Studio AG in Sploh: NE in NA PISANO, koncert

Koncert postavlja v skupni dogodkovni kontekst komponirano in improvizirano glasbo. Konfrontacija komponiranih skladb z improvizacijami potisne izvajalce in občinstvo v položaj živega soočanja z glasbeno snovjo, pri čemer poslušanje postane enako pomembno kot proizvajanje zvoka. Tovrstno skupno muziciranje še posebej poudari poslušanje: zaznavo zvoka, dojemljivost za njegovo širino, podčrta občutljivost poslušanja v fizičnem in družbenem poslušanju, vabi k igranju glasbe in igranju z glasbo ter spodbuja kreativno poslušanje glasbe, ki ni nujno popolna. Približevanje obeh svetov skozi kontraste implicira izstop iz varnega in znanega okolja in vstop v novo situacijo trenutnega odzivanja. Improvizirana glasba nadaljuje, povezuje, dodatno problematizira ali umešča komponirane skladbe. Premika dogme, presega kode in konvencije. Obenem pa »zvestoba kanonom« lahko močno spodbudi improvizatorsko svobodo. Sopostavitev komponiranih in improviziranih delov vzpostavlja zvočne in prostorske izmenjave, najprej med izvajalci, zatem pa še z občinstvom. Rezultat pa je kolektivna glasbena predstava, ki se gradi iz solističnih intervencij, prestopov v kolektivno muziciranje, tišine, zvokov.

Sodelujejo študenti Studia za sodobno glasbo Akademije za glasbo UL: Andraž Malgaj, harmonika, Alenka Bogataj, flavta, Katja Klinc, kitara, Martin Pinter, tolkala, Arijan Mačak, saksofon, Matija Raičević, klarinet, Rebeka Pregelj, glas, Ana Birsa Krušec, kljunasta flavta, Vili Polajnar, violončelo, Ana Mir, rog, Melani Popit in Jošt Juhant, kompozicija.

Pod mentorskim vodstvom Luke Juharta in Ana Kravanja, Irena Z. Tomažin, Vid Drašler, Jošt Drašler, Andrej Kobal, Samo Kutin.

Produkcija: Zavod Sploh in Studio za sodobno glasbo Akademije za glasbo UL

Datum

07. 06. 2022
Expired!

Čas

20:00 - 21:00

Vstopnina

10 EUR, 7 EUR
Kategorija