ZBOR ZA PUBLIKO #2​

Zbor za publiko je prostor odprtega dialoga posvečen artikulaciji in izmenjavi izkušenj, ki smo jih kot gledalci doživeli v iztekajoči sezoni na ljubljanski neodvisni sceni. Naš namen je, da formiramo prostor reflektirane diskusije in dialoga o tem, kar smo gledali, kako smo gledali in kaj smo videli. Vzpostaviti želimo odprt pretok izključno gledalskih izkušenj, mnenj, refleksij in pričakovanj. Pri tem ne gre za to, ali so te predstave vrhunske ali povprečne, prezrte ali razvpite, ne gre za ocene in klasifikacije, gre za to, da odpremo prostor za razliko med tistim, kar smo gledali in kar smo videli – gre za našo gledalsko predstavo o predstavi.

Pri tem se nam zdi še posebej pomembno, da se predstave izrazito razlikujejo glede uprizoritvene strategije oziroma načina, kako vzpostavljajo razmerje do svojega občinstva. Zato se bo letošnji Zbor za publiko posvečal predvsem strategijam, s katerimi te predstave poskušajo pritegniti in usmeriti naše gledanje ter iskal odgovore za njihov nastanek, pomen in smisel prav v načinu, s katerim nas nagovarjajo. Ali nam razmerje, ki ga predstava vzpostavlja z nami, omogoča nek specifičen, poglobljen, presenetljiv, mogoče celo katarzičen vpogled v materijo, ki jo predstava razgrinja pred nami?

Predstave, o katerih se bomo pogovarjali so: Nisem (Eva Nina Lampič), Svoboda (Branko Jordan/Miha Golob), Generalka za generacijo (Via Negativa), Sokol (Iztok Kovač/Janez Janša), Ptičja Demenca (Jan Rozman) in Solo – delo v nastajanju (Farič).

Svoje osebne gledalske izkušnje ob gledanju izbrane predstave, na katere boste tudi sami lahko navezali svoja gledalska doživetja, bodo predstavili: Marko Bratuš, Simon Belak, Katarina Stegnar, Lana Zdravković & Nenad Jelesijević, Jedrt Jež Furlan, Rok Vevar.

Zbor za publiko je serija javnih diskusij v organizaciji zavoda Bunker, Maske, Vie Negative in Društva za sodobni ples Slovenije.

Vstop prost!