Mednarodni forum STILL READY TO CHANGE?

Forum je nadaljevanje srečanja Ready to Change?, ki ga je zavod Bunker leta 2010 organiziral v sodelovanju s partnerji mednarodnega projekta Sostenuto. Nadaljuje torej na točki potenciala za spremembo.

Zdi se, da raznolike skupine ljudi še vedno iščemo alternative trenutni realnosti, četudi brez definiranih podrobnosti njihovega udejanjenja. Medtem ko zaloge naravnih virov pojenjajo, še zmeraj nadaljujemo iste nevzdržne prakse, ki smo jih vajeni. Medtem ko raste zaskrbljenost nad političnimi razmerami in je mnogo energije vložene v iskanje pravičnejših sistemov, še vedno nadaljujemo obstoječega, s katerim nismo zadovoljni. Ljudje se še naprej čutijo oddaljeni od polja političnega in izključeni iz mehanizmov sprejemanja skupnih odločitev, zaupanje v politične elite pa je rekordno nizko. Kljub temu smo priče novim poskusom in pristopom k organiziranju različnih družbenih področij in na voljo imamo navdihujoče primere pozitivnih učinkov kolektivne družbene akcije.

Zato se bomo tokrat na forumu dotaknili potenciala za sistemske spremembe v različnih kontekstih, pa naj gre za spremembo političnega sistema, spremembo modela ekonomske proizvodnje, spremembo organizacije ter podpornih mehanizmov kulturnega sektorja ali pa spremembo okoljskih politik, ki jim manjka trajnostna dimenzija. Na preteklem forumu smo videli mnoge primere dobrih praks individualnih akcij ter sporadičnih osebnih angažmajev, vendar pa so družbeni procesi zadnjih let okrepili naše prepričanje, da bi moral biti pristop k spremembam strukturne in sistemske narave, kar se bo odražalo tudi v programu tokratnega foruma Still Ready To Change?.

Forum bo ponudil predavanja, vodene debate in večerni umetniški program.