prostoRož

ProstoRož je nastal leta 2004, spontano, iz želje po raziskovanju in razumevanju odprtega mestnega prostora.

Gre za dolgoročen projekt kultivacije javnih površin, s katerim se skuša razviti metodo obujanja in urejanja degradiranih prostorov v urbanih središčih. Pri projektu sodelujejo strokovnjaki z različnih področij urejanja prostora, arhitekture, krajinarstva, urbanizma, varovanja naravne in kulturne dediščine ter turizma.

ProstoRož raziskuje, preverja in odpira možnosti uporabe javnega prostora za potrebe ljudi v mestu in kaže, da so včasih potrebna le minimalna sredstva in drobne intervencije, da prebivalcem in obiskovalcem omogočijo prijetne prostore za druženje, igro in celo delo na prostem.