V PODTALNICAH TELESA

potopitveno potovanje
(Slovenija)

V podtalnicah telesa je celovečerni dogodek v obliki potopitvenega potovanja s poudarkom na reimaginaciji teles kot poroznih mnogovrstnih skupnosti. Cilj potopitvenega potovanja je senzibilizacija za druge perspektive in razpiranje možnosti, kako si lahko predstavljamo svet in kakšen je lahko naš odnos do njega. Postaje popotovanja, ki jih soustvarjajo različne_i umetnice_ki in znanstvenice_ki, črpajo iz znanosti kot starega izročila, ki izhaja iz tesnega odnosa in odvisnosti od narave, iz lingvistike in fabuliranja neznanega, prek čutnih izkušenj in okušanja. ŠD Tabor bo postal poligon poti, ki za trenutek zabriše mejo med človeškim in nečloveškim, med našo izkušnjo sebe kot človeka in izkusiti sebe kot drugega.

V podtalnicah telesa je sklepno dejanje Mnogovrstnih pokrajin, dveletne umetniške raziskave o odnosu do okolja in različnih teles, ki so del mnogovrstnih skupnosti, v katerih delujemo in se spreminjamo. Mnogovrstne pokrajine okolje razumejo kot proces in rezultat številnih odnosov ter poskušajo iskati metode za preseganje binarnih nasprotij, kot so narava in kultura, mrtvo in živo. Raziskavo je spodbudilo navdušenje nad konceptom holobionta kot objektom mišljenja, ki onemogoči razmišljanje prek individualnih kategorij in pozornost preusmeri k telesu kot poroznemu okolju različnih organizmov, iz katerih vznika življenje. Drugi pomembni steber raziskave je iskanje drugačnih narativov, kar izhaja iz trditve Astride Neimanis in Rachel Loewen Walker, da je način, kako živimo v svetu in z njim, pogojen z načinom, kako si ta svet predstavljamo. Temeljno vprašanje je torej, kako si svet predstavljati drugače.

Dodatne informacije

Premiera: 24. avgust 2023, ob 18.00, Dvorana športnega društva Tabor, Ljubljana, s sklopu festivala Mladi levi

Prihajajoče predstave:

Pretekle predstave:

Kritike
A. Kopač: Povezanost in odvisnost teles, ki sooblikujejo pokrajine (Delo, 17.8.2023)

kolofon

 • Avtorice in kuratorke: Urška Preis, Ivana Vogrinc Vidali, Tery Žeželj in njihove spreminjajoče se mikrobiote
 • Scenografija: Urška Preis v sodelovanju z: Ivana Vogrinc Vidali & Tery Žeželj
 • Pogovor s Pavlom Medveščkom: Ivana Vogrinc Vidali
 • Avtor_ica in mentor_ica delavnice preizkušanja prsti: masharu
 • Avtorici pripovedovalske postaje: Špela Frlic (besedilo in pripoved), Tea Vidmar (glasba)
 • Avtorica predavanja: Anna Dragoš
 • Avtorica video del: Ana Pečar
 • Strokovna pomoč: Tomaž Accetto
 • Tehnična podpora: Manca Vukelič
 • Gostiteljice in performerke: Hana Obreza, Naša Kolenik, Zala Tomažič, Lana Papež, Lara Matos, Ana Cvelfar, Ajda Nina Škvarč
 • Producentki: Maja Vižin, Ajda Koloini
 • Stiki z javnostmi: Tamara Bračič Vidmar
 • Produkcija: Bunker, Ljubljana

S podporo: Evropska unija – program Ustvarjalna Evropa: Kultura, ACT – Art, Climate, Transition, Ministrstvo za kulturo RS, Mestna občina Ljubljana
Partner: ŠD Tabor
Zahvala: Andreja Kopač, Gaja Naja Rojec, Kristian Božak Kavčič, Aljoša Cetinski

Foto: Nada Žgank