Izpostavljamo

 

 

Abonma Transferzala

Stara elektrarna aktualno

Pia Brezavšček, Barbara Krajnc Avdić, Saška Rakef: Idealna

14. 10. 2017 20:00

Zvočna igra o materinskem mitu, premiera

Moja maternica je sveta mašina,
ključnega pomena za družbo in državo.
Moje prsi so vodnjak življenja,
hranijo njo in njega,
mastitisu navkljub.
Sem posoda prvega kakovostnega razreda,
najboljša, naravna, edina,
najčistejša cvetka raja,
krasni sončni svit, čudež razplojevanja,
garancija narodovega blagostanja.

Pridi. Napolni me nežno.
Stopi z mano.
Stopi se z mamo.

Pridi.
Interdisciplinarna raziskava o (ne)spremenljivosti pogledov na materinstvo.

Vstopnice: 7 EUR, 5 EUR (študentje, upokojenci)

Foto: Nada Žgank

Arhiv kot proces. Kako arhivirati sodobne scenske umetnosti in jih ohranjati žive?

14. 10. 2017
10:00 - 16:00

Z osredotočanjem na sodobne scenske umetnosti se sprašujemo, kako zastaviti proces arhiviranja, ki bi ohranjal življenje umetniških del (performansov, predstav, happeningov, instalacij …) in omogočal njihov ogled širši javnosti tudi po koncu festivalskega dogajanja. Kaj proces arhiviranja prinaša v vsebinskem smislu, kako kontekstualizirati gradivo, kako ga razvrstiti, kako se izogniti muzejskosti, zapiranju v kanon, v predal, v zgodovino?

Priprava in izvedba: Lana Zdravković (Kitch in Mesto žensk)

Sodelujoče: Ana Čigon (Rdeče zore, Ljubljana), Barbara Orel (AGRFT, Ljubljana), Bettina E. Knaup (re.act.feminism – a performing archive, Berlin), Ida Hiršenfelder (Moderna galerija – Muzej sodobne umetnosti Metelkova, Ljubljana), Jelena Višnjić (BeFem, Beograd), Kristina Lelovac (Tiiiit! Inc., Skopje), Leila Šeper (Blasfem, Banja Luka), Phoebe Patey-Ferguson (Live Art Development Agency, London), Sabina Potočki (Mesto žensk, Ljubljana), Tanja Petrović (ZRC SAZU, Ljubljana), Tihana Bertek (Vox Feminae, Zagreb), Vedrana Frašto (CURE, Sarajevo).

10.00–11.15
Kako misliti arhiv (sodobnih scenskih umetnosti). Kaj delamo z umetnostjo, ko jo arhiviramo?
Tanja Petrović, ZRC SAZU (Ljubljana), Barbara Orel, AGRFT (Ljubljana)
Uvod in moderacija: Lana Zdravković, Kitch in Mesto žensk (Ljubljana)

11.30–13.30
Kako se z arhiviranjem soočajo na območju jugovzhodne Evrope?
Tihana Bertek, Vox Feminae (Zagreb), Vedrana Frašto, CURE (Sarajevo), Leila Šeper, Blasfem (Banja Luka), Kristina Lelovac, Tiiiit! Inc. (Skopje), Jelena Višnjić, BeFem (Beograd), Ana Čigon, Rdeče zore (Ljubljana)
Uvod in moderacija: Sabina Potočki, Mesto žensk in Emanat (Ljubljana)

14.30–15.45
Kako arhivirati in ohranjati življenje arhiviranega materiala?
Bettina Knaup, re.act.feminism – a performing archive (Berlin), Phoebe Patey-Ferguson, Live Art Development Agency (London)
Uvod in moderacija: Ida Hiršenfelder, Moderna galerija – Muzej sodobnih umetnosti (Ljubljana)

V angleščini.

Vstop prost.
Informacije: info@bunker.si, 00 386 51 269 906

V okviru projekta nEXtYU.
Produkcija in organizacija: Mesto žensk. V sodelovanju z Bunker.

