premišljanje odnosa med umetniki in skupnostmi​

pripravljeni na spremembe

Tesne povezave med različnimi skupnostmi in umetniško produkcijo so stare toliko kot umetnost sama. Umetniki so ustvarjali v njih, z njimi in zanje. Zaradi spreminjajočih se pomenov in povezav lahko seveda na ta posebni stik pogledamo iz različnih zornih kotov. Odločili smo se, da na tej konferenci izpostavimo participatorne umetniške pristope, ki neposredno vključujejo skupnosti. Ne bomo samo brez zadržkov hvalili posameznih pristopov, ampak jih bomo kritično pretresli in proučili njihove omejitve ter tudi njihove posledice za umetnike in ciljne skupnosti.

Omenjene povezave so spremenljive in zelo kompleksne in zavedamo se, da dvodnevna konferenca nikakor ne more ponuditi dokončnih rešitev za kompleksne probleme. Lahko pa se zapletemo v odprto in iskreno razpravo ter omenjeno problematiko načnemo skladno z našo zavezo raziskovanju in iskanju novih pristopov, ki hkrati nagovarjajo različne skupnosti in ustvarjajo simbolne prostore, kjer je občinstvo lahko enakovreden partner.

Umetnost pomembno vpliva na skupnosti in program konference vključuje mnogo dokazov za to. Danes je participatorna umetnost postala pogosta praksa in ta pristop je bil deležen številnih pohval, tudi nekritičnih, čemur se bomo poskušali izogniti. Partnerji mreže Create to Connect producirajo in predstavljajo izzivalno in kritično umetniško vsebino in to merilo smo upoštevali tudi pri snovanju programa konference. Razprave ne želimo omejiti samo na zagovarjanje participatornih praks, raje se bomo dotaknili nekaterih njihovih kompleksnejših dimenzij, na primer posledic, ki jih imajo za delovne razmere umetnikov, ali pa bomo na preizkušnjo postavili obstoječe domneve, kot je ta o emancipatornem potencialu participacije občinstva. K besedi smo povabili posameznike, katerih navdihujoče delo in angažiranost potrjujeta, da je pristop vključevanja občinstva v produkcijo in ustvarjalni proces lahko uspešen in ne pomeni upada umetniške vrhunskosti, povabili pa smo tudi tiste, ki bodo jasno izpostavili meje in omejitve participatornih pristopov.

Vsem skupaj želimo obilo plodnih razprav in iskrivih misli!