Igrišče za gledališče 2.0

Pilotni projekt kulturno-umetnostne vzgoje

Projekt kulturno-umetnostne vzgoje za učence zadnje triade OŠ in pedagoške delavce ter umetnike, ki preizkuša pilotne modele sodelovanja izobraževanja in sodobne uprizoritvene umetnosti: tandemske ure, šolo v kulturi, šolo v kulturi za učitelje, drugačne kulturne dneve, sodelovanje umetnikov pri predmetu gledališki klub …

Kulturno-umetnostna vzgoja na področju gledališče je preplet izobraževanja in umetnosti, s katerim želimo vstopiti na teren ustvarjanja prožnih oblik učenja. Prožnost je zadnja leta vse prepogosto termin neoliberalnih ekonomistov, ki jo razumejo kot pripravljenost vseh delavcev na kakršnekoli pogoje dela; mi pa prožnost v kontekstu KUV razumemo prav obratno – ne da se morajo posamezniki vedno prilagajati sistemu, sam sistem mora biti prožen, da omogoča učenje prav vsakemu glede na njegove individualne potrebe, učenje, ki ima vedno isti cilj (znanje, kulturne kompetence), a vsakič drugo pot. Kaj neki lahko lepše utelesi interpertativno odprtost in prožnost kot sodobno gledališče?

V projektu Igrišče za gledališče bomo skozi izobraževanje usposabljali ustvarjalce in strokovne delavce (učitelje) za delo v okviru KUV in skozi praktično delo z mladimi preizkušali prožne oblike učenja prav s pomočjo sodobnega gledališča. Izobraževanje učiteljev in umetnikov bo temeljilo na triletnem abonmaju, dopolnjenim z delavnicami, predavanji, debatami, na mentorstvu in na intenzivnih šolah v kulturi, kjer bodo skupaj potopljeni v urbano kulturno krajino in umetniške izkušnje ter skupno ustvarjanje. Skupaj pa bodo izvajali in preizkušali prožne oblike učenja: nove oblike kulturnih dni, šolo v kulturi, tandemske ure, tandemske medpredmetne dni in nove formate gledaliških klubov.

Tovariški abonma 2020/2021

Tovariški abonma je abonma šestih neodvisnih odrov in gledališkega muzeja za pedagoške delavce: Stara mestna elektrarna, Gledališče Glej, Vodnikova domačija Šiška, Center kulture Španski borci, Mini teater, Plesni Teater Ljubljana, SLOGI – Gledališki muzej.

Tovariški abonma bo vključeval 12 gledališko-plesno-performersko obarvanih predstav (po 2 iz ponudbe vsakega izmed neodvisnih odrov), aktiven kreativen obisk gledališkega muzeja in spremljevalni program, ki bo sestavljen iz spremljajočih delavnic, pogovorov, predavanj …

Tovariški abonma je namenjen spoznavanju sodobne scenske umetnosti za vse v vrtcih, šolah in drugih vzgojno izobraževalnih organizacijah, ki si želijo umetnost vključevati oziroma povezovati s svojim pedagoškim delom ali pa si jo samo želijo podrobneje spoznavati, se o njej pogovarjati in jo preizkušati.

Tovariški abonma je brezplačen. Za udeležbo na abonmaju bomo izdali tudi potrdila o strokovnem izobraževanju, ki jih pedagoški delavci lahko uporabijo pri pridobivanju napredovanj.

Več informacij: info@transferzala.si

Play Video

Tri sezone, tri šolska leta

* Občinstvo – 2017/2018
Vse aktivnosti leta bodo osredotočene na gledališče kot doživetje in izkušnjo ter na analizo in refleksijo doživetega.

* Oder – 2018/2019
Po letu, kjer bo ključna izkušnja gledalska, bomo vstopili v leto, kjer bo ključna izkušnja ustvarjalska.

* Nova obzorja – 2019/2020
Nova obzorja bodo aktivnosti zastavila kot preplet gledališča z drugimi umetnostmi in z informacijsko-komunikacijsko tehnologijo.

