DRUGAJANJE 2023

Ponedeljek, 13. – petek, 17. november 2023
in
torek, 23. – sreda, 24. januar 2024

Ime Drugajanje je sicer nastalo iz besedne navezave na II. gimnazijo Maribor, kjer se je festival v sodelovanju z zavodom Bunker pred 21 leti začel, vendar danes, ko se festival širi še v druga mesta, odpira nove pomenske povezave – denimo pojem Drugega, ki konstitutivno oblikuje Jaz s tem, da mu nastavlja zrcalo. Nemalokrat se v takšno pozicijo zrcala družbi Jazov postavlja prav gledališče ali bolje rečeno uprizoritvene umetnosti, saj sodobna produkcija velikokrat uhaja klasičnim formatom in zvrstnim predpisom. Tako tudi na Drugajanju, ki želi sodobno uprizoritveno umetnost približati mladim, najdemo raznolike in netipične formate uprizoritev. Denimo gledališki esej, kakor bi lahko opisali Antigono Gregorja Modra in Krog Neje Tomšič, artist talk Lee Kukovičič, avdio performans Anta Hamptona in Tima Etchellsa ter snovalno in dokumentarno gledališče Filipa Mramorja ter Silke Huysmans in Hannesa Dereereja.

Letošnje Drugajanje, ki bo potekalo v dveh delih (novembra 2023 in januarja 2024) in v petih mestih (Celju, Ljutomeru, Novi Gorici, Ptuju ter Mariboru), ostaja zvesto tesnemu sodelovanju s srednjimi šolami in lokalnimi organizacijami v mestih. Poleg tega letošnji festival daje močan poudarek delavnicam, kjer bodo dijakinje in dijaki spoznavali gledališko teorijo in prakso, kritiko, scenografijo, režijo, sodobni ples, pripovedovanje ter film in vizualne umetnosti. In čeprav je festival prvenstveno namenjen dijakinjam in dijakom, so predstave odprte tudi za zunanjo publiko – zato dobrodošle in dobrodošli vsi!

VSTOPNICE

Vstopnice za predstave na Drugajanju so brezplačne (z izjemo vseh večernih predstav v Celju).
Rezervacije in informacije na: +386 51 269 906, info@bunker.si
*Delavnice so namenjene samo dijakinjam in dijakom.

kolofon

Program in izvršna produkcija: Ajda Koloini
Programski svetovalci: Alma R. Selimović, Mojca Jug
Producentke: Anja Vrhovšek, Špela Kopitar
Odnosi z javnostmi: Klara Drnovšek Solina, Tamara Bračič Vidmar
Oblikovanje: Anja Vrhovšek
Tehnični direktor: Igor Remeta
Tehnična koordinatorja: Andrej Petrovčič, Sani Smajić
Tehniki: Duško Pušica, Vid Starman

Partnerske šole:
II. gimnazija Maribor
Trg Miloša Zidanška 1, 2000 Maribor
www.druga.si

Gimnazija Nova Gorica
Delpinova ulica 9, 5000 Nova Gorica
www.gimng.si

Gimnazija Ptuj
Volkmerjeva cesta 15, 2250 Ptuj
www.gimptuj.si

Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer
Prešernova ulica 34, 9240 Ljutomer
www.gfml.si

Hiša kulture Celje
Savinjsko nabrežje 3, 3000 Celje
www.hisakulture.si

Drugajanje so omogočili: Ministrstvo za kulturo RS
V sodelovanju z: Nagib, KonS

Zahvala: Nuša Komplet

PROGRAM FESTIVALA 2023

torek,
14. 11. 2023

celje

Narodni dom Celje / ob 10.00
Neja Tomšič / Nonument Group
KROG
gledališki esej

Narodni dom Celje / ob 19.30
Neja Tomšič / Nonument Group
KROG
gledališki esej

SREDA,
15. 11. 2023

celje

četrtek,
16. 11. 2023

lJutomer

Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer / od 8.00 do 13.00
Tim Etchells, Ant Hampton
IZ MERILA
avdio performans

petek,
17. 11. 2023

nova gorica

Gimnazija Nova Gorica / ob 15.00
Gregor Moder
ANTIGONA
gledališki esej

 
 

ptuj

Gimnazija Ptuj / ob 15.00
Lea Kukovičič
FORSALE
artist talk

CELJE

torek,
23. 1. 2024

maribor

II. gimnazija Maribor / ob 19.00
Silke Huysmans & Hannes Dereere / Campo
IZ GLOBINE
dokumentarna predstava

sreda,
24. 1. 2024

maribor

II. gimnazija Maribor / ob 19.00
Neja Tomšič / Nonument Group
KROG
gledališki esej

PROGRAM FESTIVALA 2023 - delavnice ZA DIJAKe

petek, 17.11.

Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer

Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer / ob 10.00
Tjaša Črnigoj
gledališka delavnica

Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer / ob 10.00
Neja Tomšič
Čaj za pet: OPIJSKE LADJE
delavnica in vizualni esej

petek, 17.11.

gimnazija nova gorica

Gimnazija Nova Gorica / od 8.00
Olja Grubić
scenografska delavnica

Gimnazija Nova Gorica / od 8.00
Zala Dobovšek
kritiška delavnica

Gimnazija Nova Gorica / od 8.00
Andreja Kopač
delavnica o gledališču

Gimnazija Nova Gorica / od 8.00
Ester Ivakić
filmska delavnica

petek, 17.11.

gimnazija ptuj

Gimnazija Ptuj / od 10.00
Lea Kukovičič
gledališka delavnica

Gimnazija Ptuj / od 10.00
Barbara Kukovec
plesna delavnica

Gimnazija Ptuj / od 10.00
Tanja Radež
likovna delavnica

Gimnazija Ptuj / od 10.00
Dora Kaštrun
striparska delavnica

VEČ O drugajanju

Drugajanje je festival sodobne uprizoritvene umetnosti, ki nastaja v sodelovanju med Bunkerjem in srednjimi šolami ter lokalnimi kulturnimi organizacijami po Sloveniji. Srž festivala so povezava z mladim občinstvom ter gostovanja raznolikih formatov domače in mednarodne sodobne uprizoritvene umetnosti v mestih po Sloveniji. V slednjem išče povezave tudi z različnimi lokalnimi prizorišči, nemalokrat s šolskimi (gledališkimi) dvoranami.
Drugajanje smo pričeli organizirati leta 2002 na pobudo ravnatelja II. gimnazije Maribor Ivana Lorenčiča in skupaj razvili dolgotrajno partnerstvo med Bunkerjem in II. gimnazijo, med Ljubljano in Mariborom. Festival smo začeli z željo, da mlade seznanimo s sodobno uprizoritveno umetnostjo in da predstave, ki redko zapustijo Ljubljano (tudi če gostujejo po vsem svetu, po Sloveniji redko), pripeljemo v Maribor. Po dvajsetih edicijah se je Drugajanje pričelo širiti še na druga slovenska mesta. Tako smo ga leta 2022 organizirali tudi na Ptuju in v Novi Gorici, leta 2023 pa smo festivalski mreži dodali še Celje in Ljutomer.
Prepričani smo, da so za srednješolce primerne vse sodobne predstave, ki so kvalitetne, le predstaviti jim jih je treba na pravi način: ponuditi uvod in kontekst. Zato že vsa leta ne programiramo mladinskih predstav, ampak najbolj kvalitetne presežke uprizoritvene sezone, ob tem pa tudi delavnice, pogovore in predavanja, ki predstave kontekstualizirajo.