Jan Rozman: Metamorfoze

Pilotski preizkus tematike – delo v nastajanju

16. november ob 19.30

Metamorfoze raziskujejo odnos med dvema stranema istega kovanca, med oprijemljivim in konkretnim pomenom ter abstraktno vrednostjo. Njuno odrsko pojavnost predstavijo skozi zgodbo, ki je navadno podana z besedo, v določenem jeziku. Trdno kodiran sistem, ki ga vsi razumemo, z razčlenitvijo zgubi vsak smisel, znotraj tega pa daje celo paleto možnosti.

Kje se torej lahko navidezno trdna narativna stuktura zgodbe poruši in vanjo začne prehajati abstrakcija? Do kakšne mere smo pripravljeni izpustiti nekaj kar nam je poznano in se prepustiti popolnoma drugi perspektivi? Imajo vsakdanji gibi, kot so stisk roke, hoja ali kimanje z glavo res trdno določene pomene in do kakšne mere se lahko to gibanje transformira in postane nedoločljivo? Je nato zopet možno, da zavzame drugo konkretno obliko in s tem razkrije popolnoma nov pomen?