Uprizarjati spol – ples razlik, predstavitev del v nastajanju

13. 10. 2017 18:30

Nataša Živković (SI), Jija Sohn (NL), Roberta Racis (IT), Koldo Arostegui González (ES), Sophie Unwin (GB), Tea Hvala (SI)

Uprizarjati spol – ples razlik je dvoletni evropski projekt sodelovanja med Italijo, Slovenijo, Španijo, Nizozemsko in Anglijo. Namenjen je raziskovanju spola in plesa ter spodbujanju novih naracij LGBTIQ-identitet v Evropi. Pet mednarodnih ustvarjalk/cev in pet dramaturginj/ov se bo usposabljalo in ustvarjalo znotraj različnih lokalnih skupnosti ter kulturnih in družbenih okolij.

Prvič se bodo srečali v sklopu festivala Mesta žensk, med 7.  in 13. oktobrom,  ter na zadnji dan rezidence z občinstvom delili proces raziskovanja in prve performativne skice.

Vstop prost.

// v angleščini //

Dogodku sledi zaključno druženje ob ambientalni zabavi z glasbo.

 

Mesto mrež, srečanje

13. 10. 2017
10:00 - 18:00

Srečanje lokalnih, regionalnih in mednarodnih feminističnih in LGBTIQ-mrež, ki delujejo na področju kulture, se bo začelo s kratkimi predstavitvami nekaterih družbeno-političnih kontekstov, ki vplivajo na tematske usmeritve in metode dela omenjenih mrež. Če politična umetnost govori neizgovorljivo in si predstavlja nevidno, kako – kot pobudnice/ki in producentke/i – krmariti med Scilo in Karibdo institucionalizacije in kapitalizacije tako umetnosti kot tudi politike spolov?

Moderatorka: Tea Hvala

Sodelujejo: Mreža kulturnih praks družbenega spola (SI/HR/RS/BA/MK), Nordijsko-baltska mreža kvir umetnosti (DK) in  Il Cassero/Gender Bender (IT).

Pogovor bo potekal v angleščini.

Vstop prost.

Družine drugače, pogovor

9. 10. 2017 17:00

Kdo v Sloveniji sme biti starš in kdo je brez otrok proti svoji volji zaradi pravnih ovir? Kako podružbiti starševsko skrb onkraj širšega sorodstva in institucij? Kako se upreti idealizaciji in esencializaciji materinstva? V kakšnih oblikah družin živimo in kakšnih družin bi si želeli? O tem bomo razpravljali ob konservativnih in liberalnih stališčih ter navkljub njim, ki nam želijo narekovati svoje odgovore.

Moderira: Tea Hvala (SI)

Pogovor bo v angleščini.

Vstop prost.

 

Oona Doherty: Odpreti ventile občutij – Francis Bacon

7. 10. 2017
10:00 - 11:30
8. 10. 2017
10:00 - 11:30

Klas se začne z ogrevanjem, s katerim bomo uporabili telo in pljuča, da bi se sprostile/i in odprle/i um. Sledila bo vodena improvizacija, kjer bomo delale/i s podobami: beton, beli pav, magma, med,  manuka, droge, Jaxson Pollock, Francis Bacon, Carravagio, napake očeta in bele slave, v Lazarja.

Zaradi omejenega števila udeleženk in udeležencev je prijava s kratko predstavitvijo obvezna.

Prijave: production@cityofwomen.org do 1. 10. 2017

Cena za posamezni dan delavnice je 10 EUR.

