AKTUALNI MEDNARODNI PROJEKTI

Projekt Stronger Peripheries: A Southern Coalition ustvarja prostor za dialog, sodelovanje, skupno učenje, prevpraševanje in debate o “jugu” in “periferijah” s socio-političnih in socio-kulturnih perspektiv. 

Projekt želi podpreti možnosti za sodelovanje, razviti veščine umetnikov in kulturnih delavcev pri umetniških produkcijah in upravljanju s projekti ter pozitivno vplivati na družbeno dojemanje umetnosti in inkluzivnih ter participatornih umetniških praks.

Southern Coalition je neformalna mreža, ki združuje enajst producentov in kulturnih menedžerjev ter tri raziskovalne institucije iz desetih evropskih držav.

PREBERI VEČ

ACT : Art, Climate, Transition (ACT) je evropski projekt sodelovanja o upanju.
Pa vendar: naša doba je doba klimatskega zloma, množičnega izumiranja in biološke raznolikosti. Naša Evropa je Evropa, kjer rastejo populistične in nacionalistične tendence. Ti realnosti nista ločeni, ampak sta tesno povezani.

Vstopamo na to polje in povezujemo umetnost s tem, kar se nam zdi najvažnejša agenda današnjega časa: act (delovanje), za pravičen prehod. ACT izhaja iz kulturnih delavcev projekta Imagine2020, dviguje ozaveščenost za klimatsko krizo in predstavlja umetnost, kot močnega načrtovalca mogoče prihodnosti. Zdaj je nuno potreben prav pravičen prehod: prehod, ki temelji na naši etnični ozaveščenosti in ekološkem razumevanju interakcije med različnimi vrstami, ljudmi in njihovimi političnimi in naravnimi okolji.

PREBERI VEČ

​Create to Connect -> Create to Impact (CtC -> CtI) je nadaljevanje projekta Create to Connect (CtC), ki se je začel leta 2013 kot skupen projekt desetih evropskih kulturnih organizacij (in treh pridruženih partnerjev), katerega cilji so ustvariti močne in trajne povezave med umetniki, kulturnimi izvajalci, raziskovalci in občinstvom, najti nove produkcijske modele za vključevanje gledalcev na nove, inovativne načine, ter v dialogu in s sodelovanjem skupaj ustvariti nove javne prostore.

PREBERI VEČ

trans-making je transdisciplinarni projekt, ki vzpostavlja dialog med različnimi polji humanističnih in socioloških znanosti ter umetniškim in kulturnim področjem. trans-making v mrežo povezuje več kot dvajset partnerskih organizacij iz evropskih in drugih držav sveta (Kitajska, Maroko, Egipa, Kuba, Čile …). 

PREBERI VEČ

IETM – International network for contemporary performing arts je ena najstarejših in največjih mednarodnih kulturnih mrež, ki združuje več kot 500 organizacij in posameznikov, ki delujejo na področju uprizoritvene umetnosti po celem svetu.

Pretekli mednarodni projekti

Balkan Express je mreža strokovnjakov s polja kulture in povezanih družbeno angažiranih praks, ki skuša mobilizirati kulturni sektor na področju Balkana, Srednje in Vzhodne Evrope ter širše, spodbujati izmenjavo in sodelovanje ter graditi iskrene odnose podpore med kulturo in družbo.

Srečanje Flanders – Balkan Express, junij 2017 – video

Projekt Imagine 2020: Arts and Climate Change je združil prizorišča in festivale uprizoritvene umetnosti po Evropi, s ciljem podpreti umetniška dela, ki se dotikajo vzrokov in posledic klimatskih sprememb ter s tem dvigniti osveščanje med umetniško srenjo in občinstvom, vzpodbuditi mobilnost umetnikov, spremeniti produkcijske prakse ter izzvati spremembe znotraj kulturnega sektorja in širše. V okviru projekta smo raziskali nove načine produkcije in predstavljana umetniških del z minimalnim vplivom na okolje. Ob tem smo svoje izkušnje in dognanja delili med partnerskimi organizacijami in umetniki, s katerimi sodelujemo po Evropi in v svojih lokalnih okoljih.

