Drugajanje 2006

28.–30. 11. 2006

  • Jaka Šimenc: ŠESTNAJST OBRATOV
  • Tomaž Štrucl: LJUBEZEN, DOLGA TRI DNI IN TRI NOČI – SLODRA
  • Adela Peeva: WHO’S SONG IS THIS? (projekcija filma)
  • Magdalena Reiter: SOLO
  • Irena Tomažin: DELAVNICA GLAS IN GIB
  • Magdalena Reiter: DELAVNICA LEKCIJE