SOSTENUTO

Projekt Sostenuto je namenjen ustvarjanju in preizkušanju inovativnih modelov organiziranja, upravljanja in sodelovanja v kulturnem in kreativnem okolju, ki bi jih lahko nato posplošili in uporabili v širšem mediteranskem in evropskem prostoru.

Razmišljati o kulturi kot dejavniku ekonomske in socialne prenove.

CILJI
Projekt Sostenuto je namenjen ustvarjanju in preizkušanju inovativnih modelov organiziranja, upravljanja in sodelovanja v kulturnem in kreativnem okolju, ki bi jih lahko nato posplošili in uporabili v širšem mediteranskem in evropskem prostoru.
Bunker se kot eden izmed laboratorijev tega projekta z različnimi metodami osredotoča na modele za solidarnostno izmenjavo virov, znanj in storitev med kulturnimi, izobraževalnimi in drugimi akterji v našem lokalnem okolju, s čimer se veča potencial za rast in inovacije, hkrati pa se integrira lokalno ekonomijo, neekonomske subjekte in skupnost.

KULTURNI SEKTORJI
Glasba, uprizoritvene umetnosti, vizualne umetnosti, domača obrt, arhitektura.

EKSPERIMENTALNI LABORATORIJI
Štirje eksperimentalni laboratoriji preko svojih aktivnosti uresničujejo cilje projekta, ki se navezujejo na iskanje inovacij, in so jedro projekta Sostenuto.

AMI – oblikovanje inkubatorjev za neuveljavljene kulturne delavce iz področja mediteranskega prostora
CITEMA – oblikovanje grozdov in mreženje med obrtniki in kulturniki ter spodbujanje njihove kreativne aktivnosti
EXPEDITIO in ZUNINO E PARTNER PROGETTI – preizkušanje novih metod teritorialnega upravljanja v kulturnem okolju in poskus večjega vključevanja kreativnega sektorja v razvojne strategije oblasti
BUNKER – vzpostavljanje praks nemonetarne izmenjave dobrin in storitev s pomočjo kulture
Dve organizaciji, katerih delo ni namenjeno iskanju inovacij:

UNIVERSITAT DE VALENCA – izvajanje študije na podlagi izkušenj in novih praks ostalih projektnih partnerjev
RELAIS CULTURE EUROPE – diseminacija rezultatov v mediteranski in evropski prostor med ekonomske, socialne in kulturne akterje.

partnerji

 • AMI – Aide aux musiques innovatrices (Centre de développement pour les musiques actuelles), Francija
 • BUNKER, Zavod za organizacijo in izvedbo kulturnih prireditev, Slovenija
 • CITEMA, Evropsko mesto umetnosti in domače obrti, Italija
 • EXPEDITIO, Center za trajnostni prostorski razvoj, Črna gora
 • RELAIS CULTURE EUROPE, kulturna stična točka, Francija
 • UNIVERSITAT DE VALENCIA, Španija
 • ZUNINO E PARTNER PROGETTI, svetovalni in arhitekturni biro, Italija

Naše aktivnosti v okviru projekta

 • MOJA ULICA
  ProstoRož09_ulica
  Ulična borza
 • PROGA 10: KNJIGA
 • VRT MIMO GREDE
 • DELAVNICE IN OKROGLE MIZE