ART AND CLIMATE CHANGE

Klimatske spremembe so eden največjih izzivov današnje družbe. Doslej so se raziskave osredotočile na iskanje vzrokov klimatskih sprememb in razumevanje, kako vplivajo na naš planet. Sedaj pa se pozornost preusmerja na človeški vidik teh sprememb. Klimatske katastrofe in pomanjkanje naravnih virov povzročajo klimatske begunce, povečujejo revščino in razkol sever-jug. Na človeško blaginjo vplivajo tudi bolj pogosti zdravstveni problemi in izginjanje divjine in naravnih lepot ter bogastev. Vse bolj je v ospredju moralna odgovornost, saj revne države najmanj prispevajo h globalnemu segrevanju, posledice pa jih pogosto najbolj prizadenejo, medtem ko se bogate države, ki najbolj onesnažujejo, s posledicami najlažje soočijo in jih odpravljajo.

Projekt Imagine 2020 – Arts and Climate Change združuje prizorišča in festivale uprizoritvene umetnosti po Evropi, s ciljem podpreti umetniška dela, ki se dotikajo vzrokov in posledic klimatskih sprememb ter s tem dvigniti osveščanje med umetniško srenjo in občinstvom, vzpodbuditi mobilnost umetnikov, spremeniti produkcijske prakse ter izzvati spremembe znotraj kulturnega sektorja in širše.

Kakšno vlogo lahko igra kulturni sektor pri potrebnem procesu – zmanjšanju ogljikovih izpustov, blaženju klimatskih sprememb idr.? Umetniki tradicionalno naslavljajo družbeno pomembne teme in so pogosto katalizator družbenih sprememb. Temelj umetnosti, kot je dejal romanopisec Philip Pullman, je lepota, toda včasih mora umetnost tudi svariti.

Ali lahko stori oboje? Lahko celo več?
To so vprašanja, ki si jih zastavljamo člani mreže. Delimo si občutek odgovornosti za ta izziv in želimo uporabiti svojo strast, znanje in povezave znotraj kulturnega sektorja in širše ter tako vzpodbuditi evropski kulturni sektor in uporabiti njegov ustvarjalni potencial ter tako dvigniti osveščanje, ob tem pa vključiti publiko tako kot občinstvo in tudi kot sodelujoče.

Umetnost naj bi zagotovila fizični in imaginarni prostor, kjer lahko ljudje stopijo korak nazaj, stran od korporativnega, komercialnega in poučevalnega ter izmenjajo mnenja in sodelujejo med sabo. Lahko nagovori in vključi več ljudi, kot so mladi, na igriv, vendar resen način. Predvsem pa lahko ustvari pozitivno energijo in trenutek za spremembo s pomočjo občutka skupnega cilja in upanja.

V okviru projekta bomo tudi raziskali nove načine produkcije in predstavljanja umetniških del z minimalnim vplivom na okolje. Ob tem pa želimo svoje izkušnje in dognanja deliti in tako doseči, da bi evropski kulturni sektor vključil skrb za okoljske spremembe v vsakodnevne prakse. Ob tem si bomo partnerji konkretno prizadevali, da bi bile naše organizacije čimbolj okoljsko trajnostne – to velja tako za naše pisarne kot objekte/teatre, ki jih vodimo.

Akcijski načrt je razdeljen na štiri dele – vsak naslavlja primarno skrb vseh članov mreže:

  • produkcija umetniških del
  • povezovanje
  • učenje in izmenjava
  • učinkovito komuniciranje znotraj mreže in izven

Partnerji

Kaaitheater, Bruselj, Belgija, vodja projekta
Artsadmin, London, Velika Britanija
Bunker, Ljubljana, Slovenija
Domino, Zagreb, Hrvaška
Kampnagel, Hamburg, Nemčija
Le Quai, Angers, Francija
LIFT, London, Velika Britanija
New Theatre Institute of Latvia, Riga, Latvija
Rotterdamse Schouwburg, Rotterdam, Nizozemska
Transforma, Torres Vedras, Portugalska