PRIHODNOST FESTIVALOV – Festivali in kulturni turizem

Prihodnji dve leti bo fokus turizma kultura. Predstavniki nevladnih organizacij, ki organiziramo umetniške festivale, pozdravljamo pobudo, a smo z dosedanjimi osnutki državne strategije za leti kulturnega turizma nezadovoljni. Želimo si več osredotočenosti na trajnostni turizem in upoštevanje že obstoječih umetniških festivalov, predvsem pa vključenost v pripravo strategije in v samo izvajanje. Na okrogli mizi bomo poskušali razgrniti ključne točke povezanosti kulturnega turizma in festivalov ter pripraviti priporočila za odločevalce za popravke in dopolnitve obstoječe strategije
.
Ob dvajsetletnici festivala Mladi levi nas – s spominom na Gramscijevo maksimo – prevevata pesimizem intelekta in optimizem duha. Okoliščine festivale, kot je naš, vse bolj stiskajo in otežujejo, po drugi strani pa je čutiti, da so vse bolj potrebni. Zato sem nam zdi, da moramo dobro proučiti vse pritiske na festival, anticipirati vse težave, obenem pa verjeti v moč festivalov, združevalnih dogodkov, kjer z umetnostjo ustvarjamo transformativne momente ali stanja.

Obletnice so seveda posvečene pogledu nazaj, a pomembneje je, da poskušamo začrtati pot festivalov naprej. Na katere izzive bodo morali odgovarjati, kako jih sploh profilirati v razmerah, ko je festival že skoraj vsaka prireditev, kako se ubraniti pritiskom komercializacije, zapiranju v lokalno okolje, kako se upreti kuriranju, ki ga narekujejo finančne, geopolitične, logistične okoliščine.
V bližnji prihodnosti vidimo dva ključna momenta razvoja festivalov – povezovanje s turizmom, kjer dajemo prednost pred množičnim nanoturizmu in mikroturizmu oziroma trajnostnemu turizmu, in pa ohranjanje načela mednarodnosti, izmenjave namesto krepitve nacionalizma in populizma.

V prihodnjih mesecih bomo organizirali vrsto pogovorov, predavanj in predstavitev na temo prihodnosti festivalov, na letošnjem festivalu Mladi levi pa bomo pripravili okroglo mizo na temo festivalov in kulturnega turizma. Kako v prihodnjih dveh letih, ko bo v turističnem fokusu kultura, vzpostaviti vez med turizmom in festivali, ki bo v prid turizmu in kulturi, predvsem pa obiskovalcem umetniških prireditev in turistom. Kako ustvariti festivale, odprte mednarodnemu občinstvu, hkrati pa naj bodo nadgradnja in organski razvoj obstoječih programov in ne produkt divje festivalizacije kulturne ponudbe? In seveda, kakšna je pri tem lahko vloga nevladnega sektorja v kulturi kot nosilca neodvisne scene?

Aktualno stanje – protesti proti množičnemu turizmu v evropskih prestolnicah, prihod množičnega turizma v Slovenijo, ki je vznemiril vse od Bleda do Ljubljane, porast festivalov – a ne umetniških, nezadovoljstvo s strategijo, ki jo je pripravilo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, želja festivalov, da kot občinstvo učinkovito nagovorimo tudi turiste – strategija, ki bi učinkovito povezala umetniške festivale in turizem je potrebna. Na okrogli mizi bomo poskušali ugotoviti stanje in želje nevladnih organizacij, ki organiziramo umetniške festivale ter ji poskušali pretvoriti v priporočila odločevalcem pri pripravi oziroma popravkih strategije za leti, ko bo v fokusu kulturni turizem.

Gostje okrogle mize:
Janez Leban, predsednik Zveze društev mladih in kreativnih Tolmin, festival Sajeta
Deborah Pearson, odrska umetnica, soustanoviteljica festivala Forest Fringe
Anže Zorman, novinar in urednik v redakciji Culture.si in Kulturnik
Tjaša Pureber, koordinatorka Asociacije
Tanja Hladnik, Iniciativa filmskih festivalov nevladnih organizacij

Moderatorki:
Nevenka Koprivšek, Alma R. Selimović

V sodelovanju z: Društvo Asociacija

Datum

24. 08. 2017
Expired!

Lokacija

Stara mestna elektrarna