tradicionalnih umetniških centrov.

Različne organizacije za uprizoritveno umetnost, umetniki, znanstveniki, občinstvo, prebivalci bodo vabljeni, da sodelujejo. Na drugačen način se bodo povezali z “okoljem”, da bi premagali odtujenosti oziroma prepade – tako med mestom in podeželjem kot tudi med naravo in umetnostjo.
Partnerji gradimo meddisciplinarni raziskovalni program z znanstveniki, umetniki, člani ekipe vsakega partnerja in institucijami, da bi bolje poznali svoja teritorije in se od drugih sektorjev naučili, kako pristopiti k podeželju.
K sodelovanju bomo povabili strokovnjake; njihove raziskave lokalnih terenov bodo osnova za pripravo prototipa: trajnostnega in inovativnega uprizoritvenega umetniškega projekta, ki bo potekal v različnih okoljih. Celoten projekt bo kuriral Rimini Protokoll, ki bo skupini umetnikov iz različnih miljejev naročil uprizoritvene akcije, predstave in programe, ki jih bodo povezali v koherentno celoto.
Prototip bomo nato preselili in prilagodili lokacijam na vseh izbranih teritorijih, razviti prototip umetniškega dogodka bomo potem ponudili lokalnim občinstvom izven zidov gledališč, mest in širše.
Preizkus oziroma preizkušanje prototipa bomo potem ovrednotili in pripravili za razširjanje izven konzorcija.

Projekt Stronger Peripheries: A Southern Coalition ustvarja prostor za dialog, sodelovanje, skupno učenje, prevpraševanje in debate o “jugu” in “periferijah” s socio-političnih in socio-kulturnih perspektiv. 

Projekt želi podpreti možnosti za sodelovanje, razviti veščine umetnikov in kulturnih delavcev pri umetniških produkcijah in upravljanju s projekti ter pozitivno vplivati na družbeno dojemanje umetnosti in inkluzivnih ter participatornih umetniških praks.

Southern Coalition je neformalna mreža, ki združuje enajst producentov in kulturnih menedžerjev ter tri raziskovalne institucije iz desetih evropskih držav.

PREBERI VEČ

ACT : Art, Climate, Transition (ACT) je evropski projekt sodelovanja o upanju.
Pa vendar: naša doba je doba klimatskega zloma, množičnega izumiranja in biološke raznolikosti. Naša Evropa je Evropa, kjer rastejo populistične in nacionalistične tendence. Ti realnosti nista ločeni, ampak sta tesno povezani.

Vstopamo na to polje in povezujemo umetnost s tem, kar se nam zdi najvažnejša agenda današnjega časa: act (delovanje), za pravičen prehod. ACT izhaja iz kulturnih delavcev projekta Imagine2020, dviguje ozaveščenost za klimatsko krizo in predstavlja umetnost, kot močnega načrtovalca mogoče prihodnosti. Zdaj je nuno potreben prav pravičen prehod: prehod, ki temelji na naši etnični ozaveščenosti in ekološkem razumevanju interakcije med različnimi vrstami, ljudmi in njihovimi političnimi in naravnimi okolji.

PREBERI VEČ

IETM – International network for contemporary performing arts je ena najstarejših in največjih mednarodnih kulturnih mrež, ki združuje več kot 500 organizacij in posameznikov, ki delujejo na področju uprizoritvene umetnosti po celem svetu.

Pretekli mednarodni projekti

​Create to Connect -> Create to Impact (CtC -> CtI) je nadaljevanje projekta Create to Connect (CtC), ki se je začel leta 2013 kot skupen projekt desetih evropskih kulturnih organizacij (in treh pridruženih partnerjev), katerega cilji so bili ustvariti močne in trajne povezave med umetniki, kulturnimi izvajalci, raziskovalci in občinstvom, najti nove produkcijske modele za vključevanje gledalcev na nove, inovativne načine, ter v dialogu in s sodelovanjem skupaj ustvariti nove javne prostore.

PREBERI VEČ

trans-making je transdisciplinarni projekt, ki vzpostavlja dialog med različnimi polji humanističnih in socioloških znanosti ter umetniškim in kulturnim področjem. trans-making v mrežo povezuje več kot dvajset partnerskih organizacij iz evropskih in drugih držav sveta (Kitajska, Maroko, Egipa, Kuba, Čile …). 

PREBERI VEČ

Balkan Express je mreža strokovnjakov s polja kulture in povezanih družbeno angažiranih praks, ki skuša mobilizirati kulturni sektor na področju Balkana, Srednje in Vzhodne Evrope ter širše, spodbujati izmenjavo in sodelovanje ter graditi iskrene odnose podpore med kulturo in družbo.

Srečanje Flanders – Balkan Express, junij 2017 – video

Projekt Imagine 2020: Arts and Climate Change je združil prizorišča in festivale uprizoritvene umetnosti po Evropi, s ciljem podpreti umetniška dela, ki se dotikajo vzrokov in posledic klimatskih sprememb ter s tem dvigniti osveščanje med umetniško srenjo in občinstvom, vzpodbuditi mobilnost umetnikov, spremeniti produkcijske prakse ter izzvati spremembe znotraj kulturnega sektorja in širše. V okviru projekta smo raziskali nove načine produkcije in predstavljana umetniških del z minimalnim vplivom na okolje. Ob tem smo svoje izkušnje in dognanja delili med partnerskimi organizacijami in umetniki, s katerimi sodelujemo po Evropi in v svojih lokalnih okoljih.

