Projekt VRT MIMO GREDE

Avtor: Gregor Gobec

»Nekoč je park na Taboru živel, ljudje so se veliko družili zunaj, sedeli na klopcah in se sprehajali po promenadi. Otroci so se med seboj poznali in se družili.«

prebivalec četrti Tabor

Projekt je zastavljen kot daljši proces, ki smo ga začeli letos spomladi s pestrim naborom aktivnosti. Te se med seboj razlikujejo tako po vsebinskem poudarku kot po obsegu in trajanju. V času festivala postavljamo na ogled nekatere že nastale rezultate naših prizadevanj, obenem pa vas vabimo k sodelovanju pri aktivnostih, ki se šele začenjajo.

Program

Katalog (pdf 1,48 MB- za ogled potrebujete brezplačen program Acrobat Reader.)

0nkraj-gradbisca Torek, 17. avgust, četrtek, 19. avgust, četrtek 26. avgust
Gradbišče ob Resljevi cesti 34

ONKRAJ GRADBIŠČA
on-the-field-210 Petek, 20. avgust ob 22.30
Ploščad Slovenskega etnografskega muzeja

Heather Ackroyd / Dan Harvey: On the Field (Velika Britanija)
v-iskanju-zelene-cetrti210 Sobota, 21. avgust ob 17.00
Hostel Celica, galerija Srečišče

Odprtje razstave V ISKANJU ZELENE ČETRTI
razkorak Sobota, 21. avgust ob 18.00
Ploščad Slovenskega etnografskega muzeja

RAZKORAK MED LEPIM IN UPORABNIM V JAVNEM PROSTORU
Okrogla miza
pogled-mimo-grede Nedelja, 22. avgust ob 11.00
Sprehod POGLED MIMO GREDE
iskanje-izgubljenega-vrta210 Ponedeljek, 23. avgust ob 11.00Sprehod ISKANJE IZGUBLJENEGA VRTA
sprehod-pogled-od-zunaj210 Nedelja, 29. avgust ob 17.00Sprehod POGLED OD ZUNAJ
film-delavnica210 Sobota in nedelja, 28. in 29. avgust od 10.00 – 14.00
Kinodvor

FILMSKA USTVARJALNICA
dan-s-kozo Ponedeljek, 30. avgustONKRAJ GRADBIŠČA, Dan s kozo
divje-seme 210 Ponedeljek, 30. avgust ob 11.00
Sprehod DIVJE SEME
film-delavnica210 Ponedeljek in torek, 30. in 31. avgust od 10.00- 14.00
Kinodvor

DELAVNICA RISANEGA FILMA

Več o projektu

Sodobni posameznik se v današnjem času sooča z novo kompleksnostjo in išče drugačne in sveže načine, ki bi oplemenitili njegovo bivanje. Vrt mimo grede je pravzaprav nadaljevanje Bunkerjevih predhodnih projektov, v katerih ustvarjamo nove prostore, ki ljudem omogočajo aktivno sodelovanje v širšem družbenem in kulturnem prostoru. Za osišče smo si tokrat izbrali urbano vrtnarjenje, kjer se za navidez povsem romantično željo po vrnitvi k naravi, k prvotnemu, razgaljajo različne aktualne teme sodobnega urbanega človeka. Vrtovi govorijo o pomenu prostora, še posebej zelenih in družabnih površin, o ekologiji in avtentičnosti, ki jo izpodriva vsesplošna komercializacija življenja, omejitvah samozadostnosti in potrebe po solidarnosti.

Na večplastnost tematike smo želeli opozoriti že z naslovom. Vrt mimo grede izhaja iz najbolj prepoznavne lastnosti mestne četrti Tabor: njene prehodnosti. Vrt pa predstavlja prostor miru, a tudi skupnega preživljanja časa, torej prostor, ki morda to mimohodnost lahko kdaj vsaj za hip ustavi. Vrt mimo grede je mišljen tudi kot koncept, ki odgovarja današnjim zahtevam po hitrem, učinkovitem, vsakomur dostopnem, saj je vrt lahko karkoli, kjerkoli, tudi zgolj cvetlični lonček na okenski polici. Možnosti, kako vrtnariti v mestu, je ogromno, in bolj kot se naravni prostor krči, več inovativnosti in izvirnosti potrebujemo za vzpostavljanje vrtičkov, zelenega. Pri konceptu Vrta mimo grede gre obenem za vrt, ki raste mimo, izven grede. Zanimivo in pomembno ni le tisto, kar je gojeno in negovano, pač pa tudi vse, kar raste divje, samosvoje. V naravnem, spontanem ponovno odkrivamo lepoto in kvaliteto.

Vrt mimo grede nastaja v okviru projekta Sostenuto, ki povezuje sedem partnerjev iz petih mediteranskih dežel: Francije, Italije, Španije, Črne Gore in, seveda, Slovenije. Vsak od partnerjev na svojem kulturno-umetnostnem področju preizkuša vpliv kulture na socialne in ekonomske inovacije določenega prostora. V Bunkerju smo se zamejili na ljubljansko mestno četrt Tabor, čeprav naše umetniško delovanje sega širše. Odločitev za Tabor je povsem očitna. Predstavlja našo neposredno sosesko, v katero želimo čim bolj konstruktivno vtkati naše delovanje ter s tem tudi sami prispevati k dvigu kvalitete bivanja. Z istim namenom se tudi povezujemo z ostalimi kulturnimi akterji tega prostora v Kulturno četrt Tabor.

