Neposlušno 2021

Živi prenos iz Stare mestne elektrarne – Elektro Ljubljana bo potekal v okviru programa E+TOK / POWER STREAM.

POVEZAVA na ŽIVI PRENOS  
Ogled prenosa je brezplačen.

Festival Neposlušno je vznik oziroma prej odmev konflikta znotraj navidezno homogene glasbene prakse, poimenovane svobodno improvizirana glasba. To je njegov ključni moment, konfliktnost, ki razbija navidezno enotnost te glasbene prakse in jo predstavi v njeni lastni raznolikosti. Predstavlja obrobne glasbene prakse, ki pa so že več kot pol stoletja dobro umeščene v širše glasbeno polje, v zadnjih tridesetih letih tudi pri nas v Sloveniji. Festival ni vzniknil v vakuumu, temveč je dedič številnih tovrstnih festivalov v Evropi in širše, ki so se pojavili v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja, in kot osebne neodvisne iniciative, iniciative glasbenikov samih, združb, društev in komun ali podprte z javnih denarjem živijo še danes.

V tem pogledu je festival Neposlušno iniciativa glasbenika za glasbenike. Svobodno improvizirana glasba se je vedno udejanjala v vmesju med neinštitucionalnim in inštitucionalnim poljem. Vedno se je odvijala na obrobju, kjer so praktiki tovrstne glasbe tudi njeno osrednje občestvo, obenem pa je ob vzpostavljanju lastnih prostorov in festivalov redno vstopala v inštitucionalne prostore. Obenem je njena natura tipično lokalna v formaciji občestva, komune, scene, a hkrati naravnana mednarodno.

Navzven deluje kot mednarodna komuna, ki nujno temelji na povezovanju in srečevanjih ter grajenju lastnih založniških, distribucijskih, koncertnih in festivalskih modelov izven obstoječih dominantnih modelov, hkrati pa tudi sama ni imuna na mehanizme, ki vladajo v glasbeni industriji, trendom, zvezdniškemu sistemu in klikam. Deluje odprto, vseobsegajoče, a se obenem notranje omejuje. Zavzema pozicijo skrajne intersubjektivne ekspresije, a se hkrati odpira in skupaj gradi skupinsko ekspresijo. Se izmika hierarhijam in v tem skuša biti neposlušna, a hkrati vzpostavlja hipne hierarhije in relacije, ki se godijo na odru in izven njega. Hipnost trenutka je medij, v katerem zveni, in festival je tisto, kar te hipnosti ujame in predstavi, reflektira in sooča preko tihega hrupa plodne in tvorne konfliktnosti.
Luka T. Zagoričnik

Program:

torek 30. 3. 2021

ob 20:00
Tea Vidmar – glas
Samo Šalamon – kitara
Dj Borka – gramofoni
Gal Furlan – bobni

ob 21:00
Jure Boršič – sax
Irena Z. Tomažin – glas
Rob Canning – sinteza zvoka
Vitja Balžalorsky – kitara

ob 22:00
Robertina Šebjanič – terenski posnetki
Eduardo Raon – harfa
Marko Jenič – violina
Samo Kutin – hurdi gurdi

sreda 31. 3. 2021

ob 20:00
Ana Kravanja – violina
Rok Zalokar – klavir
Zlatko Kaučič – bobni, tolkala
Andrej Kobal – GranuRise

ob 21:00
Ida Hiršenfelder (beepblip) – sinteza zvoka
Boštjan Simon – saksofon
Drago Ivanuša – klavir
Vid Drašler – bobni

ob 22:00
Andrej Fon – sax
Blaž Božič – vzorčenje
Jošt Drašler – kontrabas
Bojan Krhlanko – bobni, efekti

četrtek 1. 4. 2021

ob 20:00
vsi nastopajoči prejšnjih dveh dni, v solo ali duo različici

Kurator festivala: Tomaž Grom
Producentka: Špela Trošt
Produkcija: Zavod SPLOH

Datum

30. 03. 2021 - 01. 04. 2021
Expired!

Lokacija

Stara mestna elektrarna