I dreamt I was a Movie Star

Na prvi pogled se zdi, da je sodobno družbo množična uporabnost tehnologije determinirala, saj je njena prisotnost v družbene sisteme vnesla tudi pojem virtualnega in nesnovnega in neresničnega sveta. Iznajdba filma je umetnosti ponudila paralelni navidezni prostor novih iluzij, kateri se je dodala še procesualnost in časovna komponenta pri gradnji umetnostnega dela.

Tokratno izhodišče projekta kolektiva prostoRož je ravno filmski prostor. Koncept raziskuje problematiko prostora v širšem, ne le graditeljskem ampak tudi socialnem pogledu. Pri oblikovanju prostorskih inštalacij upošteva kompleksno vlogo določenega prostora v odnosu do drugih prostorov in do samih uporabnikov le tega. Predmet prostorskega oblikovanja je torej arhitektura in njena nekdanja vsebina, ki se na novo, preko časovne in tehnološke distance, vzpostavlja med umetnostnim poljem in prostorom stare filmske produkcijske arhitekture z njej pripadajočo opremo. K obstoječim elementom projekt dodaja sodobne tehnične pripomočke, ki v sinergiji tvorijo interaktivno umetnostno delo.

Pričujoči projekt odpira in odgovarja na mnoga vprašanja, ki se vežejo na specifičen prostor, kateremu z novostjo v ponovitvi, zlaganja filmske opreme kolektiv na novo gradi filmsko in prostorsko vsebino s sodobnim pridihom. Projekt izpostavlja nenehno prehajanje med interierjem in eksterierjem, med polnjenjem in praznjenjem in je hkrati gradnja med starim in novim, med redom in neredom, med uporabnim in neuporabnim, med realnim in iluzornim, med individualističnim in kolektivnem. Njihov vizualni jezik, katerega končni rezultat je interierska inštalacija in video dokument, obiskovalca nagovarja k razmisleku o virtualnem prostoru. Z uporabo tehnologije v umetnostnem objektu pa v zgodovinskem in arhitekturnem kontekstu obiskovalca nagovarjajo z dejstvi, kaj lahko s pomočjo tehnologije ustvarimo in zabeležimo tako v digitalnem kot tudi osebnostnem spominu.
Boris Beja

Avtorji projekta: kolektiv prostoRož
Produkcija: European Culture Congress
Koprodukcija: prostoRož, Bunker
Producentka: Mojca Jug