SIMPOZIJ DIALOG: UMETNOST IN KONTINUITETA

SPOŠTOVANI OBISKOVALCI! V SKLADU S POGOJI ZA OBISK KULTURNIH PRIREDITEV JE ZA OBISK DOGODKA V VELJAVI POGOJ PCT

Telo na križišču različnih področij

Če rečem “ples je gibanje”, pomeni, da bo gibanje ves čas uhajalo standardom, ki ga bodo hoteli ujeti, ponoviti. To me pravzaprav drži pri plesu: ta izmuzljivost telesnosti.
Odlomek iz intervjuja s Snježano Premuš “Ples ni stroj”, RTV SLO/2015

Snježana Premuš je plesna ustvarjalka in somatska raziskovalka, ki deluje v slovenskem in mednarodnem prostoru že 25 let. V raziskovalnem procesu, imenovanem Fizične manife-stacije, za katerega je leta 2017 dobila nagrado Ksenije Hribar, je postavila v ospredje TE-LO. Od leta 2012 ustvarja pogoje in različne formate dogodkov, kjer se srečujejo številni umetniki, plesalci, strokovnjaki, znanstveniki in občinstvo.

Posamezne laboratorijske oblike srečevanj je v letu 2020 oblikovala v Simpozij Dialog, da bi lahko skupaj z občinstvom v danem času in prostoru premišljevali, opazovali, se ugla-ševali in preverjali različne vidike telesnosti v aktualnem času in danih pogojih.

Umetniki se vse pogosteje soočajo z nezmožnostjo kontinuiranega dela v razdrobljenem in produk-tivnem svetu, kjer so v ospredju številke: število uspešnih predstav, število gledalcev, število nagrad itd. Premišljevanja in pobude, ki bodo predstavljeni v okviru drugega simpozija, obravnavajo različ-ne strategije delovanja najprej v telesu (soma) ter nato skozi delo, povezovanje in družbenopolitično razmišljanje.
Različne vidike in poglede na pojem kontinuitete skozi telo, izkušnjo, prakso bodo predstavili po-vabljeni strokovnjaki in umetniki iz Ljubljane, Maribora, Zagreba in Budimpešte tako s predavanji kot z različnimi oblikami umetniških dogodkov (pogovori, plesne instalacije in uglaševalni prostori).

Kaj pomeni enkratnost in avtentičnost kreativnega procesa v nenehni množični reproduk-ciji sodobnega sveta? Kako se pogoji dela vpisujejo v umetnika in kakšni so ustvarjalni odgovori na to? Vidiki kontinuiranega postopkovnega dela in različni kulturni sistemi, ki to pogojujejo. Kako se plesna praksa vpisuje v vsakdanje življenje? Vprašanje utelešene izkušnje in načini vključevanja procesne modalnosti v plesno ali arhitekturno oblikoval-sko razmišljanje in senzibilnost. Umetnost gledanja ali prisotnosti in predstave, ki odteka-jo mimo konvencionalnih pravil odrske umetnosti.

Z menjavo perspektive postopoma spreminjamo in poglabljamo tudi svoje razumevanje občinstva in nastopajočih. Prepoznavanje tovrstnih nians v t. i. vmesnem prostoru pa ne pride samo po sebi, ampak je omogočeno prav skozi izkušnjo gledanja, ki se tolikokrat ponovi, da si gledalec začne želeti več … Napredek v performativnih praksah torej ni nuj-no izkazan samo pri tistem, ki je opazovan, temveč je prav opazovalec tisti, ki lahko razširi svojo kapaciteto odprtosti in razdajanja, kar mu omogoča večplastno izkušanje predstave.
Katarina Bogataj, neodvisni.art

PROGRAM

Torek ob 19.30
Plesna instalacija
‘Čas v pogledu’ / avtorica Snježana Premuš
Predstava črpa iz gibanja kot procesa, ki se začne v telesu onkraj predvidenih telesnih kod in oblik. Prepoznavanje znakov, gest in njihovih nezaznavnih vznikanj, ki jih izvajalec in gledalec vsak na svoji strani spremljata v prostorsko časovnem kontinuumu. Vsak nov motiv se oblikuje skozi čas in s tem tudi opazovanje postane proces.

Sreda ob 10.00
Jutranja somatska delavnica 1
10.00–12.00
Jutranja vadba z Bernardett Jobbagy temelji na somatski praksi (Body mind centering) in prepleta principe, ki jih umetnica raziskuje v svojih predstavah s splošnim osveščanjem telesa, prisotnosti, odnosov, prostora in časa.

Sreda ob 19.00
‘Ugleševalni prostor’
Simultani telesno-poetični mikroprostori, ki jih uokvirja zvočno-svetlobna instalacija in percepcijska navodila. Uglaševanje poteka v časovnem okviru 30–40 minut.
Z vami bosta Dejan Srhoj in Anja Bornšek.

Sreda ob 20.00
Predavanje – performans
‘Moja pojavnost nima več ostrih robov’
Špela Trošt
Enkratnost in avtentičnost kreativnega procesa oziroma neponovljivost dogodka je neizo-giben pogoj za njegov obstoj, a ga hkrati obsoja na stanje nemoči znotraj sodobne industri-je kulturnih proizvodov, namenjenih nenehni množični reprodukciji.

Četrtek ob 10.00
Jutranja somatska delavnica 2
10.00–12.00

Četrtek ob 18.00
‘Uglaševalni prostor’
Telesno-poetična in percepcijska navodila bodo na voljo obiskovalcem za osebno uglaše-vanje v prostoru. Uglaševanje poteka v časovnem okviru 30–40 minut.

Četrtek ob 19.00
Praksa – pogovor
‘Kako se plesna praksa vpisuje v življenje’
Dejan Srhoj
Skupina posameznic in posameznikov, ki se v vsakdanjem življenju ukvarja z novinar-stvom, kuhanjem, programiranjem in drugim, bo prek trajnostne plesne prakse, ki jo že sedem let izvaja z Dejanom Srhojem, razprla vpogled v to dejavnost in razmišljala o tem, kako se plesna praksa vpisuje v življenje.

Petek ob 10.00
Jutranja somatska delavnica 3
10.00–12.00
Jutranja vadba z Zrinko Mihanović Simičić temelji na somatski praksi (Body mind centering) in pre-pleta principe, ki jih umetnica raziskuje v svoji predstavi Dobra voda: odnos med individualnimi in skupnimi izkušnjami ter raziskovanje procesov delitve, diferenciacije, preobrazbe, migracije.

Petek ob 18.00
Pogovor – predavanje
‘Umetnost in kontinuiteta’ (dva dela)
Maja Delak, Andreja Podrzavnik, Snježana Premuš, Zrinka Šimičić Mihanović, Bernadette Jobbagy
Kako se pogoji dela vpisujejo v plesno delo in ustvarjalni postopki kot odgovor
Alja Lobnik in Rok Vevar
Vidiki kontinuiranega postopkovnega dela in kulturnih sistemov, ki takšne prakse razume-jo, in tistih, ki tega nočejo razumeti.

Sobota ob 10.00
Jutranja somatska delavnica 4
10.00–12.00

Sobota ob 18.00
Delavnica – predavanje
‘Drawing lines/črte risanja’
Viktorija Bogdanova Delavnica – predavanje prepleta pisanje/risanje, s čimer bomo poskušali izpisati/vpisati mesta, ki so shranjena v našem osebnem prostoru. Po tem ciklu utelešene izkušnje bomo razprli vpogled v načine vključevanja risbe/poezije kot procesne modalnosti v arhitektur-no oblikovalsko razmišljanje in senzibilnost.