Drugajanje

Bunker že od leta 2002 v Mariboru organizira festival Drugajanje. Začeli smo na iniciativo ravnatelja II. gimnazije Maribor Ivana Lorenčiča in skupaj razvili dolgotrajno partnerstvo med Bunkerjem in II. gimnazijo in obenem med Mariborom in Ljubljano.

Drugajanje je koncentriran kratek festival sodobne umetnosti, ki večinoma poteka v gledališču II. gimnazije, v Amfiteatru, programski fokus vsa leta ostajata sodobno gledališče in ples. Festival smo začeli z željo, da mlade seznanimo s sodobno uprizoritveno umetnostjo in da predstave, ki redko zapustijo Ljubljano (tudi če gostujejo po vsem svetu, po Sloveniji redko), pripeljemo v Maribor. Prepričani smo, da so za srednješolce primerne vse sodobne predstave, ki so kvalitetne, le predstaviti jim jih je treba na pravi način: ponuditi uvod in kontekst. Zato že vsa leta ne programiramo mladinskih predstav, ampak najbolj kvalitetne presežke uprizoritvene sezone.

V zadnji letih se je Drugajanje razvilo in gosti vedno več mednarodnega programa, obenem pa se vedno bolj orientiramo v procesno delo: ne le predstavljanje umetniških del, ampak vključevanje mladih v delo z umetniki in v procese, ki trajno spreminjajo socialno krajino njihovega bivanjskega okolja.

Od leta 2012 je Drugajanje vpeto tudi v mrežo Festivals in Transition, ki z letom 2015 pričenja projekt URBAN HEAT in združuje trinajst evropskih festivalov. Mreža si bo prizadevala z umetniškimi raziskovanji nasloviti razmerja med mestom in umetnostjo, v okviru projekta Urban Heat pa bodo partnerske organizacije producirale predstave in druge umetniške dogodke, ki jih bodo ustvarjali vabljeni umetniki. Slovenski umetnik, ki sodeluje v projektu, je režiser Mare Bulc.

 

Drugajanje 2018, (27. – 29. november, Maribor)
Drugajanje 2017
Drugajanje 2016
Drugajanje 2015
Drugajanje 2014
Drugajanje 2013
Drugajanje 2012
Drugajanje 2011
Drugajanje 2010
Drugajanje 2009
Drugajanje 2008
Drugajanje 2007
Drugajanje 2006
Drugajanje 2005
Drugajanje 2004
Drugajanje 2003
Drugajanje 2002