ŠIFT

Predstavitev delavnice Uprizarjanje zvoka in glasbe

Z glasbeno scensko delavnico bomo podrezali v vprašanje »Kaj je glasba?«. Tako kot sodobna glasba bo tudi delavnica odpirala vprašanja in iskala odgovore.
Sodobna glasba pričakuje dejavnega poslušalca. Spodbuja radovednost, naslavlja domišljijo, zahteva razmišljanje, izziva dojemanje, vznemirja samoumevnost, neti dvom, krši pravila, množi razbiranja, kritično komentira, se igra s pričakovanji, proži asociacije in tvega polom. Sodobna glasba ni nujno všečna in ne želi po vsej sili le ugajati.
Obiskovalcu je prepuščena pozicija soustvarjalca skozi neposredno odzivanje, njemu lastno doživljanje in interpretiranje.
Skupaj z dijaki bomo pripravili javno predstavitev – zvočni uprizoritveni dogodek, v katerem bomo uporabili različna zvočila, elektronske naprave, video, telo idr.

OBVEZNE PRIJAVE NA DELAVNICO: info@bunker.si
Število prijavljenih je omejeno.

Delavnica ŠIFT traja 3 dni: torek, sreda, četrtek (26., 27. in 28.) – vsak dan od 16h do 19h, potekala bo v glasbeni učilnici II. gimnazije Maribor.

Zadnji dan, 28. novembra, pa je od 18.30 do 19. javna predstavitev delavnice.

  • Vodenje delavnic in javnih predstavitev: Tomaž Grom
  • Koordinatorka in producentka: Špela Trošt
  • Umetniški vodja: Bojan Jablanovec

»Šift je performativni format, ki v obdobju 2018 -2022 evidentira sistemske vrzeli na štirih tematskih področjih: zdravje, znanje, delo, pravica. Šift se giblje znotraj institucij zdravstva, sociale, prava in izobraževanja. Šift ne izumlja. Šift evidentira evidentno. Šift uprizarja s tistimi in za tiste, ki v teh ustanovah delajo in živijo.«