ZBOR ZA PUBLIKO

Zbor za publiko je serija javnih diskusij, na katerih se ustvarjalci skupaj z gledalci sodobnih scenskih umetnosti sprašujemo zakaj nas gledati. Zbor želi povezati ustvarjalce ljubljanske neodvisne scene v najelementarnejšem skupnem imenovalcu, gledalcu. Na vsakem zboru se bomo pogovarjali o aktualnih uprizoritvah na ljubljanski neodvisni sceni in to z namenom, da oblikujemo prostor reflektirane diskusije in dialoga o tem, kar smo gledali, kako smo gledali in kaj smo videli. Vzpostaviti želimo odprt pretok gledalskih izkušenj, mnenj, refleksij in pričakovanj.