PREBERI VEČ

Create to Connect je projekt, s katerim si 13 evropskih kulturnih in raziskovalnih organizacij prizadevamo oblikovati močne in dolgoročne povezave med umetniki, kulturniki, raziskovalci in občinstvom. Partnerske organizacije smo se zavezale k večletnemu raziskovanju in iskanju novih pristopov v vzgajanju občinstva kot tudi produkcijskih modelov, ki bodo pristopili k občinstvu na nov, inovativen način, in skupaj z njimi skušale oblikovati nov javni prostor, pa naj gre za fizičnega, oblikovanega skozi dialog ali participacijo. Projekt, katerega nosilec je zavod Bunker, traja od 1. septembra 2013 do 31. avgusta 2018.

RESHAPE je raziskovalni in razvojni projekt, ki združuje umetniške organizacije iz Evrope in Južnega Mediterana v skupnem ustvarjanju inovativnih organizacijskih modelov ter razmišljajo o konkretnih odgovorih na največje izzive produkcije, distribucije in predstavljanja sodobnih umetnostnih praks.

PREBERI VEČ

Od leta 2012  je zavod Bunker s  festivalom Drugajanje vpet v mrežo Festivals in Transition, ki je z letom 2016 pričela projekt URBAN HEAT. Ta združuje trinajst evropskih festivalov. Mreža partnerskih festivalov si prizadeva z umetniškimi raziskovanji nasloviti razmerja med mestom in umetnostjo, v okviru projekta Urban Heat pa partnerske organizacije producirajo predstave in druge umetniške dogodke, ki jih ustvarjajo vabljeni umetniki. Izbrani slovenski umetnik, ki sodeluje v projektu, je režiser Mare Bulc.

PREBERI VEČ

Projekt 3C 4 Incubators – Culture, Creative and Clusters for Incubators predstavlja vsebinsko nadaljevanje projekta Sostenuto. Parterji bomo s projektom 3C 4 Incubators prispevali k prepoznavnosti kulturnega in kreativnega sektorja kot dejavnika prostorskega razvoja ter ekonomskih in socialnih inovacij. Projekt traja od septembra 2013 do januarja 2015 in ga podpira Evropski sklad za regionalni razvoj.

  • VO-BI – vodič po birokraciji
  • 3C 4 Incubators predavanje in delavnica za kreativne posameznice in posameznike ter predstavitev rezultatov projekta

Projekt Sostenuto je namenjen ustvarjanju in preizkušanju inovativnih modelov organiziranja, upravljanja in sodelovanja v kulturnem in kreativnem okolju, ki bi jih lahko nato posplošili in uporabili v širšem mediteranskem in evropskem prostoru.

PREBERI VEČ

IDENTITY.MOVE! je platforma za nadnacionalno teoretično in umetniško raziskovanje na področju sodobnega plesa in drugih scenskih umetnosti, osredotočena na področje Vzhodne Evrope.

V projektu Prostori domišljije (2007) je mednarodna multidisciplinarna skupina koreografov, gledališčnikov, arhitektov in teoretikov skupaj raziskovala mediteransko mesto in ustvarila multi-podobo umetnine na temo odnosa med telesom in mestom. Slovenijo je predstavljala Mala Kline s performansom DÉBUT – v spomin prihodnjega.

Platforma Levjesrčni spodbuja in podpira mednarodni preboj vzhajajočih evropskih mladih umetnikov s področja uprizoritvene umetnosti. V zavodu Bunker, Ljubljana, ki ima že dolgo zgodovino podpiranja vzpenjajočih se umetnikov pri mednarodnih prebojih, smo zbrali 20 umetniških organizacij iz Evrope – posebno pozornost smo posvetili obronkom Evrope – ki imajo izkušnje pri podpori mladim umetnikom in vzpostavljanju umetniških povezav prek meja.
Vzhajajočih umetnikov ne definiramo samo z leti in mladostjo, ampak si želimo ustvariti antipod trenutnemu umetniškem sistemu, ki podpira velika, že vzpostavljena imena ali pa mlade, poceni, neizkušene umetnike v prekarnih pozicijah, ki jih porine v areno in jih izpljune, če instantno ne uspejo. Podpiramo umetnike, ki so se že izkazali, ampak še niso imeli možnosti za mednarodni preboj in za katere programerji in kuratorji verjamemo, da bodo nagovorili občinstvo tudi izven nacionalnih meja.
Vse partnerske organizacije platforme gostijo ali gostujejo z vzhajajočimi umetniki s področja sodobne uprizoritvene umetnosti. Podpora platforme ni namenjena le mobilnosti, ampak celotni podpori: tudi promociji, komunikaciji z občinstvom in vzpostavljanju večjega sistema podpore – platforme Levjesrčni.