ULIČNA BORZA

V drugačen sistem izmenjave smo stopili z Ulično borzo, ki nam je pokazala, kaj vse imamo in lahko delimo z drugimi na podlagi neposrednih menjav in brez denarja. Dokazali smo, da so neosebni in odtujeni ekonomski odnosi med ljudmi lahko tudi drugačni – ponudniki storitev dobijo ime in obraz, sodelujemo pa lahko brez denarja, saj se usluga vrne s protiuslugo.

Izmenjevali smo si vse vsebine, za katere so sodelujoči mislili, da bodo koristile soudeležencem, pa naj bo to oprijemljiv predmet ali pa čas, ki ste ga pripravljeni vložiti. Ulična borza je od vseh aktivnosti na Mladih levih najbolj zajela idejo nedenarne izmenjave storitev in dobrin, ki je temelj projekta Sostenuto.