Mare Bulc: Prva alturistična predstava v angleščini

Trigger 2020

Prva altruistična predstava je solo projekt Marka Bulca. Nastal je desetletje po njegovi zadnji solo uprizoritvi z naslovom Zadnja egoistična predstava. Avtorjeva tema je tokrat nasprotni ekstrem – altruizem. Prva altruistična predstava korenini v Bulčevi frustraciji. V nezadovoljstvu z večino videnih artivističnih projektov (tudi avtorjevih), ki nesrečne, nepravične, nezakonite in podobne mizerne situacije drugega in drugih izkoriščajo za samopromocijo in krepitev umetniškega ega ter so večinoma samozadostno vpeti v meje umetniškega sistema.

V proces je vstopil prek dveh oblik izobraževanj: delavnic in seminarjev v Münchnu, Lizboni, Droju, Londonu in Mariboru v okviru projekta Urban Heat. Tam se je poučeval o različnih praksah artivizma v urbanem okolju. Ter prek praktičnega izobraževanja za predavatelja – vodiča pri ljubljanskem Inštitutu za urbane kulture, ki organizira urbane alternativne sprehode po Ljubljani, med njimi tudi Ljubljansko alternativno turo, ki jo Marko Bulc zdaj tudi v praksi vodi.

Čeprav se je Bulc odločil narediti predstavo o altruizmu, nikogar ni vabil k sodelovanju. Vse je želel narediti sam. In tudi je. Na koncu je prejel še honorarje potencialnih soustvarjalcev predstave. Sam za vse! Je to altruistično?

“Altruizem definiramo kot obnašanje, s katerim pomagamo drugim, ne da bi za to pričakovali povračilo ali nagrado.”
“Altruistični samomor definiramo kot obnašanje, ko kdo žrtvuje svoje življenje za dobro drugih.”
“Če v letalu pade pritisk, najprej nataknite kisikovo masko sebi, nato pomagajte drugim.”
“Za nekatere človeške skupnosti je značilno, da se najprej najedo odrasli in zdravi, če kaj hrane ostane, jo pojedo otroci in bolni.”
“Zagozda ali kajla je enostavna naprava, večinoma v obliki tristrane prizme, in je namenjena za razdvojitev, niveliranje ali trdno nameščanje česa.”

Datum

30. 08. 2020
Expired!

Čas

22:00

Lokacija

Stara mestna elektrarna
Kategorija