Foto: Luca Truffarelli

PRIHODNOST FESTIVALOV – Festivali in kulturni turizem, okrogla miza

24. 8. 2017 11:00

Prihodnji dve leti bo fokus turizma kultura. Predstavniki nevladnih organizacij, ki organiziramo umetniške festivale, pozdravljamo pobudo, a smo z dosedanjimi osnutki državne strategije za leti kulturnega turizma nezadovoljni. Želimo si več osredotočenosti na trajnostni turizem in upoštevanje že obstoječih umetniških festivalov, predvsem pa vključenost v pripravo strategije in v samo izvajanje. Na okrogli mizi bomo poskušali razgrniti ključne točke povezanosti kulturnega turizma in festivalov ter pripraviti priporočila za odločevalce za popravke in dopolnitve obstoječe strategije
.
Ob dvajsetletnici festivala Mladi levi nas – s spominom na Gramscijevo maksimo – prevevata pesimizem intelekta in optimizem duha. Okoliščine festivale, kot je naš, vse bolj stiskajo in otežujejo, po drugi strani pa je čutiti, da so vse bolj potrebni. Zato sem nam zdi, da moramo dobro proučiti vse pritiske na festival, anticipirati vse težave, obenem pa verjeti v moč festivalov, združevalnih dogodkov, kjer z umetnostjo ustvarjamo transformativne momente ali stanja.

Obletnice so seveda posvečene pogledu nazaj, a pomembneje je, da poskušamo začrtati pot festivalov naprej. Na katere izzive bodo morali odgovarjati, kako jih sploh profilirati v razmerah, ko je festival že skoraj vsaka prireditev, kako se ubraniti pritiskom komercializacije, zapiranju v lokalno okolje, kako se upreti kuriranju, ki ga narekujejo finančne, geopolitične, logistične okoliščine.
V bližnji prihodnosti vidimo dva ključna momenta razvoja festivalov – povezovanje s turizmom, kjer dajemo prednost pred množičnim nanoturizmu in mikroturizmu oziroma trajnostnemu turizmu, in pa ohranjanje načela mednarodnosti, izmenjave namesto krepitve nacionalizma in populizma.

V prihodnjih mesecih bomo organizirali vrsto pogovorov, predavanj in predstavitev na temo prihodnosti festivalov, na letošnjem festivalu Mladi levi pa bomo pripravili okroglo mizo na temo festivalov in kulturnega turizma. Kako v prihodnjih dveh letih, ko bo v turističnem fokusu kultura, vzpostaviti vez med turizmom in festivali, ki bo v prid turizmu in kulturi, predvsem pa obiskovalcem umetniških prireditev in turistom. Kako ustvariti festivale, odprte mednarodnemu občinstvu, hkrati pa naj bodo nadgradnja in organski razvoj obstoječih programov in ne produkt divje festivalizacije kulturne ponudbe? In seveda, kakšna je pri tem lahko vloga nevladnega sektorja v kulturi kot nosilca neodvisne scene?

Aktualno stanje – protesti proti množičnemu turizmu v evropskih prestolnicah, prihod množičnega turizma v Slovenijo, ki je vznemiril vse od Bleda do Ljubljane, porast festivalov – a ne umetniških, nezadovoljstvo s strategijo, ki jo je pripravilo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, želja festivalov, da kot občinstvo učinkovito nagovorimo tudi turiste – strategija, ki bi učinkovito povezala umetniške festivale in turizem je potrebna. Na okrogli mizi bomo poskušali ugotoviti stanje in želje nevladnih organizacij, ki organiziramo umetniške festivale ter ji poskušali pretvoriti v priporočila odločevalcem pri pripravi oziroma popravkih strategije za leti, ko bo v fokusu kulturni turizem.