+

Tovariški abonma 2020/2021

Tovariški abonma je namenjen spoznavanju sodobne scenske umetnosti za vse v vrtcih, šolah in drugih vzgojno izobraževalnih organizacijah, ki si želijo umetnost vključevati oziroma povezovati s svojim pedagoškim delom ali pa si jo samo želijo podrobneje spoznavati, se o njej pogovarjati in jo preizkušati. Več o Tovariškem abonmaju.

 

mladibor

Mladibor je projekt, ki smo ga skupaj s partnerji zastavili leta 2011, da bi mladim v Mariboru ponudili umetniška orodja, ki so jim zanimiva, na način, ki od njih zahteva aktivno vključitev ter jih tako spodbuditi k ustvarjanju novih, inovativnih vsebin.

Da bi se laže orientirali, smo najprej izvedli raziskavo med štirimi srednjimi in štirimi osnovnimi šolami o prostočasnih aktivnostih in kulturnem udejstvovanju njihovih dijakov in učencev. Rezultati so nam služili kot vodilo pri nadaljnjem oblikovanju in izvedbi projekta. V začetku leta 2012 smo začeli z izvajanjem različnih delavnic: fotografije, filma, animiranega filma, eksperimentalne glasbe, izdelave inštrumentov, oblikovanja gline na vretenu, DJ-janja, senčnega in cirkuškega gledališča, animacije, pripovedovanja zgodb, arhitekture v javnem prostoru, novinarstva … Večina delavnic je potekala več mesecev in imela konkreten cilj: rezultate delavnic povezati v celoto in jih predstaviti na zaključnem festivalu – mariborske ulice napolniti z zvoki, podobami in idejami učencev in dijakov.

Projekt se je zaključil s festivalom umetnosti in kreativnosti mladih Mladibor, ki je potekal od 21. do 24. maja 2012 v Mariboru. Na festivalu so bili predstavljeni rezultati predhodnih delavnic in umetniška dela partnerskih šol, ki so nastala znotraj njihove redne letne produkcije. Festival je bil tudi participatorne narave: obiskovalci so lahko sodelovali na številnih delavnicah (mobilna kolesarska delavnica, glasbena delavnica, delavnica animiranega filma in optičnih igrač, tehnična delavnica, izdelovalnica izvirnih inštrumentov), pri akciji Modna muha, kjer so si lahko potiskali majice in se poigravali s svojim videzom ter pri akciji Odprti oder, kjer so imeli priložnost predstaviti svoje avtorske kratke ali daljše zgodbe, pravljice, dramske tekste, poezijo, politično obarvane manifeste …

projekt mobilnosti Leonardo da Vinci

Bunker je bil vključen v tri projekte transnacionalnega učenja poklicnih spretnosti na tehničnem in produkcijskem področju v okviru programa vseživljenjskega učenja Leonardo da Vinci Mobilnost. Prvi projekt leta 2009 smo namenili mladim gledališkim tehnikom in dvema omogočili štiritedensko učno izkušnjo na oddelku Media Assistent – Theaterand Event Technology na North Karelia Collegeu v Outokumpu na Finskem.  Po prvem uspešnem  poskusu smo projekt razširili na produkcijsko osebje in izvedli skupaj deset krajših rezidenc v devetih evropskih državah, poleg omenjene visoke šole na Finskem smo, da bi pridobili še več delovnih izkušenj, obiskali še Hebbel-Theater v Berlinu, Interdisciplinarte v Italiji, Kaaitheater v Bruslju, Artsadmin v Londonu, Teatre LLiure v Barceloni,  Relais Culture Europe v Parizu, Al Kantaro v Lizboni in Rotterdamse Schouwburg.

Leta 2012 in 2013 smo v okviru tretjega projekta izvedli trinajst mobilnosti, poleg tehnikov in producentov smo v izmenjave vključili tudi igralce, režiserje, koreografe in plesalce. Gostujočim organizacijam so se pridružili Associacio Cel.lula Sant Mori iz Španije, Drugo more in Udruga Phil Stone Centar iz Hrvaške, KRUL iz Belgije in İstanbul Güncel Sanat Ütopyaları Derneği iz Turčije, domačim partnerjem pa Gledališče Glej in zavod En-Knap.