Mednarodna konferenca Skupaj do stanovanj

17. marec 2022, med 9.00 in 13.30, Stara mestna elektrarna – Elektro Ljubljana, Slomškova 18, Ljubljana

Vljudno vas vabimo na mednarodno konferenco Skupaj do stanovanj, ki se umešča v čas in prostor zaostrene stanovanjske krize in ponuja vpogled v nešpekulativne skupnostne stanovanjske rešitve, ki dobro delujejo v tujini in bi lahko pomembno prispevale k reševanju stanovanjskega vprašanja tudi pri nas.

Dostop do primernega domovanja je temeljna človekova pravica, ki predstavlja osnovo za dostojno življenje ter je predpogoj za uveljavljanje vseh drugih temeljnih pravic. V Sloveniji se od osamosvojitve dalje – v popolni odsotnosti aktivne stanovanjske politike – ta pravica počasi, a vztrajno spodjeda. V stanju zaostrene stanovanjske krize, ko je vse več ljudem onemogočen dostop do ustreznega stanovanja, so novi odgovori na stanovanjsko vprašanje nujni.

Na konferenci bosta predstavljeni dve dobri praksi – stanovanjska zadruga Kohlenrutsche iz Dunaja in Skupnostni zemljiški sklad Bruselj, ki bosta izhodišče za razpravo o vlogi javnih akterjev pri omogočanju tovrstnih stanovanjskih projektov ter o učinkih, ki jih imajo na stanovanjski fond in širše na družbo. V drugem delu konference bodo predstavljene nekatere pobude za stanovanjske zadruge iz lokalnega okolja – iz Ljubljane, Maribora in Hrastnika. Skupaj s predstavniki javnih akterjev bomo razpravljali o trenutnih težavah pri zagotavljanju dostopnih stanovanj in ovirah, ki pestijo pobude za vzpostavitev stanovanjskih zadrug, ter o tem, kako spodbuditi nove stanovanjske rešitve pri nas.

Stanovanjski trg sam še nikjer ni in nikoli ne bo zagotovil stanovanj za vse družbene skupine. Zato upamo, da bo konferenca spodbudila razumevanje prednosti skupnostnih oblik neprofitne stanovanjske preskrbe, ki lahko ob javni podpori pomembno prispevajo k povečanju števila dostopnih in kakovostnih stanovanj ter imajo številne druge pozitivne družbene učinke.

Vljudno vabljeni, da se nam pridružite in skupaj z nami razmišljate, kakšne oblike stanovanjske preskrbe bodo najbolje naslovile sodobne bivanjske potrebe in kako spodbuditi njihov razvoj v našem prostoru.

Registracija na dogodek je obvezna. Vabljeni k prijavi. Prijave zbiramo do 15. marca 2022.

PRIJAVA

PROGRAM

8.30 – 9.00
Prijava

9.00 – 9.15
Uvodni pozdrav

9:15 – 10:00
Stanovanjska zadruga Kohlenrutsche, Dunaj
Katharina Urbanek, Studio Urbanek

10:00 – 10:45
Skupnostni zemljiški sklad, Bruselj
Thibault Leroy, Community Land Trust Brussels

10:45 – 11:30
Okrogla miza o predstavljenih praksah
Katharina Urbanek, Studio Urbanek
Thibault Leroy, Community Land Trust Brussels
Predstavnika javnih akterjev na področju dostopnih stanovanj iz Dunaja in Bruslja (Zoom):
Rebecca Bosch, Brussel Huisvesting
Christian Schantl, Wiener Wohnen

11:30 – 12.00
Odmor

12:00 – 12:20
Stanovanjske zadruge kot dopolnitev obstoječe stanovanjske preskrbe v Sloveniji
Maša Hawlina, IŠSP

12:20 – 13:30
Slovenski panel o možnostih vzpostavitev novih stanovanjskih rešitev v Sloveniji
Anita Hočevar Frantar, Ministrstvo za okolje in prostor
Alenka Kern, Stanovanjski sklad Republike Slovenije
Aleš Tomažin, Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana
Marko Funkl, Občina Hrastnik
Urška Breznik, stanovanjska zadruga StanKoop
Rok Ramšak, stanovanjska zadruga Zadrugator

*Program ni dokončen in se lahko še spremeni.

Dogodek organizirajo IPoP – Inštitut za politike prostora, IŠSP – Inštitut za študije stanovanj in prostora, AVANTA LARGO, Zavod za družbeno komuniciranje in Kulturno izobraževalno društvo PiNa – Associazione culturale ed educativa PiNa v sklopu projekta Za stanovanjske zadruge, ki je podprt s sredstvi Programa Active Citizens Fund v Sloveniji 2014–2021 (prek finančnih mehanizmov EEA in Norveške).

Datum

17. 03. 2022
Expired!

Čas

9:00 - 13:30

Lokacija

Stara mestna elektrarna
Kategorija