Zbor za publiko #1​

Serija javnih diskusij v organizaciji zavoda Bunker, Maske,  društva Mesto žensk in Vie Negative.

Zbor za publiko je serija javnih diskusij, na katerih se ustvarjalci skupaj z gledalci sodobnih scenskih umetnosti sprašujemo zakaj nas gledati. Zbor želi povezati ustvarjalce ljubljanske neodvisne scene v najelementarnejšem skupnem imenovalcu, ki konstituira smisel našega početja – to je gledalec. Na vsakem zboru bomo diskutirali o aktualnih uprizoritvah na ljubljanski neodvisni sceni in to z namenom, da formiramo prostor reflektirane diskusije in dialoga o tem, kar smo gledali, kako smo gledali in kaj smo videli. Vzpostaviti želimo odprt pretok izključno gledalskih izkušenj, mnenj, refleksij in pričakovanj. Pri tem ne gre za to, ali so te predstave vrhunske ali povprečne, ne gre za ocene in klasifikacije, ne gre za prezrte ali razvpite, gre za to, da odpremo prostor za razliko med tistim, kar smo gledali in kar smo videli – gre za našo gledalsko predstavo o predstavi.

Naše prepričanje je, da je Ljubljana izjemno bogato in nadpovprečno produktivno središče sodobnih scenskih praks. Kljub relativno velikemu številu skupin in posameznikov z izvirnimi in učinkovitimi ustvarjalnimi postopki, ki jih uspešno potrjujejo tudi na evropskih prizoriščih, pa ljubljanska neodvisna scena do danes svoje raznovrstne ustvarjalne prakse še ni uspela povezati in združiti na višji ustvarjalni potenci. Z zborom želimo sprožiti, vzpostaviti in vzdrževati povezave med raznorodnimi scenskimi praksami, ki gravitirajo v polje sodobne neodvisne scenske umetnosti, in reflektirano profilirati našo uprizoritveno prakso, z ambicijo, da bi enkra v prihodnosti mogoče postala prepoznavna kot “ljubljanska neodvisna scena”.

Zbor za publiko #1, 5. julij 2013
Govorci: Bojan Jablanovec, Katarina Stegnar, Grega Zorc, Vito Weis (Via Negativa), Teja Reba, Loup Abramovici (Društvo za sodobni ples Slovenije), Simon Belak, Zala Sajko, Jurij Smrke (G-Fart), Janez Janša, Nika Arhar, Pia Brezavšček, Katja Čičigoj, Martina Ruhsam (Maska), Samo Selimović (Bunker)