ART AND CLIMATE CHANGE

Klimatske spremembe so eden največjih izzivov današnje družbe. Doslej so se raziskave osredotočile na iskanje vzrokov klimatskih sprememb in razumevanje, kako vplivajo na naš planet. Sedaj pa se pozornost preusmerja na človeški vidik teh sprememb. Klimatske katastrofe in pomanjkanje naravnih virov povzročajo klimatske begunce, povečujejo revščino in razkol sever-jug. Na človeško blaginjo vplivajo tudi bolj pogosti zdravstveni problemi in izginjanje divjine in naravnih lepot ter bogastev. Vse bolj je v ospredju moralna odgovornost, saj revne države najmanj prispevajo h globalnemu segrevanju, posledice pa jih pogosto najbolj prizadenejo, medtem ko se bogate države, ki najbolj onesnažujejo, s posledicami najlažje soočijo in jih odpravljajo.

Projekt Imagine 2020 – Arts and Climate Change združuje prizorišča in festivale uprizoritvene umetnosti po Evropi, s ciljem podpreti umetniška dela, ki se dotikajo vzrokov in posledic klimatskih sprememb ter s tem dvigniti osveščanje med umetniško srenjo in občinstvom, vzpodbuditi mobilnost umetnikov, spremeniti produkcijske prakse ter izzvati spremembe znotraj kulturnega sektorja in širše.

Kakšno vlogo lahko igra kulturni sektor pri potrebnem procesu – zmanjšanju ogljikovih izpustov, blaženju klimatskih sprememb idr.? Umetniki tradicionalno naslavljajo družbeno pomembne teme in so pogosto katalizator družbenih sprememb. Temelj umetnosti, kot je dejal romanopisec Philip Pullman, je lepota, toda včasih mora umetnost tudi svariti.

Ali lahko stori oboje? Lahko celo več?
To so vprašanja, ki si jih zastavljamo člani mreže. Delimo si občutek odgovornosti za ta izziv in želimo uporabiti svojo strast, znanje in povezave znotraj kulturnega sektorja in širše ter tako vzpodbuditi evropski kulturni sektor in uporabiti njegov ustvarjalni potencial ter tako dvigniti osveščanje, ob tem pa vključiti publiko tako kot občinstvo in tudi kot sodelujoče.

Umetnost naj bi zagotovila fizični in imaginarni prostor, kjer lahko ljudje stopijo korak nazaj, stran od korporativnega, komercialnega in poučevalnega ter izmenjajo mnenja in sodelujejo med sabo. Lahko nagovori in vključi več ljudi, kot so mladi, na igriv, vendar resen način. Predvsem pa lahko ustvari pozitivno energijo in trenutek za spremembo s pomočjo občutka skupnega cilja in upanja.

V okviru projekta bomo tudi raziskali nove načine produkcije in predstavljanja umetniških del z minimalnim vplivom na okolje. Ob tem pa želimo svoje izkušnje in dognanja deliti in tako doseči, da bi evropski kulturni sektor vključil skrb za okoljske spremembe v vsakodnevne prakse. Ob tem si bomo partnerji konkretno prizadevali, da bi bile naše organizacije čimbolj okoljsko trajnostne – to velja tako za naše pisarne kot objekte/teatre, ki jih vodimo.

Akcijski načrt je razdeljen na štiri dele – vsak naslavlja primarno skrb vseh članov mreže:

 • produkcija umetniških del
 • povezovanje
 • učenje in izmenjava
 • učinkovito komuniciranje znotraj mreže in izven

partnerji

 • Kaaitheater, Bruselj, Belgija, vodja projekta
 • Artsadmin, London, Velika Britanija
 • Bunker, Ljubljana, Slovenija
 • Domino, Zagreb, Hrvaška
 • Kampnagel, Hamburg, Nemčija
 • Le Quai, Angers, Francija
 • LIFT, London, Velika Britanija
 • New Theatre Institute of Latvia, Riga, Latvija
 • Rotterdamse Schouwburg, Rotterdam, Nizozemska
 • Transforma, Torres Vedras, Portugalska

Naše aktivnosti v okviru projekta

Festival MLADI LEVI 2010

 • Tanja Lažetić: MIGRANTI
 • Ackroyd&Harvey: ON THE FIELD
 • Beton Ltd.: TAM DALEČ STRAN uvod v ego-logijo

Festival DRUGAJANJE 2010

 • prostoRož: NAŠE DVORIŠČE, delavnica
 • Marko Vezovišek, Jure Ivanušič: HIMNA ZA II. GIMNAZIJO MARIBOR, delavnica

NATEČAJ ZA PRODUKCIJO UMETNIŠKIH DEL

Festival MLADI LEVI 2011

 • Holz
 • Medeni sprehod

Festival DRUGAJANJE 2011

 • Kakšne sledi puščamo za seboj, debata
 • Beton Ltd.: TAM DALEČ STRAN uvod v ego-logijo

MLADIBOR

Betontanc & The Original Tempo: AVDICIJA ZA ŽIVLJENJE

Debatni večeri: KAJ PA KAJ DRUGI PRAVIJO?

 • Prihodnost Evrope, konferenca v sklopu Subverzivnega foruma, 14.-19. maj 2012
 • Umetnost in mesto, 15. oktober 2012
 • Sodobna umetnost in formalno izobraževanje, 14. november 2012
 • Vloga umetnika v prostoru skupnega, pogovor s člani skupine Beton Ltd., 4. december 2012
 • Predstavniška demokracija v luči trenutnega političnega dogajanja, 13. februar 2013
 • Nove fronte feminizma, 8. marec 2013
 • Fokus: Azija, 22. april 2013
 • Utopija demokracije, prenos Subverzivnega foruma, 12.-17. maj 2013
 • Dvojna igra, 23. maj 2013
 • Zbor za publiko, 5. julij 2013
 • 17. letnik Delavsko-punkerske univerze: SOCIALIZEM, vsak četrtek 2013/2014
 • Neudobna debata “Generacijski apartheid”, 27. november 2013
 • Gremo vsi, 28. januar 2014
 • Mednarodni forum Still Ready To Change?, 23.-25. maj 2014
 • Zbor za publiko #2, 15. junij 2014

Katarina Stegnar: DVOJNA IGRA

Leja Jurišić, Teja Reba: DRUGA SVOBODA

Festival DRUGAJANJE 2013

 • Od semena do semen, delavnica trajnostnega vrtnarjenja
 • Mednarodni forum STILL READY TO CHANGE?
 • Betontanc: PISTA SVETA

Festival MLADI LEVI 2014

 • Kate McIntosh: WORKTABLE, interaktivna instalacija
 • Betontanc: PISTA SVETA
 • Katarina Stegnar: DVOJNA IGRA