PASTI PARTICIPATORNOSTI V UMETNOSTI, predavanje in okrogla miza

ml2014-banner

Torek, 26. avgust, ob 16.00
Stara mestna elektrarna – Elektro Ljubljana

Participatornost je trenutno kulturnopolitična mantra, zelo zanimiva za financerje, zaradi česar opažamo inflacijo participatornih projektov v umetnosti. Vendar to ne bi smelo zmanjšati pomena takšnih projektov, nujno pa je, da se zavedamo njihovih pasti in mogočih težav, povezanih z njimi. Je participatornost v gledališču lahko teren za opolnomočenje ljudi pri soodločanju o skupnostnih zadevah, ima lahko emancipatorni potencial ali je le ena izmed številnih estetskih praks oziroma zgolj teren, kjer participacija državljanov izgubi politično ost, ker se izčrpa v umetnosti?

Uvodnemu predavanju Maje Hawlina bo sledila okrogla miza.

Predavateljica: Maja Hawlina
Moderatorka: Una Bauer
Panelisti: Corinne Maier, Roger Bernat, člani mreže Create to Connect
Predavanje in okrogla miza bosta del mednarodne novinarske konference mreže Create to Connect.

Predavanje in okrogla miza sta v angleščini.

i d