Sodelujoči partnerji v projektu:

  • KUD OBRAT

Umetnice in članice kolektiva Kud Obrat (Urška Jurman, Polonca Lovšin, Apolonija Šušteršič in Stefan Doepner) bodo poskušale revitalizirati eno od degradiranih območij v četrti Tabor, da prikažejo obstoječa opuščena in neizkoriščena zemljišča kot potencialne urbane prostore, na katerih se lahko vzpostavijo začasni vrtički. Ti bodo oblikovani in vzgajani kolektivno v sodelovanju z bližnjimi sosedi.

  • ALEKSANDER S. OSTAN

Študentke Šole uporabnih umetnosti Famul Stuart so pod mentorstvom arhitekta Aleksandra S. Ostana na osnovi branja prostora četrti Tabor sestavile dokumentirano gradivo o spregledanih javnih in zasebnih urbanih prostorih, ki kličejo po zelenih vsebinah, namembnosti in stiku z ljudmi.

Aleksander S. Ostan bo poglobil sodelovanje v našem projektu, tako da bo skupaj z učenci OŠ Toneta Čufarja vzpodbudil razmislek o iskanju trajnejše ureditve tamkajšnjega šolskega igrišča/dvorišča.

  • OSNOVNA ŠOLA TONE ČUFAR

V sodelovanju z OŠ Tone Čufar bomo priredili tri delavnice na dogodku Dan soseda, ki se bodo zvrstile na temo ekološkega vrtnarjenja in urejanja urbanih površin. Tako bodo na Dan soseda otroci skupaj z g. Borisom Frasom poklepetali o vrtnarjenju in sajenju zelenjavnega in cvetličnega korita, na delavnici z arhitektom Aleksandrom S. Ostanom pa bodo otroci načrtovali ozelenitev šolske okolice skupaj z arhitektom in permakulturistom Iro Zorko.

  • PAZ!PARK

Krajinske arhitektke Paz!Park bodo v sodelovanju z Art Centrom Pionirskega doma izvajale akcijo Paz!lonček. Potekale bodo delavnice s poslikavanjem lončkov in sajenjem cvetlic, zelišč in začimb, ki bodo krasile četrt Tabor, za vse zainteresirane otroke, starše, sosede… Vse vedoželjne in domiselne glave pa bodo pozivale k zasaditvi gredic, ki se nahajajo zunaj Pionirskega doma.

  • BOŠTJAN KAVČIČ

Kipar Boštjan Kavčič bo na kakšni od strešnih površin ali drugih urbanih kotičkov ustvaril zeleno umetniško instalacijo z divjim rastlinjem, ki bo najdeni prostor oživila. Takšen vrtiček bo vpet v itinerarij v času festivala Mladih levov.

  • BORIS FRAS

Predsednik Zveze združenj ekoloških kmetij Slovenije- Biodar, Boris Fras, bo s svojim strokovnim znanjem pripomogel k realizaciji našega projekta.

  • IRA ZORKO

Arhitekt Ira Zorko nas bo seznanjal s permakulturnim načinom gojenja vrtičkov in konkretnimi namigi za učinkovite rešitve na različnih urbanih lokacijah.

  • INŠTITUT ZA POLTIKE PROSTORA IN PROSTOROŽ

Na dogodek Dan soseda bomo v sodelovanju z Inštitutom za politike prostora in kulturnim društvom ProstoRož izvajali strokovno delavnico na temo revitalizacije parka Tabor.

  • VRTEC FRANCE PREŠEREN

Otroci bodo skupaj z vzgojiteljicami in arhitektko snovali skupne ideje za tamkajšnje zelenice.

Produkcija: Bunker, Ljubljana
Vsebinski avtorici projekta: Nevenka Koprivšek, Katarina Slukan
Izvršna producentka: Suzana Kajba
Snovalci projekta: Aleksander S. Ostan, Šola uporabnih umetnosti Famul Stuart, Kud Obrat, Paz!Park, Pionirski dom – Art Center, Osnovna šola Tone Čufar, Vrtec dr. France Prešeren, Boštjan Kavčič, Boris Fras, Ira Zorko, Zlatko Zajc, Maarten Roels, Kinodvor, Slovenski etnografski muzej, Hostel Celica
Oblikovalki: Tanja Radež, Mojca Bizjak
Video: Pila Rusjan, Gregor Gobec
Foto: Aleksander S. Ostan, Gregor Gobec, Suzana Kajba
Pomoč pri izvedbi: Jasmina Slapnik, Rok Pibernik
Zunanji sodelavci: Inštitut za politike prostora, ProstoRož
Sponzorji: KPL d. d., Botanični vrt Univerze v Ljubljani, Zeleni hit d. o. o., Trajnice Carniola, Trajnice Golob – Klančič, Vrtnarstvo Gomzi, Pro Horto Strgar d. o. o., Vrtnarija Travarija, Kmetija Zajček
Zahvaljujemo se: Janez Koželj, Majda Jurkovič, Maja Simoneti, Mimica Slapnik, Irena Breznik, Anica Zatler, Ljuba Črnivec, Tina in Sofija Lavrač, Polona Zelinka Steklasa, Janez Čuda, Vrtec Ledina
Projekt so omogočili: Evropski sklad za regionalni razvoj, Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije, British Council
Partnerji Sostenuta: Citema, EXPEDITIO, Relais Culture Europe, Universitat de Valencia, Zunino e Partner

sostenuto   ed-logo  
Ministrstvo za kulturo british-council
famul-stuart pazpark art-center
prostoroz ipop mreza-za-prostor
kinobalon celica
kpl golob prohorto carniola
Biodar logo_gomzi zelenihit travarija
botanicni-vrt sem