trans-making

trans-making je transdisciplinarni projekt, ki vzpostavlja dialog med različnimi polji humanističnih in socioloških znanosti ter umetniškim in kulturnim področjem. trans-making v mrežo povezuje več kot dvajset partnerskih organizacij iz evropskih in drugih držav sveta (Kitajska, Maroko, Egipa, Kuba, Čile …).

Partnerji – akademiki in raziskovalci na eni ter ustvarjalci in akterji na drugi strani – se povezujemo v želji po izpopolnjevnju raziskovalnih zmožnosti, izmenjavi znanj in ekspertize v skupnem polju “placemakinga” (celostnega urbanega razvoja) in “place based” umetniških in kulturnih praks. Partnerji skozi raziskavo in delo v projektu skušamo aktivno prispevati k večji demokratizaciji, izobraževanju in opolnomočenju posameznikov skozi vzpostavljanje povezav med znanostjo, umetnostjo in novimi tehnologijami.