Program aktualno

Maria Lucia Cruz Correia: Glas narave – sojenje

Skoraj dve leti je že, odkar je umetnica Maria Lucia Cruz Correia odšla na terensko raziskavo v Ekvador, edino državo na svetu, ki v ustavi priznava pravice naravi. Pri svojem dolgotrajnem umetniškem raziskovanju se je osredotočila predvsem na potencialne pravne okvire, ki bi omogočili bodisi sodno zastopanje drugih nečloveških živih bitij ali pa bi priznali ekocid. Več …

RESHAPE

Reshape

RESHAPE je raziskovalni in razvojni projekt, ki združuje umetniške organizacije iz Evrope in Južnega Mediterana v skupnem ustvarjanju inovativnih organizacijskih modelov ter razmišljajo o konkretnih odgovorih na največje izzive produkcije, distribucije in predstavljanja sodobnih umetnostnih praks.

Partnerji projekta RESHAPE si želimo zamisliti alternativo obstoječemu evropskemu umetnostnemu ekosistemu skozi ponoven razmislek o njegovih instrumentih in modelih sodelovanja, ki jih želimo uskladiti z umetniškimi in socialnimi inovacijami ter načeli pravičnosti, solidarnosti, geografskega ravnovesja in trajnosti. Projekt RESHAPE bo razvijal in preskusil eksperimentalno metodo “od spodaj navzgor”, da bi zgradil nove instrumente, ki ustrezajo razvoju umetnostnega sektorja in družbe. S povečanjem znanja, kompetenc in odzivnosti posredniških organizacij na razvoj sodobnih umetnostnih praks želi RESHAPE vplivati ​​na javne politike in sooblikovati prihodnje politične instrumente.

JAVNI POZIV :

V okviru projekta RESHAPE iščemo umetnike in kulturne delavce, ki so poskusili in uspeli razviti alternativne modele sodelovanja ali pa so na inovativne načine vključili občinstvo.

Poznate koga takšnega? Razširite besedo! Ste eden izmed njih? Prijavite se!

Rok: 31. januar 2019.

Create to Connect -> Create to Impact

Create to Connect -> Create to Impact (CtC -> CtI)  je nadaljevanje projekta Create to Connect (CtC), ki se je začel leta 2013 kot skupen projekt desetih evropskih kulturnih organizacij (in treh pridruženih partnerjev), katerega cilji so ustvariti močne in trajne povezave med umetniki, kulturnimi izvajalci, raziskovalci in občinstvom, najti nove produkcijske modele za vključevanje gledalcev na nove, inovativne načine, ter v dialogu in s sodelovanjem skupaj ustvariti nove javne prostore.

S projektom CtC -> CtI se je mreža razširila na novih pet partnerjev in dva pridružena partnerja, najpomembneje pa je, da se je preusmerila s privabljanja občinstva na vplivanje – na pomen in vrednost, ki jo lahko ima naše delo v smislu sprememb, inovacij, opolnomočenja in emancipacije.

Ključne aktivnosti projekta CtC -> CtI se osredotočajo na umetniško ustvarjanje: Space to Connect si prizadeva za spremembo uporabe prostora z umetniškimi orodji, tako v gledališčih kot izven njih; Create to Connect je skupina (ko)produkcij, ki poizkušajo v produkcijske procese vpeljati nove kolektivne modele; cilj aktivnosti Adapt to Connect je prilagoditi delo, ki si ga delijo partnerji, lokalnim kontekstom; Working Encounters pa združuje umetnike, kulturne delavce, raziskovalce in študente z namenom izmenjave znanja in idej o koncepti »L/ljudi«.

Za merjenje in ukrepanje glede vpliva projekta CtC -> CtI bo partnerski Raziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti s pomočjo etnografskih in antropoloških metodologij izvedel poglobljeno kvalitativno raziskavo za ocenjevanje vpliva dejavnosti partnerskih organizacij v družbi.

