O PROJEKTU

Razmišljati o kulturi kot dejavniku ekonomske in socialne prenove.

CILJI

Projekt Sostenuto je namenjen ustvarjanju in preizkušanju inovativnih modelov organiziranja, upravljanja in sodelovanja v kulturnem in kreativnem okolju, ki bi jih lahko nato posplošili in uporabili v širšem mediteranskem in evropskem prostoru.
Bunker se kot eden izmed laboratorijev tega projekta z različnimi metodami osredotoča na modele za solidarnostno izmenjavo virov, znanj in storitev med kulturnimi, izobraževalnimi in drugimi akterji v našem lokalnem okolju, s čimer se veča potencial za rast in inovacije, hkrati pa se integrira lokalno ekonomijo, neekonomske subjekte in skupnost.

PARTNERJI

Vodilni partner v projektu, ki koordinira dejavnosti med partnerji:

AMI – Aide aux musiques innovatrices (Centre de développement pour les musiques actuelles), Francija
BUNKER, Zavod za organizacijo in izvedbo kulturnih prireditev, Slovenija
CITEMA, Evropsko mesto umetnosti in domače obrti, Italija
EXPEDITIO, Center za trajnostni prostorski razvoj, Črna gora
RELAIS CULTURE EUROPE, kulturna stična točka, Francija
UNIVERSITAT DE VALENCIA, Španija
ZUNINO E PARTNER PROGETTI, svetovalni in arhitekturni biro, Italija

KULTURNI SEKTORJI

Glasba, uprizoritvene umetnosti, vizualne umetnosti, domača obrt, arhitektura.

EKSPERIMENTALNI LABORATORIJI

Štirje eksperimentalni laboratoriji preko svojih aktivnosti uresničujejo cilje projekta, ki se navezujejo na iskanje inovacij, in so jedro projekta Sostenuto.

  • AMI – oblikovanje inkubatorjev za neuveljavljene kulturne delavce iz področja mediteranskega prostora
  • CITEMA – oblikovanje grozdov in mreženje med obrtniki in kulturniki ter spodbujanje njihove kreativne aktivnosti
  • EXPEDITIO in ZUNINO E PARTNER PROGETTI – preizkušanje novih metod teritorialnega upravljanja v kulturnem okolju in poskus večjega vključevanja kreativnega sektorja v razvojne strategije oblasti
  • BUNKER – vzpostavljanje praks nemonetarne izmenjave dobrin in storitev s pomočjo kulture

Dve organizaciji, katerih delo ni namenjeno iskanju inovacij:

  • UNIVERSITAT DE VALENCA – izvajanje študije na podlagi izkušenj in novih praks ostalih projektnih partnerjev
  • RELAIS CULTURE EUROPE – diseminacija rezultatov v mediteranski in evropski prostor med ekonomske, socialne in kulturne akterje.

BUNKER

Teza: Kultura je tista, ki lahko naredi preskok in uresniči priložnosti za sodelovanje, in je nosilec ustvarjalnega preboja.

Bunker je pri prvem poskusu ugotavljanja obstoječega stanja ugotovil, da je stopnja sodelovanja med različnimi akterji na lokalni ravni nizka. Nevladne organizacije sodelujejo na mednarodnem nivoju, medtem ko je sodelovanja v lokalni skupnosti med sorodnimi organizacijami malo, izvensektorskega sodelovanja med nevladniki, poslovnim sektorjem, lokalnim prebivalstvom in javnimi institucijami pa ni zadosti.

Zavod Bunker preko različnih projektov poskuša ustvariti pogoje za boljšo izmenjavo virov, znanj in storitev med kulturnimi, izobraževalnimi in drugimi akterji v našem lokalnem okolju. Tako z mnogimi manjšimi projekti, kot so delavnice, okrogle mize, javne predstavitve, dogodki, umetniške intervencije v javni prostor itd., uresničujemo zastavljene cilje, hkrati bomo pozornost posvetili tudi izpolnjevanju ciljev, ki jih bomo opredelili na podlagi bolj obširne diagnoze obstoječega stanja.

Vloga: Iskanje novih oblik organiziranja in delovanja v kreativnem okolju. Pri načrtovanju dolgoročnega delovanja, ki presega trajanje tega projekta, bomo poskušali zaznati tudi potrebe, želje in pričakovanja vseh déležnikov projekta, torej naših partnerjev, organizacij v lokalni skupnosti, okoliških prebivalcev in kulturnih sodelavcev.

Pri spodbujanju različnih načinov nemonetarne izmenjave posebno pozornost namenjamo tudi lokalnemu prebivalstvu, ki je pogosto preveč izključeno iz dogajanja v njihovem okolju. Pri spodbujanju nemonetarne izmenjave se ne omejujemo na določena področja – niti teritorialno, niti vsebinsko.

Pričakovanja našega delovanja: vzpostavljena mreža partnerjev, večji občutek skupnosti med vpletenimi akterji, zmanjšane razlike med socialnimi skupinami, izboljšana kvaliteta življenja in vzpostavljen prostor, ki privablja nove projekte in iniciative.

Naše delovanje je predmet podrobne analize, ki jo izvaja španski partner – Univerza v Valenciji. Ugotovitve o delovanju vseh laboratorijev bodo nato zbrane in oblikovane za nadaljnjo uporabo kot primeri dobre prakse za mediteranski in širši evropski prostor.

Program: INTERREG IV B MED
Trajanje projekta: maj 2009 – april 2012

Sostenuto, ki ga skupaj izvaja sedem organizacij iz mediteranskega prostora, je projekt v okviru evropskega programa MED, ki se financira iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ERDF).