Gostje okrogle mize:
Janez Leban, predsednik Zveze društev mladih in kreativnih Tolmin, festival Sajeta
Deborah Pearson, odrska umetnica, soustanoviteljica festivala Forest Fringe
Anže Zorman, novinar in urednik v redakciji Culture.si in Kulturnik
Jadranka Plut, predsednica Asociacije
Tanja Hladnik, Iniciativa filmskih festivalov nevladnih organizacij

Moderatorki:
Nevenka Koprivšek, Alma R. Selimović

V sodelovanju z: Društvo Asociacija

informacije: www.bunker.si, info@bunker.si

 

V sodelovanju z: Društvo Asociacija

 

 

Toni Soprano: ZID (SI)

27. 8. 2017 19:30

Stara mestna elektrarna je ikonična stavba Ljubljane, prihodnje leto bo stara 120 let, njen dimnik je ena izmed orientacijskih točk mesta. Elektrarna ima dvojno življenje – še vedno je električno srce Ljubljane, obenem pa gledališče. A vendar je včasih njena vloga gledališča nekako nevidna, skrita samo v njenem drobovju. Letos zato v sodelovanju z Elektrom Ljubljana začenjamo označevati svojo prisotnost v Elektrarni tudi navzven – kako drugače kot z umetnostjo?

Toni Soprano, intermedijska umetnica in oblikovalka scenografije, s katero smo v Elektrarni že večkrat sodelovali, je prva, ki se bo spopadla z izzivom velikega zidu. Ta sedaj pripada le Elektru Ljubljana in grafitarjem, v prihodnje pa bo tudi vsem, ki v Elektrarni ustvarjajo, vsem, ki nasproti nje živijo in se mimo nje sprehajajo.

Foto: Toni Soprano

  

JUBILEJ! Druženje ob zaključku 20. Mladih levov

27. 8. 2017

Ob zaključku festivala vabimo otroke, odrasle, družine, prijatelje, prebivalce ljubljanske četrti Tabor ter vse, ki spremljate festival Mladi levi, da se nam pridružite na sproščenem, glasbeno in gurmansko obarvanem dogajanju na zadnji festivalski dan.

Pridite med predstavami ali kar tako, na osvežilni čaj, prigrizek in izbrano muziko, klepet ali partijo pingponga. Za otroke bo v Vrtcu Levček na voljo brezplačno varstvo med predstavami, kup zabavnih iger in Protestna delavnica, kjer bodo lahko povedali vse svoje pritožbe in jih zapisali na transparente ter jih postavili na ogled odraslim.

Program
15.00–24.00: glasbeni chill-out in hot-up izpod prstov MC Kitch, z orientalnimi začimbami posebnih gostov
15.00–24.00: družabne igre (namizni tenis, gumitvist, hulahop, ristanc …)
16.00 in 18.00: Protestna delavnica
16.00–22.00: pokušina okusnih jedi kuharskih mojstric iz Sirije, Iraka in Afganistana
19.30: Toni Soprano: ZID, otvoritev
19.30: FPZ Z’borke, koncert

Zamisel in izvedba: Kitch
Protestno delavnico vodi: Urška Boljkovac
Oblikovanje scene: Kitch, Tanja Radež
Oblikovanje svetlobe: Igor Remeta
Producentka: Lea Kukovičič

  

ODPRTJE 20. FESTIVALA MLADI LEVI

18. 8. 2017

Vabimo vas, da se nam pridružite 18. avgusta ob 20. uri v Centru kulture Španski borci v Mostah, na odprtju mednarodnega festivala Mladi levi 2017!

20. festival bomo začeli z mednarodno koprodukcijo Zasledovalci sreče, ki sta jo z EnKnapGroup ustvarila Kelly Copper in Pavol Liška, vodji kultne skupine Nature Theater of Oklahoma. Predstava pooseblja Mlade leve – je drzna, angažirana, humorna, premika meje gledališkega terena in je preplet najboljšega lokalnega in mednarodnega.

Predstavi ob 22.00 sledi tradicionalni mladolevovski ples! Nepogrešljive gospe iz Dnevnega centra aktivnosti za starejše nam bodo tudi letos pod taktirko kuharja Primoža Dolničarja pripravile prigrizke, da bo noč slajša in plesni koraki ob izbranih ritmih DJ Šanti Prije iskrivejši.

Produkcija: Mojca Jug
Oblikovanje scene in svetlobe: Tanja Radež & Igor Remeta

Foto: Nada Žgank