Novi kolektivizem: Register državljanov države NSK; od 7. maja 1993 do 18. avgusta 2023

Razstava

Nova politična, ideološka in gospodarska reorganizacija Evrope med letoma 1990 in 1993 (padec berlinskega zidu, združena Nemčija, razpad vzhodnega bloka, vojna v Jugoslaviji in nastanek novih nacionalnih držav) je spodbudila potrebo po vzpostavitvi nove državne strukture, ki bi presegla novo delitev sveta, vključno z Evropo, in združila njene državljane v pravo utopijo. Z razvojem interneta in digitalno-virtualnega sveta je bila ta zamisel še veliko bolj uresničljiva. Vzpostavitev veleposlaništva NSK v Moskvi leta 1992 je bila prvi korak k razglasitvi države NSK v času, ki so ga jeseni 1992 naredile vse skupine NSK, in od takrat ima nova država široko odprta vrata za vse, ki želijo postati njeni državljani.

Država NSK zanika kategoriji ozemlja in naroda ter spodbuja nadnacionalni zakon. Njeno organizacijsko načelo temelji na kolektivnem absolutizmu, idejah samoupravljanja in gibanju neuvrščenih, medtem ko je »glava države« imanentno skladen duh.

Državljanska pravica se pridobi s potnim listom NSK. Imetnik potnega lista lahko postane vsakdo, ne glede na raso, vero, narodnost, spol in prepričanje. S podpisom pristopne izjave se imetnik potnega lista NSK zaveže, da bo po svojih najboljših močeh prispeval h krepitvi celovitosti in identitete države NSK ter da bo spoštoval etični kodeks države NSK, kot je opredeljen v petih temeljnih načelih prijateljstva. Potni list NSK je prevratniški dokument edinstvene vrednosti. Dokument je oštevilčen in neprenosljiv.

Statistični podatki o državljanih so shranjeni v centralnem registru državljanov države NSK.

Zaradi omejenih kapacitet priporočamo predhodne rezervacije na pr@maska.si.

Knjiga: 50,5 x 42 cm, 504 strani
Za statistični urad države NSK: Novi kolektivizem
Produkcija: Maska Ljubljana
Posebna zahvala: Ervin Markošek, Jurij Rejec, Fotolito Dolenc

Datum

26. 09. 2023
Expired!

Čas

18:00

Vstopnina

10 € dnevna vstopnica / day pass

Lokacija

Stara mestna elektrarna