FORUM READY FOR CHANGE

29. in 30. 8. 2019

V okviru festivala Mladi levi skupaj s partnerji mreže trans-making pripravljamo poletni forum – dva dneva, posvečena predavanjem, pogovorom in premisleku. Hannah Arendt definira kulturo kot odnos med družbo in njenimi predmeti. Kot pojasnjuje, kultura ni niti družba, niti umetnost, niti religija, niti zabava, niti šport, temveč narava odnosa enega do drugega, družbe do njenih predmetov. Ideja foruma trans‑making je raziskati stališča in odnose med družbo, njenimi idejami, zgodbami, izdelki (vključno z umetnostjo) in materialnimi predmeti ter iz različnih zornih kotov prerešetati idejo čustvenega materializma.

VIDEO

PREBERI VEČ

26. in 27. 8. 2016

Krilatica Marka Twaina, kako naj se resnica nikoli ne postavlja na pot dobri zgodbi, ima tudi svojo temno plat. Kognitivna znanost namreč vedno bolj ugotavlja, da dejstva ne vplivajo nujno na naše dojemanje realnosti. Če prevedemo to v jezik mitologije, lahko rečemo, da mita ne omajejo še tako neizpodbitna dejstva, ki ga negirajo, postavljajo na laž.

PREBERI VEČ

22. 4. 2015 – 23. 4. 2015

Tesne povezave med različnimi skupnostmi in umetniško produkcijo so stare toliko kot umetnost sama. Umetniki so ustvarjali v njih, z njimi in zanje. Zaradi spreminjajočih se pomenov in povezav lahko seveda na ta posebni stik pogledamo iz različnih zornih kotov. Odločili smo se, da na tej konferenci izpostavimo participatorne umetniške pristope, ki neposredno vključujejo skupnosti. Ne bomo samo brez zadržkov hvalili posameznih pristopov, ampak jih bomo kritično pretresli in proučili njihove omejitve ter tudi njihove posledice za umetnike in ciljne skupnosti.

PREBERI VEČ

23. 5. 2014 – 25. 5. 2014

Forum je nadaljevanje srečanja Ready to Change?, ki ga je zavod Bunker leta 2010 organiziral v sodelovanju s partnerji mednarodnega projekta Sostenuto. Nadaljuje torej na točki potenciala za spremembo.

Zdi se, da raznolike skupine ljudi še vedno iščemo alternative trenutni realnosti, četudi brez definiranih podrobnosti njihovega udejanjenja. Medtem ko zaloge naravnih virov pojenjajo, še zmeraj nadaljujemo iste nevzdržne prakse, ki smo jih vajeni. Medtem ko raste zaskrbljenost nad političnimi razmerami in je mnogo energije vložene v iskanje pravičnejših sistemov, še vedno nadaljujemo obstoječega, s katerim nismo zadovoljni.

PREBERI VEČ

2. 12. 2010 – 4. 12. 2010

TRANSFORMACIJSKIM KULTURAM NAPROTI

Ljubljana 1.0
V navezavi na Splošno deklaracijo človekovih pravic (1948), Mednarodni pakt o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah (1966), Listino Evropske unije o temeljnih pravicah (2000), Splošno deklaracijo UNESCO o kulturni raznolikosti (2001), Fribourško deklaracijo o kulturnih pravicah (2007) ter Belo knjigo Sveta Evrope o medkulturnem dialogu z naslovom »Sobivanje enakovrednih v dostojanstvenem duhu« (2008);
predstavljamo v sklopu foruma z naslovom “Ready to Change”, ki poteka decembra 2010 v Ljubljani, sledeči Manifest:

PREBERI VEČ