Mladibor

Mladibor je projekt, ki smo ga skupaj s partnerji zastavili leta 2011, da bi mladim v Mariboru ponudili umetniška orodja, ki so jim zanimiva, na način, ki od njih zahteva aktivno vključitev ter jih tako spodbuditi k ustvarjanju novih, inovativnih vsebin.

Da bi se laže orientirali, smo najprej izvedli raziskavo med štirimi srednjimi in štirimi osnovnimi šolami o prostočasnih aktivnostih in kulturnem udejstvovanju njihovih dijakov in učencev. Rezultati so nam služili kot vodilo pri nadaljnjem oblikovanju in izvedbi projekta. V začetku leta 2012 smo začeli z izvajanjem različnih delavnic: fotografije, filma, animiranega filma, eksperimentalne glasbe, izdelave inštrumentov, oblikovanja gline na vretenu, DJ-janja, senčnega in cirkuškega gledališča, animacije, pripovedovanja zgodb, arhitekture v javnem prostoru, novinarstva … Večina delavnic je potekala več mesecev in imela konkreten cilj: rezultate delavnic povezati v celoto in jih predstaviti na zaključnem festivalu – mariborske ulice napolniti z zvoki, podobami in idejami učencev in dijakov.

Projekt se je zaključil s festivalom umetnosti in kreativnosti mladih Mladibor, ki je potekal od 21. do 24. maja 2012 v Mariboru. Na festivalu so bili predstavljeni rezultati predhodnih delavnic in umetniška dela partnerskih šol, ki so nastala znotraj njihove redne letne produkcije. Festival je bil tudi participatorne narave: obiskovalci so lahko sodelovali na številnih delavnicah (mobilna kolesarska delavnica, glasbena delavnica, delavnica animiranega filma in optičnih igrač, tehnična delavnica, izdelovalnica izvirnih inštrumentov), pri akciji Modna muha, kjer so si lahko potiskali majice in se poigravali s svojim videzom ter pri akciji Odprti oder, kjer so imeli priložnost predstaviti svoje avtorske kratke ali daljše zgodbe, pravljice, dramske tekste, poezijo, politično obarvane manifeste …

Raziskava (pdf 1,7 MB – za ogled potrebujete brezplačen program Acrobat Reader.)
Katalog festivala (pdf 3,08 MB)

Organizator projekta: Bunker Ljubljana
Soorganizator projekta: II. gimnazija Maribor
Partnerske šole: Prva gimnazija Maribor , Osnovana šola Franca Rozmana – Staneta, Osnovna šola borcev za severno mejo, Osnovna šola Gustava Šiliha Maribor
Sodelujoče šole: Lesarska šola Maribor, Srednja gradbena šola in gimnazija Maribor, Osnovna šola Cerkvenjak – Vitomarci

Fotografije