reshape

RESHAPE je raziskovalni in razvojni projekt, ki združuje 19 umetniških organizacij iz Evrope in Južnega Mediterana v skupnem ustvarjanju inovativnih organizacijskih modelov ter razmišljajo o konkretnih odgovorih na največje izzive produkcije, distribucije in predstavljanja sodobnih umetnostnih praks.

Partnerji projekta RESHAPE si želimo zamisliti alternativo obstoječemu evropskemu umetnostnemu ekosistemu skozi ponoven razmislek o njegovih instrumentih in modelih sodelovanja, ki jih želimo uskladiti z umetniškimi in socialnimi inovacijami ter načeli pravičnosti, solidarnosti, geografskega ravnovesja in trajnosti. Projekt RESHAPE bo razvijal in preskusil eksperimentalno metodo “od spodaj navzgor”, da bi zgradil nove instrumente, ki ustrezajo razvoju umetnostnega sektorja in družbe. S povečanjem znanja, kompetenc in odzivnosti posredniških organizacij na razvoj sodobnih umetnostnih praks želi RESHAPE vplivati na javne politike in sooblikovati prihodnje politične instrumente.

Več o projektu RESHAPE – Reshape – Reflect, Share, Practice, Experiment na spletni strani projekta: https://reshape.network/

V okviru projekta smo ustvarili tudi bazo zanimivih organizacij in posameznikov, ki v praksi že raziskujejo in delujejo po eksperimentalih modelih sodelovanja in inovativno pristopajo k angažiranju različnih občinstev: https://reshape.network/directory

#Reshape

Zaključna konferenca RESHAPE v Zagrebu in Ljubljani, 20. – 25. september 2021

Projekt sofinancira program Evropske Unije Ustvarjalna Evropa – Kultura.