Projekt se je pričel septembra 2018 in bo trajal do 31. avgusta 2022.

Projekt podpira program Evropske skupnosti Ustvarjalna Evropa.

Spletna stran projekta: https://ctc-cti.eu

Partnerji

 • Bunker, Ljubljana, Slovenija – glavni partner
 • Artsadmin, London, Velika Britanija
 • AltArt, Cluj-Napoca, Romunija
 • BIT Teatergarasjen, Bergen, Norveška
 • La Villette, Pariz, Francija
 • Noorderzon, Groningen, Nizozemska
 • Theater Rotterdam, Nizozemska
 • Arts and Theatre Institute, Praga, Češka
 • Culturgest, Lizbona, Portugalska
 • Raziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (ZRC SAZU), Ljubljana, Slovenija
 • Drugo more, Reka, Hrvaška
 • Santarcangelo dei Teatri, Santarcangelo di Romagna, Italija
 • NTGent, Gent, Belgija
 • Public Art Platform – Tbilisi, Gruzija
 • United Artist Labour, Beograd, Srbija

Pridruženi partnerji:

– Cross Border, Dunaj, Avstrija

– Hammana Artist House, Bejrut, Libanon

“The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi­ble for any use which may be made of the information contained therein.”

 

Platforma LEVJESRČNI


Platforma Levjesrčni bo spodbujala in podpirala mednarodni preboj vzhajajočih evropskih mladih umetnikov s področja uprizoritvene umetnosti. V zavodu Bunker, Ljubljana, ki ima že dolgo zgodovino podpiranja vzpenjajočih se umetnikov pri mednarodnih prebojih, smo zbrali 20 umetniških organizacij iz Evrope – posebno pozornost smo posvetili obronkom Evrope – ki imajo izkušnje pri podpori mladim umetnikom in vzpostavljanju umetniških povezav prek meja.
Vzhajajočih umetnikov ne definiramo samo z leti in mladostjo, ampak si želimo ustvariti antipod trenutnemu umetniškem sistemu, ki podpira velika, že vzpostavljena imena ali pa mlade, poceni, neizkušene umetnike v prekarnih pozicijah, ki jih porine v areno in jih izpljune, če instantno ne uspejo. Podprli bomo umetnike, ki so se že izkazali, ampak še niso imeli možnosti za mednarodni preboj in za katere programerji in kuratorji verjamemo, da bodo nagovorili občinstvo tudi izven nacionalnih meja.
Vse partnerske organizacije platforme bodo gostile ali gostovale z vzhajajočimi umetniki s področja sodobne uprizoritvene umetnosti. Podpora platforme pa ne bo namenjena le mobilnosti, ampak celotni podpori: tudi promociji, komunikaciji z občinstvom in vzpostavljanju večjega sistema podpore – platforme Levjesrčni.

IDENTITY.MOVE!

IDENTITY.MOVE! je platforma za nadnacionalno teoretično in umetniško raziskovanje na področju sodobnega plesa in drugih scenskih umetnosti, osredotočena na področje Vzhodne Evrope.

SOSTENUTO

Projekt Sostenuto je namenjen ustvarjanju in preizkušanju inovativnih modelov organiziranja, upravljanja in sodelovanja v kulturnem in kreativnem okolju, ki bi jih lahko nato posplošili in uporabili v širšem mediteranskem in evropskem prostoru.

3C 4 INCUBATORS

Projekt 3C 4 Incubators Culture, Creative and Clusters for Incubators predstavlja vsebinsko nadaljevanje projekta Sostenuto. Parterji bomo s projektom 3C 4 Incubators prispevali k prepoznavnosti kulturnega in kreativnega sektorja kot dejavnika prostorskega razvoja ter ekonomskih in socialnih inovacij. Projekt traja od septembra 2013 do januarja 2015 in ga podpira Evropski sklad za regionalni razvoj.