PROJEKTI IN AKTIVNOSTI

V Bunkerju stremimo k temu, da bi s svojimi partnerji, organizacijami v lokalni skupnosti, lokalnimi prebivalci, kulturnimi sodelavci in drugimi akterji skozi različne kulturne in socialne dogodke vzpostavili nove oblike odnosov ter pridobili dovolj znanja in izkušenj za razširjanje lokalnih sistemov za izmenjavo, modelov in instrumentov. Čeprav je poudarek na različnih vidikih izmenjave, je kultura v vseh eksperimentalno usmerjenih aktivnostih vključena kot faktor spremembe in napredka.

V Bunkerju smo si zastavili cilj, da v delovni proces vključimo različne inovativne metode organiziranja, sodelovanja in izmenjave. Vodilni princip pri organizaciji spodaj navedenih aktivnosti je nedenarna izmenjava. Poseben poudarek pa je namenjen izmenjavi na lokalni ravni (sodelovanje z lokalnim poslovnim sektorjem, lokalnimi prostovoljci in udeležba lokalnih prebivalcev v različnih fazah delovnega procesa).

Da bi v Bunkerju svoje nove prakse čim bolje izkoristil, je bil pri številnih aktivnosti prisoten projektni partner iz Španije (Univerza v Valenciji) zadolžen za kapitalizacijo.

  • Park Tabor
  • Onkraj gradbišča
  • Kulturna četrt Tabor

 

MOJA ULICA

Projekt Moja ulica, ki je potekal med 21. in 29. avgustom 2009, je obsegal sklop aktivnosti, usmerjenih k prebivalcem naše širše okolice, k njenim kulturnim ustanovam in ostalim akterjem z drugih področij delovanja. Zajemal je raznolike dejavnosti, od oživljanja ulice, vzpostavljanja kulturne soseske, do konkretnih poizkusov uporabe ekonomskih in organizacijskih inovacij.

ProstoRož09_ulica
Umetniška instalacija, ki jo je kolektiv arhitekt prostoRož postavil na parkirne površine Slomškove ulice v ljubljanski mestni četrti Tabor. Gre za poskus oblikovanja področja izmenjave v javnem prostoru. Projekt poleg tega, da je nosilec umetniške vrednosti, tematizira tudi prosto uporabo prostorov za lokalno populacijo. Ti so v času festivala Mladi levi postali prostor povezovanja in interakcije med lokalnimi prebivalci in festivalskim občinstvom. Slomškova ulica je k sodelovanju pri instalaciji pritegnila tudi številne kulturne in socialne organizacije (prostovoljne službe, šahovsko društvo, ekološke kmete, elektroenergetsko podjetje, servis koles …).

Ulična borza
Ulična borza odpira vrata v drugačen sistem izmenjave. Pokaže nam, da vse stvari, ki jih posedujemo, lahko delimo z drugimi na podlagi nedenarne izmenjave. Sodelujoči brezplačno širijo svoje zanje in izkušnje ter tako formirajo nove vezi v lokalnih socialnih omrežjih. Prva ulična izmenjava je bila uspešnejša od pričakovanj, saj je v njej sodelovalo več kot 200 udeležencev.

PROGA 10: KNJIGA

Bunker je s projektom Proga 10: KNJIGA sodeloval pri programu Ljubljana – Svetovna prestolnica knjige 2010. Realiziral pa ga je skupaj s partnerjem Europlakat. Bunker je k projektu povabil tudi številne druge partnerje, med drugim Divjo misel, Študentko založbo, Mestno knjižnico Ljubljana in Rompom. Projekt so sofinancirali Mestna občina Ljubljana, mednarodna mreža Sostenuto in Evropski sklad za regionalni razvoj, podprli pa so ga tudi v podjetju GEM in v Novi reviji. Projekta pa ne bi bilo mogoče realizirati brez velike pomoči donatorjev knjig: posameznikov, knjigarn, knjižnic …

VRT MIMO GREDE

Pri oblikovanju vrtnarskega projekta Vrt mimo grede, postavljenega v mestni četrti Tabor, nas je vodilo med prebivalci izraženo pomanjkanje občutka za skupno dobro. Naš namen je bil obogatiti obstoječe zelenice, na okenskih policah, balkonih, strehah in dvoriščih pa oblikovati različne gredice kot umetniške instalacije in intervencije. Za vsakega od teh prostorov je načrt izdelala skupina arhitektov, krajinskih arhitektov, študentov šole uporabnih umetnosti Famual Staurt in kiparjev.

Projekt Vrt mimo grede stimulira občutek za skupnost in odgovornost do okolja. Vrtički so vedno bili in naj tudi v prihodnje ostanejo prostor druženja in sodelovanja. Čeprav smo želeli poudariti socialni vidik življenja v mestu, smo v proces vključili tudi zasebni sektor (trajnostno kmetijstvo). Skupnostno vrtnarjenje je eden izmed najboljših primerov skupnega dela in sodelovanja in morda v prihodnosti ena od možnih kolektivnih rešitev za mestno samooskrbo.

DELAVNICE IN OKROGLE MIZE