PREBERI VEČ

Create to Connect je projekt, s katerim si 13 evropskih kulturnih in raziskovalnih organizacij prizadevamo oblikovati močne in dolgoročne povezave med umetniki, kulturniki, raziskovalci in občinstvom. Partnerske organizacije smo se zavezale k večletnemu raziskovanju in iskanju novih pristopov v vzgajanju občinstva kot tudi produkcijskih modelov, ki bodo pristopili k občinstvu na nov, inovativen način, in skupaj z njimi skušale oblikovati nov javni prostor, pa naj gre za fizičnega, oblikovanega skozi dialog ali participacijo. Projekt, katerega nosilec je zavod Bunker, traja od 1. septembra 2013 do 31. avgusta 2018.

RESHAPE je raziskovalni in razvojni projekt, ki združuje umetniške organizacije iz Evrope in Južnega Mediterana v skupnem ustvarjanju inovativnih organizacijskih modelov ter razmišljajo o konkretnih odgovorih na največje izzive produkcije, distribucije in predstavljanja sodobnih umetnostnih praks.

PREBERI VEČ

Od leta 2012  je zavod Bunker s  festivalom Drugajanje vpet v mrežo Festivals in Transition, ki je z letom 2016 pričela projekt URBAN HEAT. Ta združuje trinajst evropskih festivalov. Mreža partnerskih festivalov si prizadeva z umetniškimi raziskovanji nasloviti razmerja med mestom in umetnostjo, v okviru projekta Urban Heat pa partnerske organizacije producirajo predstave in druge umetniške dogodke, ki jih ustvarjajo vabljeni umetniki. Izbrani slovenski umetnik, ki sodeluje v projektu, je režiser Mare Bulc.

PREBERI VEČ

Projekt 3C 4 Incubators – Culture, Creative and Clusters for Incubators predstavlja vsebinsko nadaljevanje projekta Sostenuto. Parterji bomo s projektom 3C 4 Incubators prispevali k prepoznavnosti kulturnega in kreativnega sektorja kot dejavnika prostorskega razvoja ter ekonomskih in socialnih inovacij. Projekt traja od septembra 2013 do januarja 2015 in ga podpira Evropski sklad za regionalni razvoj.

  • VO-BI – vodič po birokraciji
  • 3C 4 Incubators predavanje in delavnica za kreativne posameznice in posameznike ter predstavitev rezultatov projekta

Projekt Sostenuto je namenjen ustvarjanju in preizkušanju inovativnih modelov organiziranja, upravljanja in sodelovanja v kulturnem in kreativnem okolju, ki bi jih lahko nato posplošili in uporabili v širšem mediteranskem in evropskem prostoru.

PREBERI VEČ

IDENTITY.MOVE! je platforma za nadnacionalno teoretično in umetniško raziskovanje na področju sodobnega plesa in drugih scenskih umetnosti, osredotočena na področje Vzhodne Evrope.

V projektu Prostori domišljije (2007) je mednarodna multidisciplinarna skupina koreografov, gledališčnikov, arhitektov in teoretikov skupaj raziskovala mediteransko mesto in ustvarila multi-podobo umetnine na temo odnosa med telesom in mestom. Slovenijo je predstavljala Mala Kline s performansom DÉBUT – v spomin prihodnjega.

Platforma Levjesrčni spodbuja in podpira mednarodni preboj vzhajajočih evropskih mladih umetnikov s področja uprizoritvene umetnosti. V zavodu Bunker, Ljubljana, ki ima že dolgo zgodovino podpiranja vzpenjajočih se umetnikov pri mednarodnih prebojih, smo zbrali 20 umetniških organizacij iz Evrope – posebno pozornost smo posvetili obronkom Evrope – ki imajo izkušnje pri podpori mladim umetnikom in vzpostavljanju umetniških povezav prek meja.
Vzhajajočih umetnikov ne definiramo samo z leti in mladostjo, ampak si želimo ustvariti antipod trenutnemu umetniškem sistemu, ki podpira velika, že vzpostavljena imena ali pa mlade, poceni, neizkušene umetnike v prekarnih pozicijah, ki jih porine v areno in jih izpljune, če instantno ne uspejo. Podpiramo umetnike, ki so se že izkazali, ampak še niso imeli možnosti za mednarodni preboj in za katere programerji in kuratorji verjamemo, da bodo nagovorili občinstvo tudi izven nacionalnih meja.
Vse partnerske organizacije platforme gostijo ali gostujejo z vzhajajočimi umetniki s področja sodobne uprizoritvene umetnosti. Podpora platforme ni namenjena le mobilnosti, ampak celotni podpori: tudi promociji, komunikaciji z občinstvom in vzpostavljanju večjega sistema podpore – platforme Levjesrčni.