17. letnik Inštituta za delavske študije: SOCIALIZEM

Področje:
3. 4. 2014 18:00 10. 4. 2014 18:00 17. 4. 2014 18:00

V 17. letniku Inštituta za delavske študije, naslovljenem Socializem, bomo proučili pogoje in okoliščine nastanka realsocializmov 20. stoletja – od oktobrske in »izgubljene« nemške revolucije do druge svetovne vojne in povojne blokovske polarizacije – pa tudi ekonomska protislovja nastalih sistemov, njihove različne razvojne dinamike in vzroke za propad. Izhajali bomo iz kritike politične ekonomije in historičnomaterialistične analize. Eno osrednjih vprašanj bo jugoslovanski model socializma, ki bo zahtevalo kritično ovrednotenje vzpostavitve in razvoja samoupravljanja, gibanja neuvrščenih, dolžniške krize.

Toda socializem ni le ekonomsko-politični projekt, temveč družbenotransformativno emancipatorno gibanje. Zato je nujen tudi razmislek o politikah, ki jih je izvajal na ostalih področjih, na primer na področju emancipacije žensk, civilne družbe, urbanizma, stanovanjske in socialne politike. Ovrednotenje teh politik v istoričnomaterialističnem okviru omogoča bolj poglobljeno razumevanje problematike in ponuja pogoje za iskanje rešitev. Ta dediščina prejšnjega sistema, ki je v nekaterih primerih zadnji branik socialne države, počasi izginja v vztrajnih napadih neoliberalne države. Rrazprave o pogojih in izzivih izgradnje novega participatornega in demokratičnega modela socializma bodo tako tudi na podlagi teh refleksij osredotočene na vprašanja ekonomske demokracije, zadružništva, progresivne socialne politike, socializacije bank, demokratizacije družbenih podsistemov in možnosti internacionalne socialistične politike.

V Sindikalni dvorani Elektra Ljubljana (vhod Stara mestna elektrarna – Elektro Ljubljana) bodo potekala naslednja predavanja:

 • Sašo Furlan: Marxov koncept post-kapitalistične družbe
  četrtek, 14. november ob 18.00
 • Anej Korsika: Država, partija in revolucija
  četrtek, 21. november ob 18.00
 • Tibor Rutar: Komunizem brez Marxa: proti Negriju, Graeberju in Badiouju
  četrtek, 28. november ob 18.00
 • Primož Krašovec: Razredni in manjšinski boji v perspektivi novega socializma
  četrtek, 5. december ob 18.00
 • Marko Kržan: Uspehi in neuspehi jugoslovanskega samoupravljanja
  četrtek, 12. december ob 18.00
 • Luka Bogdanić: Komunizem in razredni boj – preobrazba Italijanske komunistične partije
  četrtek, 19. december ob 18.00
 • Marko Kostanić: Organisationsfrage in ravni abstrakcije
  četrtek, 9. januar ob 18.00
 • Lev Centrih: Zgodovina sovjetske kolektivizacije v tridesetih letih 20. stoletja
  četrtek, 16. januar ob 18.00
 • Sašo Slaček: MacBridovo poročilo 34 let pozneje
  četrtek, 23. januar ob 18.00
 • Domagoj Mihaljević: Razbijanje jugoslovanskega sna: socialistični cilji, liberalne težnje in realnost razpada
  četrtek, 30. januar ob 18.00
 • Joachim Becker: Strukture in protislovja državnega socializma v Vzhodni Evropi (primeri Češkoslovaške, Nemške demokratične republike in Poljske)
  četrtek, 6. februar ob 18.00
 • Martina Malešič: Slovenska stanovanjska gradnja v času socializma
  četrtek, 13. februar ob 18.00
 • Dora Levačić: Ne-/produktivni odnos med marksizmom in feminizmom
  četrtek, 20. februar ob 18.00
 • Goran Musić: Srbija in Slovenija v osemdesetih letih: pogled od spodaj
  četrtek, 27. februar ob 18.00
 • Catherine Samary: Od protislovij realsocializma do delavske politične ekonomije Pridobitve Jugoslavije
  četrtek, 6. marec ob 18.00
 • Michael Roberts: Socializacija bančništva – nujen ukrep za demokracijo
  četrtek, 13. marec ob 20.30
 • Aleksandar Stojanović: Socializacija bančništva – nujen ukrep za demokracijo
  sreda, 19. marec ob 18.00
 • Branko Bembič: Slovenska nacionalna buržoazija med dvema dolžniškima krizama
  četrtek, 27. marec ob 18.00
 • Vuk Vuković: Zakaj socializem?
  četrtek, 3. april ob 18.00
 • Dan Hind: Od radiodifuzije do digitalizacije – Možnosti za revolucionarno reformo
  četrtek, 10. april ob 18.00
 • Gal Kirn: Spomeniki NOB/revolucije: med akademsko rekuperacijo, nostalgijo in komunistično prihodnostjo?
  četrtek, 17. april ob 18.00

Več informacij: www.delavske-studije.si