Kuratorska izjava: Predstava Poíesis sebstva

Izbor predstave Poíesis sebstva je rezultat triletnega izobraževalnega procesa združenega izobraževalnega programa za perspektivne umetniške kuratorje in kuratorke Gledališča Glej in Zavoda Bunker, vodil ga je Samo Selimović. Triletni izobraževalni praktikum je združeval oglede predstav v Sloveniji s predavanji kuratorjev in selektorjev ter teoretskimi seminarji o gledališču, umetnosti in procesih kuriranja.

Ekipa, ki se je v treh letih delovanja programa formirala v Klub mladih selektoric, je dobila priložnost izbrati programsko enoto festivala Drugajanje. Izbor je potekal na podlagi predpostavke, da mladi gledališče vidimo in doživljamo drugače in da bo program, ki ga oblikuje in podpiše mladinska selektorska ekipa, mlade nagovoril drugače, bolj iskreno, bolj pristno, bolj neposredno, kot pa program, ki ga oblikuje strokovno že usposobljena profesionalna gledališka selektorica. Selektorska ekipa to stališče ceni, saj brez njega ne bi bilo Kluba mladih selektoric, ki na področju kulture ali mladinskega dela v Sloveniji nima primerljivega formata, vendar ga je v procesu selekcije večkrat problematizirala. Med procesom izbire se je namreč večkrat soočila s programskimi odločitvami drugih organizacij, festivalov, selektorjev in kuratorjev, ki selekcijo »za mlade« enačijo s selekcijo, ki je bolj enostavna in neposredna ter raje ne preveč zahtevna in ambiciozna. Za mlade ljubitelje gledališča je takšno programsko izhodišče sporno in do mladega občinstva podcenjujoče. Prav zato je bil neizrečen kriterij med mnogimi, ki so vplivali na končno izbiro predstave, tudi ta, da predstava ne sme biti »še ena predstava za mlade«. Klub mladih selektoric je kot odgovor površnim interpretacijam »mladinskega« na oder Druge gimnazije povabil ustvarjalce Poíesis sebstva.

Izbor predstave, ki gledalca sili v razmislek o odnosu med telesom, prostorom in mislijo, do mladih obiskovalcev ni podcenjujoč. Množica teoretskih referenc, izjav, gibalnih vložkov in drugih elementov gledalcu ponudi več možnih referenčnih točk, kot pa jih je sposoben predelati v času trajanja predstave, njegova umeščenost v uprizoritveni prostor pa ga sili v kontinuiran premislek o svojem položaju v prostoru in v predstavi. Poíesis sebstva je v ekipi sprožil več vprašanj, kot pa je dal odgovorov, nekatere situacije na odru pa so različne selektorice pripeljale do popolnoma različnih interpretacij in uvidov. Različne situacije, ki sta jih postavila avtorja in kompleksnost različnih sporočil lahko v gledalcu z manj gledališke kilometrine gotovo sprožijo negotovost. Takšno negotovost smo mlade selektorice občutile na mnogih predstavah, ki smo si jih ogledale v več kot dveh letih delovanja kluba. Prišle pa smo tudi do spoznanja, da ni treba imeti nadzora nad umetniškim procesom, v katerem sodeluješ, da v njem tudi uživaš in da ni treba razumeti vsega, da od predstave odneseš veliko. Če bi se to spoznanje materializiralo na odru, bi postalo Poíesis sebstva.

Patricija Dolenšek, Petja Križmančič, Lana Hasić, Ana Drobac, Tina Malenšek, Zia Perko Rogelj

Samo Selimović, mentor Kluba mladih selektoric

Foto: Gregor Gobec